Loading...

Kumo Desu Ga, Nani Ka?

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Manga , Mature , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 06-06-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới khác.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 69 28-04-2019 14:54:16 Tải xuống
Chapter 68 22-06-2019 13:16:28 Tải xuống
Chapter 67 01-03-2019 09:09:35 Tải xuống
Chapter 66 15-03-2019 08:59:37 Tải xuống
Chapter 65 05-01-2019 14:13:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 05-01-2019 14:10:21 Tải xuống
Chapter 1 13-08-2019 21:49:18 Tải xuống
Chapter 2 05-01-2019 14:10:27 Tải xuống
Chapter 3 05-01-2019 14:10:30 Tải xuống
Chapter 4 05-01-2019 14:10:33 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 14:10:36 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 14:10:39 Tải xuống
Chapter 7 07-04-2019 23:41:01 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 14:10:45 Tải xuống
Chapter 9 09-06-2019 16:02:55 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 14:10:51 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 14:10:54 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 10:42:11 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 14:11:00 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 14:11:03 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 14:11:06 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 14:11:09 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 14:11:12 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 14:11:15 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 14:11:18 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 14:11:21 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 14:11:24 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 14:11:27 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 14:11:30 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 14:11:33 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 14:11:36 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 14:11:39 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 14:11:42 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 14:11:45 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 14:11:48 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 14:11:51 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 14:11:54 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 14:11:57 Tải xuống
Chapter 32.2 06-06-2019 00:30:10 Tải xuống
Chapter 32.5 05-01-2019 14:12:00 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 14:12:04 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 14:12:06 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 14:12:12 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 14:12:12 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 14:12:15 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 14:12:18 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 14:12:21 Tải xuống
Chapter 40 05-01-2019 14:12:24 Tải xuống
Chapter 41 05-01-2019 14:12:27 Tải xuống
Chapter 42 05-01-2019 14:12:30 Tải xuống
Chapter 43 05-01-2019 14:12:33 Tải xuống
Chapter 44 05-01-2019 14:12:37 Tải xuống
Chapter 45 05-01-2019 14:12:40 Tải xuống
Chapter 45.2 08-06-2019 14:14:22 Tải xuống
Chapter 45.5 05-01-2019 14:12:42 Tải xuống
Chapter 46 05-01-2019 14:12:45 Tải xuống
Chapter 47 05-01-2019 14:12:48 Tải xuống
Chapter 48 05-01-2019 14:12:52 Tải xuống
Chapter 49 05-01-2019 14:12:54 Tải xuống
Chapter 50 05-01-2019 14:12:57 Tải xuống
Chapter 51 18-03-2019 12:26:26 Tải xuống
Chapter 52 05-01-2019 14:13:03 Tải xuống
Chapter 53 05-01-2019 14:13:06 Tải xuống
Chapter 54 05-01-2019 14:13:11 Tải xuống
Chapter 55 05-01-2019 14:13:13 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 10:43:45 Tải xuống
Chapter 57 29-03-2019 22:20:06 Tải xuống
Chapter 58 05-01-2019 14:13:21 Tải xuống
Chapter 59 05-01-2019 14:13:24 Tải xuống
Chapter 60 05-01-2019 14:13:27 Tải xuống
Chapter 61 19-03-2019 12:32:51 Tải xuống
Chapter 62 05-01-2019 14:13:33 Tải xuống
Chapter 63 05-01-2019 14:13:36 Tải xuống
Chapter 64 05-01-2019 14:13:40 Tải xuống
Chapter 65 05-01-2019 14:13:42 Tải xuống
Chapter 66 15-03-2019 08:59:37 Tải xuống
Chapter 67 01-03-2019 09:09:35 Tải xuống
Chapter 68 22-06-2019 13:16:28 Tải xuống
Chapter 69 28-04-2019 14:54:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM