Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Shoujo , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 18-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bị sư phó nhặt được tiểu hòa thượng năm tuổi, nên xuống núi tìm ba ba. Tiểu hòa thượng mềm mại ôm một con tiểu sói con, bước chân ngắn nhỏ nhi tiến lên liền ôm chính mình ba ba chân dài nãi thanh nãi khí hô “Ba ba!” Một tiếng ba ba, kêu đến năm vị đại lão đồng thời hổ khu chấn động! Mềm mại mới vừa tìm được ba ba thời điểm: Nhất hào ba ba lạnh nhạt “Tiểu hài tử gì đó phiền toái nhất.” Số 2 ba ba khinh thường “Chê cười, ta có nhiều như vậy thích ta fans, sẽ để ý này nhiều ra tới một cái tiểu đoàn tử.” Số 3 ba ba xách theo tiểu đoàn tử “Đồng học ngươi nhận sai người, trở về làm bài tập.” Số 4 ba ba trong miệng ngậm một cây yên nhướng mày “Ăn vạ?” Số 5 ba ba vẻ mặt tiểu mộng bức “Ta có nữ nhi sao?” Cùng mềm mại ở chung vài ngày sau, các ba ba đồng thời thật thơm…… “
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 163 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 162 17-12-2021 20:20:07 Tải xuống
Chapter 161 14-12-2021 22:10:49 Tải xuống
Chapter 160 13-12-2021 20:07:48 Tải xuống
Chapter 159 11-12-2021 17:40:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-12-2021 20:10:16 Tải xuống
Chapter 2 08-12-2021 20:10:16 Tải xuống
Chapter 3 08-12-2021 20:10:16 Tải xuống
Chapter 4 08-12-2021 20:10:16 Tải xuống
Chapter 5 08-12-2021 20:10:16 Tải xuống
Chapter 6 08-12-2021 20:10:16 Tải xuống
Chapter 7 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 8 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 9 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 10 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 11 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 12 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 13 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 14 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 15 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 16 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 17 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 18 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 19 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 20 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 21 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 22 08-12-2021 20:10:17 Tải xuống
Chapter 23 08-12-2021 20:10:18 Tải xuống
Chapter 24 08-12-2021 20:10:18 Tải xuống
Chapter 25 08-12-2021 20:10:18 Tải xuống
Chapter 26 08-12-2021 20:10:18 Tải xuống
Chapter 27 08-12-2021 20:10:18 Tải xuống
Chapter 28 08-12-2021 20:10:18 Tải xuống
Chapter 29 08-12-2021 20:10:18 Tải xuống
Chapter 30 08-12-2021 20:10:38 Tải xuống
Chapter 31 08-12-2021 20:10:18 Tải xuống
Chapter 32 08-12-2021 20:10:19 Tải xuống
Chapter 33 08-12-2021 20:10:19 Tải xuống
Chapter 34 08-12-2021 20:10:19 Tải xuống
Chapter 35 08-12-2021 20:10:19 Tải xuống
Chapter 36 08-12-2021 20:10:19 Tải xuống
Chapter 37 08-12-2021 20:10:19 Tải xuống
Chapter 38 08-12-2021 20:10:19 Tải xuống
Chapter 39 08-12-2021 20:10:19 Tải xuống
Chapter 40 08-12-2021 20:10:20 Tải xuống
Chapter 41 08-12-2021 20:10:20 Tải xuống
Chapter 42 08-12-2021 20:10:20 Tải xuống
Chapter 43 08-12-2021 20:10:20 Tải xuống
Chapter 44 08-12-2021 20:10:20 Tải xuống
Chapter 45 08-12-2021 20:10:20 Tải xuống
Chapter 46 08-12-2021 20:10:20 Tải xuống
Chapter 47 08-12-2021 20:10:20 Tải xuống
Chapter 48 08-12-2021 20:10:20 Tải xuống
Chapter 49 08-12-2021 20:10:21 Tải xuống
Chapter 50 08-12-2021 20:10:21 Tải xuống
Chapter 51 08-12-2021 20:10:21 Tải xuống
Chapter 52 08-12-2021 20:10:21 Tải xuống
Chapter 53 08-12-2021 20:10:21 Tải xuống
Chapter 54 08-12-2021 20:10:21 Tải xuống
Chapter 55 08-12-2021 20:10:21 Tải xuống
Chapter 56 08-12-2021 20:10:21 Tải xuống
Chapter 57 08-12-2021 20:10:21 Tải xuống
Chapter 58 08-12-2021 20:10:21 Tải xuống
Chapter 59 08-12-2021 20:10:22 Tải xuống
Chapter 60 08-12-2021 20:10:22 Tải xuống
Chapter 61 08-12-2021 20:10:22 Tải xuống
Chapter 62 08-12-2021 20:10:22 Tải xuống
Chapter 63 08-12-2021 20:10:22 Tải xuống
Chapter 64 08-12-2021 20:10:22 Tải xuống
Chapter 65 08-12-2021 20:10:22 Tải xuống
Chapter 66 08-12-2021 20:10:22 Tải xuống
Chapter 67 08-12-2021 20:10:22 Tải xuống
Chapter 68 08-12-2021 20:10:22 Tải xuống
Chapter 69 08-12-2021 20:10:22 Tải xuống
Chapter 70 08-12-2021 20:10:23 Tải xuống
Chapter 71 08-12-2021 20:10:23 Tải xuống
Chapter 72 08-12-2021 20:10:23 Tải xuống
Chapter 73 08-12-2021 20:10:23 Tải xuống
Chapter 74 08-12-2021 20:10:23 Tải xuống
Chapter 75 08-12-2021 20:10:23 Tải xuống
Chapter 76 08-12-2021 20:10:23 Tải xuống
Chapter 77 08-12-2021 20:10:23 Tải xuống
Chapter 78 08-12-2021 20:10:23 Tải xuống
Chapter 79 08-12-2021 20:10:23 Tải xuống
Chapter 80 08-12-2021 20:10:23 Tải xuống
Chapter 81 08-12-2021 20:10:23 Tải xuống
Chapter 82 08-12-2021 20:10:23 Tải xuống
Chapter 83 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 84 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 85 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 86 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 87 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 88 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 89 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 90 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 91 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 92 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 93 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 94 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 95 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 96 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 97 08-12-2021 20:10:24 Tải xuống
Chapter 98 08-12-2021 20:10:25 Tải xuống
Chapter 99 08-12-2021 20:10:25 Tải xuống
Chapter 100 08-12-2021 20:10:25 Tải xuống
Chapter 101 08-12-2021 20:10:25 Tải xuống
Chapter 102 08-12-2021 20:10:25 Tải xuống
Chapter 103 08-12-2021 20:10:25 Tải xuống
Chapter 104 08-12-2021 20:10:25 Tải xuống
Chapter 105 08-12-2021 20:10:25 Tải xuống
Chapter 106 08-12-2021 20:10:25 Tải xuống
Chapter 107 08-12-2021 20:10:25 Tải xuống
Chapter 108 08-12-2021 20:10:25 Tải xuống
Chapter 109 08-12-2021 20:10:26 Tải xuống
Chapter 110 08-12-2021 20:10:26 Tải xuống
Chapter 111 08-12-2021 20:10:26 Tải xuống
Chapter 112 08-12-2021 20:10:26 Tải xuống
Chapter 113 08-12-2021 20:10:26 Tải xuống
Chapter 114 08-12-2021 20:10:26 Tải xuống
Chapter 115 08-12-2021 20:10:27 Tải xuống
Chapter 116 08-12-2021 20:10:27 Tải xuống
Chapter 117 08-12-2021 20:10:27 Tải xuống
Chapter 118 08-12-2021 20:10:27 Tải xuống
Chapter 119 08-12-2021 20:10:27 Tải xuống
Chapter 120 08-12-2021 20:10:27 Tải xuống
Chapter 121.1 08-12-2021 20:10:27 Tải xuống
Chapter 121.2 08-12-2021 20:10:28 Tải xuống
Chapter 122 08-12-2021 20:10:28 Tải xuống
Chapter 123 08-12-2021 20:10:28 Tải xuống
Chapter 124 08-12-2021 20:14:29 Tải xuống
Chapter 125 08-12-2021 20:14:28 Tải xuống
Chapter 126 08-12-2021 20:14:16 Tải xuống
Chapter 127 08-12-2021 20:14:16 Tải xuống
Chapter 128 08-12-2021 20:14:02 Tải xuống
Chapter 129 08-12-2021 20:14:03 Tải xuống
Chapter 130 08-12-2021 20:13:54 Tải xuống
Chapter 131 08-12-2021 20:13:46 Tải xuống
Chapter 132 08-12-2021 20:13:37 Tải xuống
Chapter 133 08-12-2021 20:13:38 Tải xuống
Chapter 134 08-12-2021 20:13:29 Tải xuống
Chapter 135 08-12-2021 20:13:05 Tải xuống
Chapter 136 08-12-2021 20:12:58 Tải xuống
Chapter 137 08-12-2021 20:12:59 Tải xuống
Chapter 138 08-12-2021 20:12:52 Tải xuống
Chapter 139 08-12-2021 20:12:45 Tải xuống
Chapter 140 08-12-2021 20:12:45 Tải xuống
Chapter 141 08-12-2021 20:12:37 Tải xuống
Chapter 142 08-12-2021 20:12:29 Tải xuống
Chapter 143 08-12-2021 20:12:21 Tải xuống
Chapter 144 08-12-2021 20:12:07 Tải xuống
Chapter 145 08-12-2021 20:12:07 Tải xuống
Chapter 146 08-12-2021 20:11:59 Tải xuống
Chapter 147 08-12-2021 20:11:59 Tải xuống
Chapter 148 08-12-2021 20:11:51 Tải xuống
Chapter 149 08-12-2021 20:11:36 Tải xuống
Chapter 150 08-12-2021 20:11:36 Tải xuống
Chapter 151 08-12-2021 20:30:03 Tải xuống
Chapter 152 08-12-2021 20:11:24 Tải xuống
Chapter 153 08-12-2021 20:11:29 Tải xuống
Chapter 154 08-12-2021 20:11:18 Tải xuống
Chapter 155 08-12-2021 20:11:11 Tải xuống
Chapter 156 08-12-2021 20:11:11 Tải xuống
Chapter 157 08-12-2021 20:11:01 Tải xuống
Chapter 158 10-12-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 159 11-12-2021 17:40:04 Tải xuống
Chapter 160 13-12-2021 20:07:48 Tải xuống
Chapter 161 14-12-2021 22:10:49 Tải xuống
Chapter 162 17-12-2021 20:20:07 Tải xuống
Chapter 163 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh