Ta Trở Thành Con Gái Nuôi Của Nam Chính

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Drama , Fantasy , Manhwa , Romance , Truyện Màu , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 18-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một ngày nọ, chủ nhân vùng đất phía Bắc - Boreoti đột nhiên có một phát ngôn gây sốc. Và rồi như một phép anh ta đã gặp đứa trẻ mang trong mình mái tóc "đen" Tuy nhiên...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 37 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 36 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 35 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 34 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 33 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 1 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 2 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 4 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 5 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 6 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 7 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 8 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 9 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 10 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 11 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 12 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 14: Raw 19-08-2021 20:57:44 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 15: Raw 19-08-2021 20:57:44 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 16: Raw 20-08-2021 02:46:58 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 21 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 22.5 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 23.5 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 25 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 26 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 27 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 28 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 29 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 30 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 31 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 32 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 33 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 34 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 35 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 36 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 37 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh