Bán Điện Thoại Xuyên Tam Giới

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Chuyển Sinh , Fantasy , Manhua , Truyện Màu , Xuyên Không
Lần cập nhật cuối: 28-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vốn dĩ hai giới tiên phàm ngăn cách, cho tới một ngày Lý Tinh Hà ngoài ý muốn thu được hệ thống Thiên Cơ Bảng của Thiên đình, từ đó bắt đầu vui vẻ giao dịch với thần tiên các nơi, thần tiên vui vẻ vô cùng: smartphone của nhân giới thật là thú vị…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 27 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 26 18-03-2022 10:30:05 Tải xuống
Chapter 25 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 24 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 23 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 1 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 2 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 3 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 4 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 5 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 6 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 7 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 8 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 9 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 10 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 11 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 12 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 13 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 14 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 15 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 16 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 17 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 18 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 19 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 20 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 21 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 22 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 23 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 24 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 25 16-03-2022 08:30:05 Tải xuống
Chapter 26 18-03-2022 10:30:05 Tải xuống
Chapter 27 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh