Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhua , Truyện Màu , Gender Bender
Lần cập nhật cuối: 08-04-2021
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 98 08-04-2021 11:02:30 Tải xuống
Chapter 97 07-04-2021 18:11:02 Tải xuống
Chapter 96 02-04-2021 05:29:16 Tải xuống
Chapter 95 02-04-2021 05:29:23 Tải xuống
Chapter 94 02-04-2021 05:29:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0.1 27-09-2020 18:44:18 Tải xuống
Chapter 0.2 27-09-2020 18:44:18 Tải xuống
Chapter 1 27-09-2020 18:44:15 Tải xuống
Chapter 2 27-09-2020 18:44:12 Tải xuống
Chapter 3 27-09-2020 18:44:08 Tải xuống
Chapter 4 27-09-2020 18:44:06 Tải xuống
Chapter 5 27-09-2020 18:44:03 Tải xuống
Chapter 6 27-09-2020 18:44:00 Tải xuống
Chapter 7 27-09-2020 18:43:58 Tải xuống
Chapter 8 27-09-2020 18:43:56 Tải xuống
Chapter 9 27-09-2020 18:43:54 Tải xuống
Chapter 10 27-09-2020 18:43:51 Tải xuống
Chapter 11 27-09-2020 18:43:49 Tải xuống
Chapter 12 27-09-2020 18:43:47 Tải xuống
Chapter 13 27-09-2020 18:43:45 Tải xuống
Chapter 14 27-09-2020 18:43:42 Tải xuống
Chapter 15 27-09-2020 18:43:39 Tải xuống
Chapter 16 27-09-2020 18:43:37 Tải xuống
Chapter 17 27-09-2020 18:43:35 Tải xuống
Chapter 18 27-09-2020 18:43:32 Tải xuống
Chapter 19 27-09-2020 18:43:29 Tải xuống
Chapter 20 27-09-2020 18:43:27 Tải xuống
Chapter 21 27-09-2020 18:43:24 Tải xuống
Chapter 22 27-09-2020 18:43:21 Tải xuống
Chapter 23 27-09-2020 18:43:19 Tải xuống
Chapter 24 27-09-2020 18:43:17 Tải xuống
Chapter 25 26-09-2020 16:54:17 Tải xuống
Chapter 26 26-09-2020 16:42:46 Tải xuống
Chapter 27 26-09-2020 16:42:43 Tải xuống
Chapter 28 26-09-2020 16:54:16 Tải xuống
Chapter 29 26-09-2020 16:42:40 Tải xuống
Chapter 30 26-09-2020 16:42:39 Tải xuống
Chapter 31 26-09-2020 16:42:36 Tải xuống
Chapter 32 26-09-2020 16:42:34 Tải xuống
Chapter 33 26-09-2020 17:06:11 Tải xuống
Chapter 34 26-09-2020 16:42:30 Tải xuống
Chapter 35 26-09-2020 16:42:28 Tải xuống
Chapter 36 26-09-2020 16:54:11 Tải xuống
Chapter 37 01-12-2020 08:01:08 Tải xuống
Chapter 38 01-12-2020 08:00:42 Tải xuống
Chapter 39 01-12-2020 08:00:36 Tải xuống
Chapter 40 01-12-2020 08:00:37 Tải xuống
Chapter 41 01-12-2020 08:30:17 Tải xuống
Chapter 42 01-12-2020 08:00:25 Tải xuống
Chapter 43 01-12-2020 08:00:20 Tải xuống
Chapter 44 01-12-2020 07:22:42 Tải xuống
Chapter 45 01-12-2020 07:22:47 Tải xuống
Chapter 46 01-12-2020 07:22:28 Tải xuống
Chapter 47 01-12-2020 08:00:19 Tải xuống
Chapter 48 01-12-2020 07:22:06 Tải xuống
Chapter 49 01-12-2020 07:22:14 Tải xuống
Chapter 50 01-12-2020 07:22:01 Tải xuống
Chapter 51 01-12-2020 07:21:56 Tải xuống
Chapter 52 01-12-2020 07:21:51 Tải xuống
Chapter 53 01-12-2020 07:21:39 Tải xuống
Chapter 54 01-12-2020 07:21:27 Tải xuống
Chapter 55 01-12-2020 07:21:05 Tải xuống
Chapter 56 04-12-2020 23:08:00 Tải xuống
Chapter 57 07-12-2020 06:01:05 Tải xuống
Chapter 58 14-12-2020 10:24:18 Tải xuống
Chapter 59 14-12-2020 10:40:09 Tải xuống
Chapter 60 16-12-2020 20:00:37 Tải xuống
Chapter 61 21-12-2020 11:19:36 Tải xuống
Chapter 62 23-12-2020 23:36:14 Tải xuống
Chapter 63 27-12-2020 22:37:20 Tải xuống
Chapter 64 01-01-2021 09:01:34 Tải xuống
Chapter 65 04-01-2021 15:13:27 Tải xuống
Chapter 66 07-01-2021 13:48:36 Tải xuống
Chapter 67 07-01-2021 13:48:22 Tải xuống
Chapter 68 07-01-2021 13:48:25 Tải xuống
Chapter 69 11-01-2021 11:06:53 Tải xuống
Chapter 70 14-01-2021 19:24:14 Tải xuống
Chapter 71 18-01-2021 08:48:59 Tải xuống
Chapter 72 22-01-2021 09:36:43 Tải xuống
Chapter 73 27-01-2021 20:13:11 Tải xuống
Chapter 74 27-01-2021 20:13:06 Tải xuống
Chapter 75 27-01-2021 20:12:54 Tải xuống
Chapter 76 27-01-2021 20:12:48 Tải xuống
Chapter 77 31-01-2021 15:31:07 Tải xuống
Chapter 78 31-01-2021 15:31:04 Tải xuống
Chapter 79 05-02-2021 10:00:28 Tải xuống
Chapter 80 05-02-2021 10:00:22 Tải xuống
Chapter 81 08-02-2021 12:24:15 Tải xuống
Chapter 82 13-02-2021 09:38:09 Tải xuống
Chapter 83 03-03-2021 11:54:10 Tải xuống
Chapter 84 03-03-2021 11:54:10 Tải xuống
Chapter 85 03-03-2021 11:54:10 Tải xuống
Chapter 86 03-03-2021 11:54:10 Tải xuống
Chapter 87 03-03-2021 11:54:10 Tải xuống
Chapter 88 10-03-2021 17:24:07 Tải xuống
Chapter 89 10-03-2021 17:24:07 Tải xuống
Chapter 90 10-03-2021 17:42:08 Tải xuống
Chapter 91 19-03-2021 07:54:14 Tải xuống
Chapter 92 19-03-2021 07:54:14 Tải xuống
Chapter 93 10-04-2021 13:10:11 Tải xuống
Chapter 94 02-04-2021 05:29:31 Tải xuống
Chapter 95 02-04-2021 05:29:23 Tải xuống
Chapter 96 02-04-2021 05:29:16 Tải xuống
Chapter 97 07-04-2021 18:11:02 Tải xuống
Chapter 98 08-04-2021 11:02:30 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh