Đệ Nhất Danh Sách

Tác giả: Updating
Thể loại: Action , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 18-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trên mảnh đất chết này, văn minh nhân loại chỉ có thể kéo dài hơi tàn.Từng tòa nhà được gọi là hàng rào dần mọc lên, luật pháp và trật tự sụp đổ.Có người nói, khi thảm họa phủ xuống trái đất, ý chí của con người là vũ khí đệ nhất để vượt qua nguy hiểm.Có người nói, đừng để bi ai của thời đại trở thành bi ai của ngươi.Có người lại nói, ta muốn để bi ai của mình trở thành bi ai của thời đại.Một chuyện xưa mới bắt đầu.Qua khoảng thời gian hạo kiếp, ánh dương lần nữa trở lại.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 31 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 30 15-12-2021 20:12:42 Tải xuống
Chapter 29 11-12-2021 20:20:10 Tải xuống
Chapter 28 08-12-2021 20:40:06 Tải xuống
Chapter 27 08-12-2021 20:20:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 08-12-2021 20:20:12 Tải xuống
Chapter 1 08-12-2021 20:20:12 Tải xuống
Chapter 2 08-12-2021 20:20:12 Tải xuống
Chapter 3 08-12-2021 20:20:12 Tải xuống
Chapter 4 08-12-2021 20:20:12 Tải xuống
Chapter 5 08-12-2021 20:20:12 Tải xuống
Chapter 6 08-12-2021 20:20:12 Tải xuống
Chapter 7 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 8 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 9 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 10 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 11 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 12 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 13 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 14 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 15 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 16 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 17 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 18 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 19 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 20 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 21 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 22 08-12-2021 20:20:13 Tải xuống
Chapter 23 08-12-2021 20:20:14 Tải xuống
Chapter 24 08-12-2021 20:20:14 Tải xuống
Chapter 25 08-12-2021 20:20:14 Tải xuống
Chapter 26 08-12-2021 20:20:14 Tải xuống
Chapter 27 08-12-2021 20:20:14 Tải xuống
Chapter 28 08-12-2021 20:40:06 Tải xuống
Chapter 29 11-12-2021 20:20:10 Tải xuống
Chapter 30 15-12-2021 20:12:42 Tải xuống
Chapter 31 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh