Bất Tử và Bất Hạnh

Tác giả: Totsuka Yoshifumi
Thể loại: Comedy , Sci-fi , Shounen
Lần cập nhật cuối: 22-07-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một cô gái có khả năng khiến cho những ai tiếp xúc với cô gặp xui xẻo, tùy theo mức độ tiếp xúc và thời gian mà vận xui lớn hay nhỏ. Cô chán nản định tìm cái chết; thì tình cờ một người bất tử cũng đang muốn chết.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 66 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 65 10-07-2021 15:00:05 Tải xuống
Chapter 64 10-07-2021 12:30:05 Tải xuống
Chapter 63 09-07-2021 21:44:39 Tải xuống
Chapter 62 09-07-2021 21:44:38 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 09-07-2021 21:44:26 Tải xuống
Chapter 2 09-07-2021 21:44:28 Tải xuống
Chapter 3 09-07-2021 21:44:32 Tải xuống
Chapter 4 09-07-2021 21:44:32 Tải xuống
Chapter 5 09-07-2021 21:44:32 Tải xuống
Chapter 6 09-07-2021 21:44:32 Tải xuống
Chapter 7 09-07-2021 21:44:33 Tải xuống
Chapter 8 09-07-2021 21:44:33 Tải xuống
Chapter 9 09-07-2021 21:44:33 Tải xuống
Chapter 10 09-07-2021 21:44:34 Tải xuống
Chapter 11 09-07-2021 21:44:35 Tải xuống
Chapter 12 09-07-2021 21:44:35 Tải xuống
Chapter 13 09-07-2021 21:44:35 Tải xuống
Chapter 14 09-07-2021 21:44:35 Tải xuống
Chapter 15 09-07-2021 21:44:35 Tải xuống
Chapter 16 09-07-2021 21:44:35 Tải xuống
Chapter 17 09-07-2021 21:44:35 Tải xuống
Chapter 18 09-07-2021 21:44:35 Tải xuống
Chapter 19 09-07-2021 21:44:35 Tải xuống
Chapter 20 09-07-2021 21:44:35 Tải xuống
Chapter 21 09-07-2021 21:44:35 Tải xuống
Chapter 22 09-07-2021 21:44:35 Tải xuống
Chapter 23 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 24 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 25 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 26 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 27 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 28 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 29 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 30 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 31 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 32 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 32.1 22-09-2020 15:05:55 Tải xuống
Chapter 33 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 34 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 35 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 36 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 37 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 38 09-07-2021 21:44:36 Tải xuống
Chapter 39 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 40 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 41 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 42 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 43 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 44 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 45 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 46 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 47 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 48 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 49 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 50 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 51 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 52 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 53 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 54 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 55 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 56 09-07-2021 21:44:37 Tải xuống
Chapter 57 09-07-2021 21:44:38 Tải xuống
Chapter 58 09-07-2021 21:44:38 Tải xuống
Chapter 59 09-07-2021 21:44:38 Tải xuống
Chapter 60 09-07-2021 21:44:38 Tải xuống
Chapter 61 09-07-2021 21:44:38 Tải xuống
Chapter 62 09-07-2021 21:44:38 Tải xuống
Chapter 63 09-07-2021 21:44:39 Tải xuống
Chapter 64 10-07-2021 12:30:05 Tải xuống
Chapter 65 10-07-2021 15:00:05 Tải xuống
Chapter 66 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh