Bậc Thầy Thuần Hóa

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 26-08-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trò chơi VR nổi tiếng nhất thế giới, ‘Kailan’. Một người nghiện game nổi tiếng trong trò chơi ảo, Ian. Mặc dù là một nhân vật Cung thủ cấp 93 trong bảng xếp hạng hàng đầu của Kailan, Ian quyết định xóa nó bất chấp mọi người xung quanh bảo anh không nên làm vậy. Tất cả là để chuyển sang một chức nghiệp ẩn mà anh có được một cách tình cờ. Chức nghiệp mà anh chọn là chức nghiệp vô dụng nhất trong Kailan, chức nghiệp Triệu hồi sư. Nếu anh muốn tránh bị điểm F trong trường thì anh phải cần thăng cấp lên cấp độ cũ chỉ trong vòng hai tháng…Kailan nổi tiếng với hệ thống nâng cấp rất khó, nơi được xem là phải mất một năm để lên được cấp 100. Việc đấu tranh để lên cấp 93 trong vòng hai tháng của anh đã diễn ra…Nâng cấp nhanh chóng, kỹ lưỡng, kiên trì. Huyền thoại về ‘Bậc thầy thuần hóa’ bắt đầu!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 60 27-08-2021 20:13:03 Tải xuống
Chapter 59 15-08-2021 00:43:32 Tải xuống
Chapter 58 10-08-2021 14:15:31 Tải xuống
Chapter 57 23-08-2021 11:29:07 Tải xuống
Chapter 56 17-07-2021 07:40:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-07-2021 15:52:03 Tải xuống
Chapter 2 10-07-2021 15:52:04 Tải xuống
Chapter 3 10-07-2021 15:52:10 Tải xuống
Chapter 4 10-07-2021 15:52:10 Tải xuống
Chapter 5 10-07-2021 15:52:10 Tải xuống
Chapter 6 10-07-2021 15:52:10 Tải xuống
Chapter 7 10-07-2021 15:52:10 Tải xuống
Chapter 8 10-07-2021 15:52:10 Tải xuống
Chapter 9 10-07-2021 15:52:11 Tải xuống
Chapter 10 10-07-2021 15:52:11 Tải xuống
Chapter 11 10-07-2021 15:52:11 Tải xuống
Chapter 12 10-07-2021 15:52:11 Tải xuống
Chapter 13 10-07-2021 15:52:11 Tải xuống
Chapter 14 10-07-2021 15:52:11 Tải xuống
Chapter 15 10-07-2021 15:52:11 Tải xuống
Chapter 16 10-07-2021 15:52:11 Tải xuống
Chapter 17 10-07-2021 15:52:12 Tải xuống
Chapter 18 10-07-2021 15:52:12 Tải xuống
Chapter 19 10-07-2021 15:52:12 Tải xuống
Chapter 20 10-07-2021 15:52:12 Tải xuống
Chapter 21 10-07-2021 15:52:12 Tải xuống
Chapter 22 10-07-2021 15:52:12 Tải xuống
Chapter 23 10-07-2021 15:52:12 Tải xuống
Chapter 24 10-07-2021 15:52:12 Tải xuống
Chapter 25 10-07-2021 15:52:12 Tải xuống
Chapter 26 10-07-2021 15:52:13 Tải xuống
Chapter 27 10-07-2021 15:52:13 Tải xuống
Chapter 28 10-07-2021 15:52:13 Tải xuống
Chapter 29 10-07-2021 15:52:13 Tải xuống
Chapter 30 10-07-2021 15:52:13 Tải xuống
Chapter 31 10-07-2021 15:52:13 Tải xuống
Chapter 32 10-07-2021 15:52:13 Tải xuống
Chapter 33 10-07-2021 15:52:13 Tải xuống
Chapter 34 10-07-2021 15:52:14 Tải xuống
Chapter 35 10-07-2021 15:52:14 Tải xuống
Chapter 36 10-07-2021 15:52:14 Tải xuống
Chapter 37 10-07-2021 15:52:14 Tải xuống
Chapter 38 10-07-2021 15:52:14 Tải xuống
Chapter 39 10-07-2021 15:52:14 Tải xuống
Chapter 40 10-07-2021 15:52:14 Tải xuống
Chapter 41 10-07-2021 15:52:14 Tải xuống
Chapter 42 10-07-2021 15:52:15 Tải xuống
Chapter 43 10-07-2021 15:52:15 Tải xuống
Chapter 44 10-07-2021 23:30:39 Tải xuống
Chapter 45 10-07-2021 23:30:39 Tải xuống
Chapter 46 10-07-2021 23:30:39 Tải xuống
Chapter 47 10-07-2021 23:30:39 Tải xuống
Chapter 48 10-07-2021 23:30:39 Tải xuống
Chapter 49 10-07-2021 23:30:39 Tải xuống
Chapter 50 10-07-2021 23:30:39 Tải xuống
Chapter 51 10-07-2021 23:30:39 Tải xuống
Chapter 52 10-07-2021 23:30:39 Tải xuống
Chapter 53 10-07-2021 23:20:09 Tải xuống
Chapter 54 10-07-2021 23:20:09 Tải xuống
Chapter 55 10-07-2021 23:20:09 Tải xuống
Chapter 56 17-07-2021 07:40:11 Tải xuống
Chapter 57 23-08-2021 11:29:07 Tải xuống
Chapter 58 10-08-2021 14:15:31 Tải xuống
Chapter 59 15-08-2021 00:43:32 Tải xuống
Chapter 60 27-08-2021 20:13:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh