Tái Thiết Hầm Ngục

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhwa , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 02-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một tháng trước, không hiểu vì lý do gì mà main lại được triệu hồi đến thế giới gọi là "hầm ngục" (có rất nhiều người cũng bị triệu hồi giống main). Nhưng mỗi một con người được triệu hồi, họ đều có một kỹ năng đặc biệt riêng. Nhưng riêng main lại có một kỹ năng mang tên Fuho (xây dựng) được cho là phế vật. Cho đến một ngày main bị bọn họ bỏ lại phía sau, rơi xuống một cái bẫy mà tỉ lệ dẫm trúng là 0,1%, bất cứ ai cũng tưởng là main chết rồi. Và main cũng được hệ thống xác nhận là người chơi đã chết, nhưng không một ai ngờ là..... ~
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 98.5: Video 02-12-2021 15:40:11 Tải xuống
Chapter 98 02-12-2021 15:40:11 Tải xuống
Chapter 97: Raw 02-12-2021 02:40:09 Tải xuống
Chapter 97.5: Video 02-12-2021 15:50:09 Tải xuống
Chapter 97 02-12-2021 15:40:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 19-03-2023 09:33:24 Tải xuống
Chapter 2 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 3 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 4 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 5 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 6 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 7 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 8 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 9 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 10 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 11 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 12 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 13 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 14 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 15 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 16 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 17 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 18 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 19 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 20 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 21 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 22 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 23 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 24 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 25 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 26 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 27 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 28 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 29 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 30 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 31 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 32 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 33 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 34 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 35 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 36 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 37 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 38 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 39 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 40 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 41 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 42 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 43 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 44 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 45 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 46 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 47 21-11-2021 18:50:12 Tải xuống
Chapter 48 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 49 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 50 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 51 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 52 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 53 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 54 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 55 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 56 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 57 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 58 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 59 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 60 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 61 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 62 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 63 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 64 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 65 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 66 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 67 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 68 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 69 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 70 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 71 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 72 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 73 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 74 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 75 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 76 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 77 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 78 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 79 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 80 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 81 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 82 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 83 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 84 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 85 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 86 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 87 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 88 21-11-2021 19:20:05 Tải xuống
Chapter 89 21-11-2021 19:20:08 Tải xuống
Chapter 90 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 91 21-11-2021 18:50:13 Tải xuống
Chapter 92 21-11-2021 19:20:08 Tải xuống
Chapter 93 25-11-2021 14:40:03 Tải xuống
Chapter 94 25-11-2021 14:40:03 Tải xuống
Chapter 95 26-11-2021 00:30:12 Tải xuống
Chapter 96 28-11-2021 08:20:02 Tải xuống
Chapter 97 02-12-2021 15:40:11 Tải xuống
Chapter 97.5: Video 02-12-2021 15:50:09 Tải xuống
Chapter 97: Raw 02-12-2021 02:40:09 Tải xuống
Chapter 98 02-12-2021 15:40:11 Tải xuống
Chapter 98.5: Video 02-12-2021 15:40:11 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh