Thái Hậu Quân Hạ Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Cổ Đại , Drama , Manhua , Romance , Shoujo , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 18-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 120 16-12-2021 00:11:35 Tải xuống
Chapter 119 11-12-2021 13:40:40 Tải xuống
Chapter 118 08-12-2021 21:03:32 Tải xuống
Chapter 117 08-12-2021 21:03:43 Tải xuống
Chapter 116 08-12-2021 21:03:43 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 08-12-2021 20:50:48 Tải xuống
Chapter 1 08-12-2021 20:50:48 Tải xuống
Chapter 2 08-12-2021 20:50:49 Tải xuống
Chapter 3 08-12-2021 20:50:49 Tải xuống
Chapter 4 08-12-2021 20:50:49 Tải xuống
Chapter 5 08-12-2021 20:50:49 Tải xuống
Chapter 6 08-12-2021 20:50:49 Tải xuống
Chapter 7.1 08-12-2021 20:50:49 Tải xuống
Chapter 7.2 08-12-2021 20:50:49 Tải xuống
Chapter 8 08-12-2021 20:50:49 Tải xuống
Chapter 8.2 08-12-2021 20:50:49 Tải xuống
Chapter 9.1 08-12-2021 20:50:49 Tải xuống
Chapter 9.2 08-12-2021 20:50:49 Tải xuống
Chapter 10.1 08-12-2021 20:50:49 Tải xuống
Chapter 10.2 08-12-2021 20:50:49 Tải xuống
Chapter 11.1 08-12-2021 20:50:49 Tải xuống
Chapter 11.2 08-12-2021 20:50:50 Tải xuống
Chapter 12.1 08-12-2021 20:50:50 Tải xuống
Chapter 12.2 08-12-2021 20:50:50 Tải xuống
Chapter 13 27-12-2020 21:48:13 Tải xuống
Chapter 13.1 08-12-2021 20:50:50 Tải xuống
Chapter 13.2 08-12-2021 20:50:50 Tải xuống
Chapter 14 08-12-2021 20:50:50 Tải xuống
Chapter 14: Thái Hậu Quân Hạ 30-12-2020 23:42:39 Tải xuống
Chapter 15 08-12-2021 20:50:50 Tải xuống
Chapter 16 08-12-2021 20:50:50 Tải xuống
Chapter 17 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 18 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 19 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 20 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 21 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 22 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 23 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 24 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 25 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 26 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 27 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 28 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 29 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 30 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 31 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 32 08-12-2021 20:50:51 Tải xuống
Chapter 33 08-12-2021 20:50:52 Tải xuống
Chapter 34 08-12-2021 20:50:52 Tải xuống
Chapter 35 08-12-2021 20:50:52 Tải xuống
Chapter 36 08-12-2021 20:50:52 Tải xuống
Chapter 37 08-12-2021 20:50:52 Tải xuống
Chapter 38 08-12-2021 20:50:52 Tải xuống
Chapter 39 08-12-2021 20:50:52 Tải xuống
Chapter 40 08-12-2021 20:50:53 Tải xuống
Chapter 41 08-12-2021 20:50:53 Tải xuống
Chapter 42 08-12-2021 20:50:53 Tải xuống
Chapter 43 08-12-2021 20:50:53 Tải xuống
Chapter 44 08-12-2021 20:50:53 Tải xuống
Chapter 45 08-12-2021 20:50:53 Tải xuống
Chapter 46 08-12-2021 20:50:53 Tải xuống
Chapter 47 08-12-2021 20:50:53 Tải xuống
Chapter 48 08-12-2021 20:50:54 Tải xuống
Chapter 49 08-12-2021 20:50:54 Tải xuống
Chapter 50 08-12-2021 20:50:54 Tải xuống
Chapter 51 08-12-2021 20:50:54 Tải xuống
Chapter 52 08-12-2021 20:50:54 Tải xuống
Chapter 53 08-12-2021 20:50:54 Tải xuống
Chapter 54 08-12-2021 20:50:54 Tải xuống
Chapter 55 08-12-2021 20:50:54 Tải xuống
Chapter 56 08-12-2021 20:50:54 Tải xuống
Chapter 57 08-12-2021 20:50:54 Tải xuống
Chapter 58 08-12-2021 20:50:54 Tải xuống
Chapter 59 08-12-2021 20:50:54 Tải xuống
Chapter 60 08-12-2021 20:50:54 Tải xuống
Chapter 61 08-12-2021 20:50:54 Tải xuống
Chapter 62 09-12-2021 08:30:02 Tải xuống
Chapter 63 09-12-2021 08:19:54 Tải xuống
Chapter 64 09-12-2021 08:19:54 Tải xuống
Chapter 65 09-12-2021 08:19:40 Tải xuống
Chapter 66 09-12-2021 08:19:29 Tải xuống
Chapter 67 09-12-2021 08:19:04 Tải xuống
Chapter 68 09-12-2021 08:19:04 Tải xuống
Chapter 69 08-12-2021 21:10:00 Tải xuống
Chapter 70 08-12-2021 21:09:31 Tải xuống
Chapter 71 08-12-2021 21:09:30 Tải xuống
Chapter 72 08-12-2021 21:09:22 Tải xuống
Chapter 73 08-12-2021 21:09:22 Tải xuống
Chapter 74 08-12-2021 21:09:13 Tải xuống
Chapter 75 08-12-2021 21:09:04 Tải xuống
Chapter 76 08-12-2021 21:08:37 Tải xuống
Chapter 77 08-12-2021 21:08:37 Tải xuống
Chapter 78 08-12-2021 21:08:27 Tải xuống
Chapter 79 08-12-2021 21:08:27 Tải xuống
Chapter 80 08-12-2021 21:08:14 Tải xuống
Chapter 81 08-12-2021 21:08:13 Tải xuống
Chapter 82 08-12-2021 21:08:05 Tải xuống
Chapter 83 08-12-2021 21:07:57 Tải xuống
Chapter 84 08-12-2021 21:07:57 Tải xuống
Chapter 85 08-12-2021 21:07:47 Tải xuống
Chapter 86 08-12-2021 21:07:37 Tải xuống
Chapter 87 08-12-2021 21:07:28 Tải xuống
Chapter 88 08-12-2021 21:07:29 Tải xuống
Chapter 89 09-12-2021 08:18:45 Tải xuống
Chapter 90 08-12-2021 21:07:15 Tải xuống
Chapter 91 08-12-2021 21:07:07 Tải xuống
Chapter 92 09-12-2021 08:18:25 Tải xuống
Chapter 93 08-12-2021 21:06:26 Tải xuống
Chapter 94 08-12-2021 21:06:18 Tải xuống
Chapter 95 08-12-2021 21:06:19 Tải xuống
Chapter 96 08-12-2021 21:06:11 Tải xuống
Chapter 97 08-12-2021 21:06:03 Tải xuống
Chapter 98 08-12-2021 21:06:03 Tải xuống
Chapter 99 08-12-2021 21:05:54 Tải xuống
Chapter 100 08-12-2021 21:05:53 Tải xuống
Chapter 101 08-12-2021 21:05:44 Tải xuống
Chapter 102 08-12-2021 21:05:35 Tải xuống
Chapter 103 08-12-2021 21:05:35 Tải xuống
Chapter 104 08-12-2021 21:05:26 Tải xuống
Chapter 105 08-12-2021 21:05:17 Tải xuống
Chapter 106 08-12-2021 21:05:07 Tải xuống
Chapter 107 08-12-2021 21:04:46 Tải xuống
Chapter 108 08-12-2021 21:04:46 Tải xuống
Chapter 109 08-12-2021 21:04:36 Tải xuống
Chapter 110 08-12-2021 21:04:37 Tải xuống
Chapter 111 08-12-2021 21:04:27 Tải xuống
Chapter 112 08-12-2021 21:04:17 Tải xuống
Chapter 113 08-12-2021 21:04:17 Tải xuống
Chapter 114 08-12-2021 21:03:51 Tải xuống
Chapter 115 08-12-2021 21:03:51 Tải xuống
Chapter 116 08-12-2021 21:03:43 Tải xuống
Chapter 117 08-12-2021 21:03:43 Tải xuống
Chapter 118 08-12-2021 21:03:32 Tải xuống
Chapter 119 11-12-2021 13:40:40 Tải xuống
Chapter 120 16-12-2021 00:11:35 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh