Usotsuki Boyfriend

Tác giả: KIRISHIMA Sou
Thể loại: Shoujo , Romance , Comedy , Ngôn Tình ,
Lần cập nhật cuối: 08-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện về một chàng 17 tuổi làm một công việc gọi là Breaking House (vào đọc để biết thêm thông tin), với sự đồng hành của người anh đứng đầu và cậu em brocom :'>
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 41 10-08-2019 13:20:02 Tải xuống
Chapter 40 04-08-2019 14:12:13 Tải xuống
Chapter 39 31-07-2019 15:00:13 Tải xuống
Chapter 38 14-07-2019 23:00:14 Tải xuống
Chapter 37 04-07-2019 21:00:22 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-05-2019 01:06:34 Tải xuống
Chapter 2 05-05-2019 01:06:37 Tải xuống
Chapter 3 05-05-2019 01:06:40 Tải xuống
Chapter 4 05-05-2019 01:06:43 Tải xuống
Chapter 5 05-05-2019 01:06:45 Tải xuống
Chapter 6 05-05-2019 01:06:49 Tải xuống
Chapter 6.1 05-05-2019 01:06:51 Tải xuống
Chapter 6.2 05-05-2019 01:06:55 Tải xuống
Chapter 6.5 05-05-2019 01:06:58 Tải xuống
Chapter 7 05-05-2019 01:06:59 Tải xuống
Chapter 8 05-05-2019 01:07:04 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 01:07:07 Tải xuống
Chapter 10 05-05-2019 01:07:09 Tải xuống
Chapter 11 05-05-2019 01:07:13 Tải xuống
Chapter 12 05-05-2019 01:07:15 Tải xuống
Chapter 13 05-05-2019 01:07:20 Tải xuống
Chapter 14 05-05-2019 01:07:22 Tải xuống
Chapter 15 05-05-2019 01:07:25 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 01:07:29 Tải xuống
Chapter 17 05-05-2019 01:07:30 Tải xuống
Chapter 18 05-05-2019 01:07:34 Tải xuống
Chapter 19 05-05-2019 01:07:36 Tải xuống
Chapter 20 05-05-2019 01:07:40 Tải xuống
Chapter 21 05-05-2019 17:42:51 Tải xuống
Chapter 22 09-05-2019 00:01:17 Tải xuống
Chapter 23 13-05-2019 00:42:07 Tải xuống
Chapter 24 19-05-2019 13:06:05 Tải xuống
Chapter 25 16-05-2019 13:42:08 Tải xuống
Chapter 26 19-05-2019 15:48:07 Tải xuống
Chapter 27 28-05-2019 10:21:11 Tải xuống
Chapter 28 28-05-2019 13:08:00 Tải xuống
Chapter 29 30-05-2019 22:24:51 Tải xuống
Chapter 30 05-06-2019 01:42:06 Tải xuống
Chapter 31 07-06-2019 17:48:25 Tải xuống
Chapter 32 16-06-2019 14:42:14 Tải xuống
Chapter 33 18-06-2019 23:12:13 Tải xuống
Chapter 34 22-06-2019 00:00:14 Tải xuống
Chapter 35 26-06-2019 18:36:16 Tải xuống
Chapter 36 01-07-2019 01:48:06 Tải xuống
Chapter 37 04-07-2019 21:00:22 Tải xuống
Chapter 38 14-07-2019 23:00:14 Tải xuống
Chapter 39 31-07-2019 15:00:13 Tải xuống
Chapter 40 04-08-2019 14:12:13 Tải xuống
Chapter 41 10-08-2019 13:20:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh