Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhwa , Shounen , Supernatural , Truyện Màu , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 18-06-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
120 triệu người đã biến mất trên toàn khỏi thế giới. Yoon Sang-Hyuk đã trở thành người đầu tiên vượt qua trò chơi sinh tồn tồi tệ nhất sau 22 năm và giành được phần thưởng tối cao "Trở Về". Anh ta - Người được gọi là mạnh nhất trong số tất cả những người chơi giờ đã trở lại. Nắm trong tay tất cả những phần thưởng mà không ai khác có thể kiếm được, anh ta lại bắt đầu hành trình một lần nữa. Một mình tôi đạt cấp độ tối đa, một mình tôi có các vật phẩm tối thượng, nhưng giờ đây tôi lại chỉ có một mình!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 90 18-06-2021 09:30:06 Tải xuống
Chapter 89 18-06-2021 09:30:06 Tải xuống
Chapter 88 18-06-2021 09:30:06 Tải xuống
Chapter 87 18-06-2021 09:30:06 Tải xuống
Chapter 86 18-06-2021 09:30:06 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 10-06-2021 22:30:04 Tải xuống
Chapter 1 10-06-2021 22:30:04 Tải xuống
Chapter 2 10-06-2021 22:30:04 Tải xuống
Chapter 3 25-10-2020 12:48:18 Tải xuống
Chapter 3: Chap 0 10-06-2021 22:30:04 Tải xuống
Chapter 4 10-06-2021 22:30:04 Tải xuống
Chapter 5 10-06-2021 22:30:04 Tải xuống
Chapter 6 10-06-2021 22:30:04 Tải xuống
Chapter 7 10-06-2021 22:30:04 Tải xuống
Chapter 8 10-06-2021 22:30:04 Tải xuống
Chapter 9 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 10 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 11 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 12 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 13 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 14 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 15 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 16 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 17 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 18 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 19 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 20 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 21 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 22 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 23 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 24 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 25 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 26 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 27 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 28 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 29 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 30 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 31 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 32 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 33 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 34 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 35 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 36 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 37 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 38 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 39 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 40 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 41 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 42 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 43 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 44 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 45 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 46 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 47 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 48 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 49 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 50 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 51 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 52 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 53 10-06-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 54 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 55 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 56 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 57 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 58 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 59 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 60 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 61 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 62 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 63 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 64 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 65 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 66 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 67 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 68 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 69 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 70 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 71 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 72 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 73 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 74 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 75 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 76 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 77 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 78 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 79 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 80 10-06-2021 22:30:06 Tải xuống
Chapter 81 10-06-2021 22:48:03 Tải xuống
Chapter 82 18-06-2021 09:30:05 Tải xuống
Chapter 83 18-06-2021 09:30:06 Tải xuống
Chapter 84 18-06-2021 09:30:06 Tải xuống
Chapter 85 18-06-2021 09:30:06 Tải xuống
Chapter 86 18-06-2021 09:30:06 Tải xuống
Chapter 87 18-06-2021 09:30:06 Tải xuống
Chapter 88 18-06-2021 09:30:06 Tải xuống
Chapter 89 18-06-2021 09:30:06 Tải xuống
Chapter 90 18-06-2021 09:30:06 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh