Cung Quỷ Kiếm Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhwa , Martial Arts , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 18-06-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cung là thứ binh khí vượt qua khoảng cách mà mắt thường nhìn được, thống trị cả những sinh mạng đang ẩn mình. Nếu thứ vũ khí vô hình này khát khao tìm kiếm sinh mạng nào đó, liệu còn thứ nào đáng sợ hơn nó hay không?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 68 18-06-2021 08:30:02 Tải xuống
Chapter 67 15-06-2021 19:24:02 Tải xuống
Chapter 66 11-06-2021 00:48:11 Tải xuống
Chapter 65 08-06-2021 23:06:03 Tải xuống
Chapter 64 05-06-2021 18:24:19 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 24-05-2021 07:30:42 Tải xuống
Chapter 2 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 3 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 4 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 5 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 6 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 7 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 8 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 9 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 10 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 11 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 12 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 13 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 14 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 15 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 16 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 17 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 18 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 19 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 20 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 21 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 22 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 23 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 24 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 25 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 26 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 27 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 28 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 29 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 30 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 31 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 32 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 33 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 34 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 35 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 36 24-05-2021 07:30:43 Tải xuống
Chapter 37 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 38 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 39 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 40 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 41 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 42 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 43 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 44 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 45 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 46 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 47 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 48 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 49 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 50 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 51 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 52 24-05-2021 07:30:44 Tải xuống
Chapter 53 24-05-2021 07:30:45 Tải xuống
Chapter 54 24-05-2021 07:30:45 Tải xuống
Chapter 55 24-05-2021 07:30:45 Tải xuống
Chapter 56 24-05-2021 07:30:45 Tải xuống
Chapter 57 24-05-2021 07:30:45 Tải xuống
Chapter 58 24-05-2021 07:30:45 Tải xuống
Chapter 59 24-05-2021 07:30:45 Tải xuống
Chapter 60 24-05-2021 07:30:45 Tải xuống
Chapter 61 27-05-2021 05:24:15 Tải xuống
Chapter 62 01-06-2021 14:18:03 Tải xuống
Chapter 63 03-06-2021 08:42:03 Tải xuống
Chapter 64 05-06-2021 18:24:19 Tải xuống
Chapter 65 08-06-2021 23:06:03 Tải xuống
Chapter 66 11-06-2021 00:48:11 Tải xuống
Chapter 67 15-06-2021 19:24:02 Tải xuống
Chapter 68 18-06-2021 08:30:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh