Nhân Vật Phản Diện Bất Tài

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhwa
Lần cập nhật cuối: 29-07-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Anh ta thậm chí không thể giết người, nhưng anh ta là một nhân vật phản diện? Đó là loại nhân vật phản diện nào? Kim Dong Jin, một học sinh trung học tự gọi mình là nhân vật phản diện chuyên khám phá mặt tối. Và điểm yếu chết người của nhân vật phản diện này là…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 16 29-07-2021 10:10:30 Tải xuống
Chapter 15 22-07-2021 20:40:01 Tải xuống
Chapter 14 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 13 21-07-2021 18:20:12 Tải xuống
Chapter 12 18-07-2021 15:30:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 11-07-2021 15:00:11 Tải xuống
Chapter 2 11-07-2021 15:00:11 Tải xuống
Chapter 3 11-07-2021 15:00:11 Tải xuống
Chapter 4 11-07-2021 15:00:11 Tải xuống
Chapter 5 11-07-2021 15:00:11 Tải xuống
Chapter 6 11-07-2021 14:50:07 Tải xuống
Chapter 7 12-07-2021 20:23:37 Tải xuống
Chapter 8 12-07-2021 20:23:41 Tải xuống
Chapter 9 14-07-2021 20:30:07 Tải xuống
Chapter 10 16-07-2021 14:40:12 Tải xuống
Chapter 11 18-07-2021 06:30:05 Tải xuống
Chapter 12 18-07-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 13 21-07-2021 18:20:12 Tải xuống
Chapter 14 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 15 22-07-2021 20:40:01 Tải xuống
Chapter 16 29-07-2021 10:10:30 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh