Những Mảnh đời Tan Vỡ

Tác giả: Park Tae Joon - Jun SunWook
Thể loại: Action , Comedy , Comic , Drama , Manhwa , Seinen , Supernatural , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 29-08-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một anh chàng 21 tuổi luôn bị bắt bạt từ thời cấp 3 nên phải sống một cuộc đời của kẻ thua cuộc. Giờ đây anh nhận được cơ hội để có thể thay đổi cuộc đời tệ hại của mình, liệu anh sẽ làm gì trước những phong ba bão táp sắp ập đến? Một bộ truyện tranh mới đến từ tác giả của Lookism
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 33 29-08-2021 10:06:59 Tải xuống
Chapter 32 29-08-2021 10:07:10 Tải xuống
Chapter 31 29-08-2021 10:08:09 Tải xuống
Chapter 30 29-08-2021 10:08:50 Tải xuống
Chapter 29 29-08-2021 10:09:21 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 29-08-2021 11:07:12 Tải xuống
Chapter 1 29-08-2021 11:06:35 Tải xuống
Chapter 2 29-08-2021 11:05:53 Tải xuống
Chapter 3 29-08-2021 11:05:12 Tải xuống
Chapter 4 29-08-2021 11:05:02 Tải xuống
Chapter 5 29-08-2021 11:04:27 Tải xuống
Chapter 6 29-08-2021 11:04:27 Tải xuống
Chapter 7 29-08-2021 11:20:02 Tải xuống
Chapter 8 29-08-2021 10:19:19 Tải xuống
Chapter 9 29-08-2021 10:18:53 Tải xuống
Chapter 10 29-08-2021 11:03:44 Tải xuống
Chapter 11 29-08-2021 10:17:20 Tải xuống
Chapter 12 29-08-2021 11:03:49 Tải xuống
Chapter 13 29-08-2021 11:03:29 Tải xuống
Chapter 14 29-08-2021 11:03:30 Tải xuống
Chapter 15 29-08-2021 11:03:08 Tải xuống
Chapter 16 29-08-2021 10:15:33 Tải xuống
Chapter 17 29-08-2021 11:03:08 Tải xuống
Chapter 18 29-08-2021 10:14:46 Tải xuống
Chapter 19 29-08-2021 10:14:43 Tải xuống
Chapter 20 29-08-2021 10:14:04 Tải xuống
Chapter 21 29-08-2021 10:13:56 Tải xuống
Chapter 22 29-08-2021 10:13:13 Tải xuống
Chapter 23 29-08-2021 10:12:33 Tải xuống
Chapter 24 29-08-2021 10:12:13 Tải xuống
Chapter 25 29-08-2021 11:02:51 Tải xuống
Chapter 26 29-08-2021 10:11:34 Tải xuống
Chapter 27 29-08-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 28 29-08-2021 10:09:46 Tải xuống
Chapter 29 29-08-2021 10:09:21 Tải xuống
Chapter 30 29-08-2021 10:08:50 Tải xuống
Chapter 31 29-08-2021 10:08:09 Tải xuống
Chapter 32 29-08-2021 10:07:10 Tải xuống
Chapter 33 29-08-2021 10:06:59 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh