Tokyo Revengers

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Romance , School Life , Shounen
Lần cập nhật cuối: 03-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tên khác: Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers 東京卍リベンジャーズ Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou. Ủng hộ bọn mình tại FB: https://www.facebook.com/EiShunTeam/
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 172 03-09-2020 10:00:42 Tải xuống
Chapter 171 27-08-2020 08:54:15 Tải xuống
Chapter 170 30-08-2020 06:31:07 Tải xuống
Chapter 169 30-08-2020 05:59:07 Tải xuống
Chapter 168 30-08-2020 06:02:37 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-09-2020 09:35:46 Tải xuống
Chapter 2 28-09-2020 09:35:45 Tải xuống
Chapter 3 28-09-2020 09:35:27 Tải xuống
Chapter 4 28-09-2020 09:35:26 Tải xuống
Chapter 5 28-09-2020 09:35:19 Tải xuống
Chapter 6 28-09-2020 09:35:13 Tải xuống
Chapter 7 28-09-2020 09:35:08 Tải xuống
Chapter 8 28-09-2020 09:33:47 Tải xuống
Chapter 9 28-09-2020 09:32:55 Tải xuống
Chapter 10 28-09-2020 09:43:41 Tải xuống
Chapter 11 28-09-2020 09:29:58 Tải xuống
Chapter 12 28-09-2020 09:30:01 Tải xuống
Chapter 12.5 28-09-2020 09:43:41 Tải xuống
Chapter 13 28-09-2020 09:43:34 Tải xuống
Chapter 14 28-09-2020 09:43:27 Tải xuống
Chapter 15 28-09-2020 09:29:01 Tải xuống
Chapter 16 28-09-2020 09:29:04 Tải xuống
Chapter 17 28-09-2020 09:28:55 Tải xuống
Chapter 18 28-09-2020 09:28:49 Tải xuống
Chapter 19 28-09-2020 09:39:43 Tải xuống
Chapter 20 28-09-2020 09:28:18 Tải xuống
Chapter 21 28-09-2020 09:28:12 Tải xuống
Chapter 22 28-09-2020 09:28:21 Tải xuống
Chapter 23 28-09-2020 09:28:08 Tải xuống
Chapter 24 28-09-2020 09:27:01 Tải xuống
Chapter 25 28-09-2020 09:27:02 Tải xuống
Chapter 26 28-09-2020 09:26:54 Tải xuống
Chapter 27 28-09-2020 09:26:55 Tải xuống
Chapter 28 28-09-2020 09:24:17 Tải xuống
Chapter 29 28-09-2020 09:24:18 Tải xuống
Chapter 30 28-09-2020 09:23:49 Tải xuống
Chapter 31 28-09-2020 09:23:43 Tải xuống
Chapter 32 28-09-2020 09:23:35 Tải xuống
Chapter 33 28-09-2020 09:23:20 Tải xuống
Chapter 34 28-09-2020 09:23:19 Tải xuống
Chapter 35 28-09-2020 09:23:01 Tải xuống
Chapter 36 28-09-2020 09:23:01 Tải xuống
Chapter 37 28-09-2020 09:22:55 Tải xuống
Chapter 38 28-09-2020 09:22:49 Tải xuống
Chapter 39 28-09-2020 09:22:43 Tải xuống
Chapter 40 28-09-2020 09:22:43 Tải xuống
Chapter 41 28-09-2020 09:22:37 Tải xuống
Chapter 42 28-09-2020 09:22:30 Tải xuống
Chapter 43 28-09-2020 09:22:07 Tải xuống
Chapter 44 28-09-2020 09:22:04 Tải xuống
Chapter 45 28-09-2020 09:21:06 Tải xuống
Chapter 46 28-09-2020 09:21:06 Tải xuống
Chapter 47 28-09-2020 09:20:59 Tải xuống
Chapter 48 28-09-2020 09:20:52 Tải xuống
Chapter 49 28-09-2020 09:20:44 Tải xuống
Chapter 50 28-09-2020 09:20:45 Tải xuống
Chapter 51 28-09-2020 09:20:33 Tải xuống
Chapter 52 28-09-2020 09:19:58 Tải xuống
Chapter 53 28-09-2020 09:19:53 Tải xuống
Chapter 54 28-09-2020 09:19:47 Tải xuống
Chapter 55 28-09-2020 09:19:41 Tải xuống
Chapter 56 28-09-2020 09:19:37 Tải xuống
Chapter 57 28-09-2020 09:15:21 Tải xuống
Chapter 58 28-09-2020 09:14:49 Tải xuống
Chapter 59 28-09-2020 09:28:03 Tải xuống
Chapter 60 28-09-2020 09:28:02 Tải xuống
Chapter 61 28-09-2020 09:14:34 Tải xuống
Chapter 62 28-09-2020 09:14:20 Tải xuống
Chapter 63 28-09-2020 09:14:20 Tải xuống
Chapter 64 28-09-2020 09:12:19 Tải xuống
Chapter 65 28-09-2020 09:26:41 Tải xuống
Chapter 66 28-09-2020 09:11:45 Tải xuống
Chapter 67 28-09-2020 09:26:43 Tải xuống
Chapter 68 28-09-2020 09:11:40 Tải xuống
Chapter 69 28-09-2020 09:11:35 Tải xuống
Chapter 70 28-09-2020 09:11:35 Tải xuống
Chapter 71 28-09-2020 09:11:29 Tải xuống
Chapter 72 28-09-2020 09:11:29 Tải xuống
Chapter 73 28-09-2020 09:11:19 Tải xuống
Chapter 74 28-09-2020 09:11:19 Tải xuống
Chapter 75 28-09-2020 09:11:09 Tải xuống
Chapter 76 28-09-2020 09:11:01 Tải xuống
Chapter 77 28-09-2020 09:09:04 Tải xuống
Chapter 78 28-09-2020 09:08:59 Tải xuống
Chapter 79 28-09-2020 09:08:53 Tải xuống
Chapter 80 28-09-2020 09:09:04 Tải xuống
Chapter 81 28-09-2020 09:08:48 Tải xuống
Chapter 82 28-09-2020 09:08:40 Tải xuống
Chapter 83 28-09-2020 09:08:32 Tải xuống
Chapter 84 28-09-2020 09:08:32 Tải xuống
Chapter 85 28-09-2020 09:08:23 Tải xuống
Chapter 86 28-09-2020 09:19:33 Tải xuống
Chapter 87 28-09-2020 09:07:41 Tải xuống
Chapter 88 28-09-2020 09:07:37 Tải xuống
Chapter 89 28-09-2020 09:07:36 Tải xuống
Chapter 90 28-09-2020 09:07:30 Tải xuống
Chapter 91 28-09-2020 09:06:00 Tải xuống
Chapter 92 28-09-2020 09:06:00 Tải xuống
Chapter 93 28-09-2020 09:05:50 Tải xuống
Chapter 94 28-09-2020 09:05:28 Tải xuống
Chapter 95 28-09-2020 09:19:26 Tải xuống
Chapter 96 28-09-2020 09:19:21 Tải xuống
Chapter 97 28-09-2020 09:03:07 Tải xuống
Chapter 98 28-09-2020 09:02:43 Tải xuống
Chapter 99 28-09-2020 09:02:44 Tải xuống
Chapter 100 28-09-2020 09:02:36 Tải xuống
Chapter 101 28-09-2020 09:00:01 Tải xuống
Chapter 102 28-09-2020 08:59:48 Tải xuống
Chapter 103 28-09-2020 08:59:49 Tải xuống
Chapter 104 28-09-2020 08:59:42 Tải xuống
Chapter 105 28-09-2020 08:59:42 Tải xuống
Chapter 106 30-08-2020 10:19:38 Tải xuống
Chapter 107 28-09-2020 08:59:35 Tải xuống
Chapter 108 28-09-2020 08:59:35 Tải xuống
Chapter 109 28-09-2020 08:59:29 Tải xuống
Chapter 110 28-09-2020 08:59:29 Tải xuống
Chapter 111 30-08-2020 09:11:38 Tải xuống
Chapter 112 30-08-2020 10:14:07 Tải xuống
Chapter 113 28-09-2020 08:59:19 Tải xuống
Chapter 114 30-08-2020 10:00:39 Tải xuống
Chapter 115 30-08-2020 09:59:39 Tải xuống
Chapter 116 28-09-2020 08:59:19 Tải xuống
Chapter 117 30-08-2020 09:03:07 Tải xuống
Chapter 118 28-09-2020 08:59:13 Tải xuống
Chapter 119 28-09-2020 08:59:06 Tải xuống
Chapter 120 30-08-2020 09:04:38 Tải xuống
Chapter 121 30-08-2020 10:22:38 Tải xuống
Chapter 122 28-09-2020 08:58:43 Tải xuống
Chapter 123 30-08-2020 08:43:07 Tải xuống
Chapter 124 30-08-2020 08:31:38 Tải xuống
Chapter 125 30-08-2020 08:17:38 Tải xuống
Chapter 126 30-08-2020 08:29:08 Tải xuống
Chapter 127 30-08-2020 08:23:37 Tải xuống
Chapter 128 30-08-2020 08:34:08 Tải xuống
Chapter 129 30-08-2020 08:44:38 Tải xuống
Chapter 130 30-08-2020 08:16:07 Tải xuống
Chapter 131 30-08-2020 08:40:08 Tải xuống
Chapter 132 30-08-2020 08:21:37 Tải xuống
Chapter 133 30-08-2020 08:09:38 Tải xuống
Chapter 134 30-08-2020 08:19:37 Tải xuống
Chapter 135 30-08-2020 08:52:08 Tải xuống
Chapter 136 30-08-2020 07:19:38 Tải xuống
Chapter 137 30-08-2020 07:18:40 Tải xuống
Chapter 138 30-08-2020 09:53:37 Tải xuống
Chapter 139 30-08-2020 08:32:07 Tải xuống
Chapter 140 30-08-2020 07:03:00 Tải xuống
Chapter 141 30-08-2020 07:00:42 Tải xuống
Chapter 142 30-08-2020 09:52:38 Tải xuống
Chapter 143 30-08-2020 08:49:07 Tải xuống
Chapter 144 30-08-2020 06:45:37 Tải xuống
Chapter 145 30-08-2020 07:49:38 Tải xuống
Chapter 146 30-08-2020 06:29:38 Tải xuống
Chapter 147 30-08-2020 08:07:08 Tải xuống
Chapter 148 30-08-2020 06:24:37 Tải xuống
Chapter 149 30-08-2020 06:57:08 Tải xuống
Chapter 150 30-08-2020 07:51:08 Tải xuống
Chapter 151 30-08-2020 08:31:08 Tải xuống
Chapter 152 30-08-2020 07:47:08 Tải xuống
Chapter 153 30-08-2020 08:06:39 Tải xuống
Chapter 154 30-08-2020 06:13:38 Tải xuống
Chapter 155 27-08-2020 09:13:16 Tải xuống
Chapter 156 27-08-2020 09:12:43 Tải xuống
Chapter 157 30-08-2020 06:13:07 Tải xuống
Chapter 158 30-08-2020 07:50:39 Tải xuống
Chapter 159 30-08-2020 07:49:08 Tải xuống
Chapter 160 30-08-2020 07:12:19 Tải xuống
Chapter 161 30-08-2020 06:21:08 Tải xuống
Chapter 162 27-08-2020 09:20:46 Tải xuống
Chapter 163 30-08-2020 06:27:38 Tải xuống
Chapter 164 27-08-2020 09:08:56 Tải xuống
Chapter 165 30-08-2020 07:21:08 Tải xuống
Chapter 166 30-08-2020 08:48:37 Tải xuống
Chapter 167 30-08-2020 06:25:09 Tải xuống
Chapter 168 30-08-2020 06:02:37 Tải xuống
Chapter 169 30-08-2020 05:59:07 Tải xuống
Chapter 170 30-08-2020 06:31:07 Tải xuống
Chapter 171 27-08-2020 08:54:15 Tải xuống
Chapter 172 03-09-2020 10:00:42 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh