Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Truyện Màu , Action , Comedy
Lần cập nhật cuối: 19-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Lâm Dật sau khi bị công ty sa thải, thần xui quỷ khiến thế nào nhận được HỆ THỐNG THỂ NGHIỆM MỌI NGHỀ NGHIỆP, Lâm Dật dựa vào hệ thống bố trí từng bước từng bước đi lên trở thành đại lão toàn cầu! Thể nghiệm tài xế DiDi, ban thưởng một chiếc xe Pagani Zonda. Thể nghiệm giảng viên đại học, ban thưởng mười tòa nhà. Thể nghiệm ông chủ, ban thưởng 1 tỷ. Thể nghiệm...................................................................................................................................
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 27 19-03-2022 10:30:09 Tải xuống
Chapter 26 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
Chapter 25 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
Chapter 24 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
Chapter 23 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 2 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 3 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 4 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 5 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 6 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 7 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 8 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 9 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 10 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 11 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 12 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 13 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 14 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 15 19-03-2022 10:00:03 Tải xuống
Chapter 16 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
Chapter 17 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
Chapter 18 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
Chapter 19 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
Chapter 20 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
Chapter 21 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
Chapter 22 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
Chapter 23 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
Chapter 24 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
Chapter 25 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
Chapter 26 19-03-2022 10:00:04 Tải xuống
Chapter 27 19-03-2022 10:30:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh