Tôi Là Lính Mới

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 20-09-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
15 năm cho đến khi kết thúc trò chơi. Duy nhất chỉ có tôi biết cái kết. ‘Tôi như là một món đồ cổ’.
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 62 20-09-2021 16:11:47 Tải xuống
Chapter 61 15-09-2021 08:00:32 Tải xuống
Chapter 60 25-09-2021 02:06:44 Tải xuống
Chapter 59 25-09-2021 02:07:26 Tải xuống
Chapter 58 25-09-2021 02:07:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 25-09-2021 02:19:35 Tải xuống
Chapter 1 25-09-2021 02:19:25 Tải xuống
Chapter 2 25-09-2021 02:18:53 Tải xuống
Chapter 3 25-09-2021 02:18:53 Tải xuống
Chapter 4 25-09-2021 02:18:38 Tải xuống
Chapter 5 25-09-2021 02:18:19 Tải xuống
Chapter 6 25-09-2021 02:17:53 Tải xuống
Chapter 7 25-09-2021 02:17:52 Tải xuống
Chapter 8 25-09-2021 02:17:37 Tải xuống
Chapter 9 25-09-2021 02:17:23 Tải xuống
Chapter 10 25-09-2021 02:17:23 Tải xuống
Chapter 11 25-09-2021 02:17:09 Tải xuống
Chapter 12 25-09-2021 02:16:49 Tải xuống
Chapter 13 25-09-2021 02:16:09 Tải xuống
Chapter 14 25-09-2021 02:15:56 Tải xuống
Chapter 15 25-09-2021 02:15:53 Tải xuống
Chapter 16 25-09-2021 02:15:35 Tải xuống
Chapter 17 25-09-2021 02:15:34 Tải xuống
Chapter 18 25-09-2021 02:15:22 Tải xuống
Chapter 19 25-09-2021 02:15:09 Tải xuống
Chapter 20 25-09-2021 02:15:09 Tải xuống
Chapter 21 25-09-2021 02:14:53 Tải xuống
Chapter 22 25-09-2021 02:14:33 Tải xuống
Chapter 23 25-09-2021 02:14:32 Tải xuống
Chapter 24 25-09-2021 02:14:12 Tải xuống
Chapter 25 25-09-2021 02:13:46 Tải xuống
Chapter 26 25-09-2021 02:13:45 Tải xuống
Chapter 27 25-09-2021 03:02:38 Tải xuống
Chapter 28 25-09-2021 02:12:57 Tải xuống
Chapter 29 25-09-2021 02:12:56 Tải xuống
Chapter 30 25-09-2021 02:12:46 Tải xuống
Chapter 31 25-09-2021 02:12:46 Tải xuống
Chapter 32 25-09-2021 02:12:32 Tải xuống
Chapter 33 25-09-2021 02:12:33 Tải xuống
Chapter 34 25-09-2021 02:12:18 Tải xuống
Chapter 35 25-09-2021 02:11:37 Tải xuống
Chapter 36 25-09-2021 03:02:36 Tải xuống
Chapter 37 25-09-2021 02:11:23 Tải xuống
Chapter 38 25-09-2021 02:11:20 Tải xuống
Chapter 39 25-09-2021 02:11:15 Tải xuống
Chapter 40 25-09-2021 02:11:02 Tải xuống
Chapter 41 25-09-2021 02:10:48 Tải xuống
Chapter 42 25-09-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 43 25-09-2021 02:10:24 Tải xuống
Chapter 44 25-09-2021 02:23:34 Tải xuống
Chapter 45 25-09-2021 03:22:02 Tải xuống
Chapter 46 25-09-2021 02:09:25 Tải xuống
Chapter 47 25-09-2021 02:09:09 Tải xuống
Chapter 48 25-09-2021 02:09:11 Tải xuống
Chapter 49 25-09-2021 02:08:52 Tải xuống
Chapter 50 25-09-2021 03:01:44 Tải xuống
Chapter 51 25-09-2021 02:08:21 Tải xuống
Chapter 52 25-09-2021 02:08:12 Tải xuống
Chapter 53 25-09-2021 02:08:14 Tải xuống
Chapter 54 25-09-2021 02:22:28 Tải xuống
Chapter 55 25-09-2021 02:08:00 Tải xuống
Chapter 56 25-09-2021 02:07:58 Tải xuống
Chapter 57 25-09-2021 02:07:42 Tải xuống
Chapter 58 25-09-2021 02:07:42 Tải xuống
Chapter 59 25-09-2021 02:07:26 Tải xuống
Chapter 60 25-09-2021 02:06:44 Tải xuống
Chapter 61 15-09-2021 08:00:32 Tải xuống
Chapter 62 20-09-2021 16:11:47 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh