Thiên Ma Phi Thăng Truyện

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Cổ Đại , Chuyển Sinh , Manhwa , Truyện Màu , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 28-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bị cấp trên phản bội, trọng sinh nhờ hệ thống, sau khi trọng sinh thì đua top server theo con đường tà ác để trả thù. CUỐN KHỎI BÀN!!!!
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 29 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 28 20-03-2022 05:00:12 Tải xuống
Chapter 27 14-03-2022 08:40:08 Tải xuống
Chapter 26 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 25 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 14-03-2022 08:30:06 Tải xuống
Chapter 2 14-03-2022 08:30:06 Tải xuống
Chapter 3 14-03-2022 08:30:06 Tải xuống
Chapter 4: Khởi động lại lần nữa 14-03-2022 08:30:06 Tải xuống
Chapter 5 14-03-2022 08:30:06 Tải xuống
Chapter 6: Nhận được kĩ năng mới!! 14-03-2022 08:30:06 Tải xuống
Chapter 7: Quái Vật Xuất Hiện!!! 14-03-2022 08:30:06 Tải xuống
Chapter 8: Đệ Tử Thiên Ma 14-03-2022 08:30:06 Tải xuống
Chapter 9 14-03-2022 08:30:06 Tải xuống
Chapter 10 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 11 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 12 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 13 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 14 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 15 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 15.5 15-12-2021 16:00:58 Tải xuống
Chapter 16 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 16.5 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 17 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 17.5 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 18 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 18.5 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 19 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 19.5 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 20 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 20.5 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 21 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 21.5 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 22 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 22.5 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 23 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 23.5 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 24 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 25 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 26 14-03-2022 08:30:07 Tải xuống
Chapter 27 14-03-2022 08:40:08 Tải xuống
Chapter 28 20-03-2022 05:00:12 Tải xuống
Chapter 29 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh