Bác Sĩ Thiên Tài Lee Moojin

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Drama , Fantasy , Manhwa , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 04-09-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Moojin tình cờ cầm vào một con dao mổ nhưng lại bất ngờ gặp linh hồn của một vị bác sĩ, người đã khiến cuộc sống của cậu đảo lộn và hướng cậu tới mục tiêu trở thành một bác sĩ thiên tài.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 51 05-09-2021 00:40:02 Tải xuống
Chapter 50 05-09-2021 00:40:02 Tải xuống
Chapter 49 05-09-2021 00:40:02 Tải xuống
Chapter 48 05-09-2021 00:40:02 Tải xuống
Chapter 47 04-09-2021 17:50:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 2 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 3 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 4 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 5 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 6 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 7 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 8 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 9 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 10 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 11 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 12 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 13 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 14 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 15 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 16 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 17 01-07-2021 12:12:13 Tải xuống
Chapter 18 01-07-2021 12:12:14 Tải xuống
Chapter 19 02-07-2021 07:20:02 Tải xuống
Chapter 20 02-07-2021 07:20:02 Tải xuống
Chapter 21 05-07-2021 08:23:23 Tải xuống
Chapter 22 06-07-2021 06:34:13 Tải xuống
Chapter 23 06-07-2021 06:34:14 Tải xuống
Chapter 24 06-07-2021 06:34:14 Tải xuống
Chapter 25 06-07-2021 06:34:14 Tải xuống
Chapter 26 06-07-2021 06:34:14 Tải xuống
Chapter 27 06-07-2021 06:34:14 Tải xuống
Chapter 28 06-07-2021 06:34:14 Tải xuống
Chapter 29 06-07-2021 06:34:14 Tải xuống
Chapter 30 06-07-2021 10:50:04 Tải xuống
Chapter 31 07-07-2021 08:10:03 Tải xuống
Chapter 32 08-07-2021 09:22:13 Tải xuống
Chapter 33 10-07-2021 08:41:24 Tải xuống
Chapter 34 10-07-2021 08:41:26 Tải xuống
Chapter 35 11-07-2021 09:50:04 Tải xuống
Chapter 36 14-07-2021 11:20:02 Tải xuống
Chapter 37 15-07-2021 23:10:31 Tải xuống
Chapter 38 15-07-2021 23:10:31 Tải xuống
Chapter 39 15-07-2021 23:10:31 Tải xuống
Chapter 40 15-07-2021 23:10:31 Tải xuống
Chapter 41 15-07-2021 23:10:31 Tải xuống
Chapter 42 15-07-2021 23:10:31 Tải xuống
Chapter 43 12-08-2021 02:50:05 Tải xuống
Chapter 44 10-08-2021 15:37:33 Tải xuống
Chapter 45 10-08-2021 14:36:19 Tải xuống
Chapter 46 04-09-2021 07:30:04 Tải xuống
Chapter 47 04-09-2021 17:50:02 Tải xuống
Chapter 48 05-09-2021 00:40:02 Tải xuống
Chapter 49 05-09-2021 00:40:02 Tải xuống
Chapter 50 05-09-2021 00:40:02 Tải xuống
Chapter 51 05-09-2021 00:40:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh