Sư Huynh Của Ta Quá Cẩn Thận Rồi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Cổ Đại , Comedy , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 18-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tái sinh vào thời cổ đại, để tồn tại Lý Trường Thọ phải tu luyện thành tiên nhân. Con đường tu luyện đầy gian nan vì vậy hắn rất cẩn thận và phòng xa. Một ngày nọ sư phụ dẫn một tiểu sư muội đến nhờ hắn chỉ dạy tu luyện...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 36 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 35 12-12-2021 12:13:11 Tải xuống
Chapter 34 11-12-2021 07:16:40 Tải xuống
Chapter 33 09-12-2021 12:44:26 Tải xuống
Chapter 32 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-12-2021 11:03:44 Tải xuống
Chapter 2 08-12-2021 11:03:44 Tải xuống
Chapter 3 08-12-2021 11:03:44 Tải xuống
Chapter 4 08-12-2021 11:03:44 Tải xuống
Chapter 5 08-12-2021 11:03:44 Tải xuống
Chapter 6 08-12-2021 11:03:44 Tải xuống
Chapter 7 08-12-2021 11:03:44 Tải xuống
Chapter 8 08-12-2021 11:03:44 Tải xuống
Chapter 9 08-12-2021 11:03:44 Tải xuống
Chapter 10 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 11 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 12 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 13 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 14 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 15 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 16 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 17 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 18 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 19 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 20 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 21 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 22 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 23 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 24 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 25 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 26 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 27 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 28 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 29 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 30 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 31 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 32 08-12-2021 11:03:45 Tải xuống
Chapter 33 09-12-2021 12:44:26 Tải xuống
Chapter 34 11-12-2021 07:16:40 Tải xuống
Chapter 35 12-12-2021 12:13:11 Tải xuống
Chapter 36 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh