Loading...

Bất Tử và Bất Hạnh

Tác giả: Totsuka Yoshifumi
Thể loại: Comedy , Sci-fi , Shounen
Lần cập nhật cuối: 18-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một cô gái có khả năng khiến cho những ai tiếp xúc với cô gặp xui xẻo, tùy theo mức độ tiếp xúc và thời gian mà vận xui lớn hay nhỏ. Cô chán nản định tìm cái chết; thì tình cờ một người bất tử cũng đang muốn chết.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 31 18-09-2020 00:00:07 Tải xuống
Chapter 30 17-09-2020 15:37:01 Tải xuống
Chapter 29 17-09-2020 11:34:01 Tải xuống
Chapter 28 17-09-2020 10:20:02 Tải xuống
Chapter 27 16-09-2020 22:05:41 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 2 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 3 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 4 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 5 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 6 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 7 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 8 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 9 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 10 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 11 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 12 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 13 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 14 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 15 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 16 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 17 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 18 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 19 10-09-2020 11:48:04 Tải xuống
Chapter 20 11-09-2020 11:46:02 Tải xuống
Chapter 21 11-09-2020 22:06:17 Tải xuống
Chapter 22 12-09-2020 00:02:01 Tải xuống
Chapter 23 15-09-2020 22:48:28 Tải xuống
Chapter 24 16-09-2020 10:23:01 Tải xuống
Chapter 25 16-09-2020 15:43:01 Tải xuống
Chapter 26 16-09-2020 20:29:01 Tải xuống
Chapter 27 16-09-2020 22:05:41 Tải xuống
Chapter 28 17-09-2020 10:20:02 Tải xuống
Chapter 29 17-09-2020 11:34:01 Tải xuống
Chapter 30 17-09-2020 15:37:01 Tải xuống
Chapter 31 18-09-2020 00:00:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh