Đấu Trường Sinh Tử

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Chuyển Sinh , Drama , Horror , Manhwa , Truyện Màu , Xuyên Không
Lần cập nhật cuối: 14-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sau khi vợ con mình bị chết trong một tai nạn kinh hoàng. Yun-Jae không thể chấp nhận sự đau lòng này và rồi một ngày anh nhận một cuốn nhật ký từ tương lai của chính anh ta. Tôi có thể gặp lại...vợ con một lần nữa? Mặc dù thắng trò chơi trong thế giới song song. Người chiến thắng có thể sử dụng phần thưởng để hồi sinh gia đình đã chết... nhưng không ai sống sót trong thế giới tàn độc đó. Nhân vật chính là người duy nhất biết về tương lai. Vậy liệu anh ta có thể biến ước mơ của mình thành sự thật?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 59 14-01-2021 05:39:51 Tải xuống
Chapter 58 14-01-2021 05:28:44 Tải xuống
Chapter 57 14-01-2021 05:29:15 Tải xuống
Chapter 56 14-01-2021 05:43:15 Tải xuống
Chapter 55 14-01-2021 05:33:53 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 14-01-2021 05:18:27 Tải xuống
Chapter 2 14-01-2021 05:39:17 Tải xuống
Chapter 3 14-01-2021 05:17:02 Tải xuống
Chapter 4 14-01-2021 05:16:41 Tải xuống
Chapter 5 14-01-2021 05:17:08 Tải xuống
Chapter 6 14-01-2021 05:16:34 Tải xuống
Chapter 7 14-01-2021 05:16:34 Tải xuống
Chapter 8 14-01-2021 05:16:22 Tải xuống
Chapter 9 14-01-2021 05:16:14 Tải xuống
Chapter 10 14-01-2021 05:16:07 Tải xuống
Chapter 11 14-01-2021 05:16:00 Tải xuống
Chapter 12 14-01-2021 05:16:22 Tải xuống
Chapter 13 14-01-2021 05:15:51 Tải xuống
Chapter 14 14-01-2021 05:15:52 Tải xuống
Chapter 15 14-01-2021 05:15:24 Tải xuống
Chapter 16 14-01-2021 05:15:16 Tải xuống
Chapter 17 14-01-2021 05:15:07 Tải xuống
Chapter 18 14-01-2021 05:14:40 Tải xuống
Chapter 19 14-01-2021 05:14:27 Tải xuống
Chapter 20 14-01-2021 05:26:08 Tải xuống
Chapter 21 14-01-2021 05:13:49 Tải xuống
Chapter 22 14-01-2021 05:13:33 Tải xuống
Chapter 23 14-01-2021 05:13:25 Tải xuống
Chapter 24 14-01-2021 05:12:56 Tải xuống
Chapter 25 14-01-2021 05:12:42 Tải xuống
Chapter 26 14-01-2021 05:25:45 Tải xuống
Chapter 27 14-01-2021 05:12:17 Tải xuống
Chapter 28 14-01-2021 05:11:56 Tải xuống
Chapter 29 14-01-2021 05:11:39 Tải xuống
Chapter 30 14-01-2021 05:11:28 Tải xuống
Chapter 31 14-01-2021 06:36:40 Tải xuống
Chapter 32 14-01-2021 05:11:12 Tải xuống
Chapter 33 14-01-2021 05:10:52 Tải xuống
Chapter 34 14-01-2021 05:10:53 Tải xuống
Chapter 35 14-01-2021 05:10:39 Tải xuống
Chapter 36 14-01-2021 05:45:32 Tải xuống
Chapter 37 14-01-2021 05:20:08 Tải xuống
Chapter 38 14-01-2021 05:20:12 Tải xuống
Chapter 39 14-01-2021 05:19:37 Tải xuống
Chapter 40 14-01-2021 05:19:28 Tải xuống
Chapter 41 14-01-2021 05:19:07 Tải xuống
Chapter 42 14-01-2021 05:18:53 Tải xuống
Chapter 43 14-01-2021 05:18:24 Tải xuống
Chapter 44 14-01-2021 05:37:39 Tải xuống
Chapter 45 14-01-2021 05:37:08 Tải xuống
Chapter 46 14-01-2021 05:23:45 Tải xuống
Chapter 47 14-01-2021 05:36:57 Tải xuống
Chapter 48 14-01-2021 05:23:08 Tải xuống
Chapter 49 14-01-2021 05:23:16 Tải xuống
Chapter 50 14-01-2021 05:22:41 Tải xuống
Chapter 51 14-01-2021 05:21:59 Tải xuống
Chapter 52 14-01-2021 05:45:40 Tải xuống
Chapter 54 14-01-2021 05:20:53 Tải xuống
Chapter 55 14-01-2021 05:33:53 Tải xuống
Chapter 56 14-01-2021 05:43:15 Tải xuống
Chapter 57 14-01-2021 05:29:15 Tải xuống
Chapter 58 14-01-2021 05:28:44 Tải xuống
Chapter 59 14-01-2021 05:39:51 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh