Toàn trí độc giả

Tác giả: Manhwa TV
Thể loại: Action , Fantasy , Manhwa , Truyện Màu , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 10-06-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Chỉ mình tôi mới biết được kết cục của thế giới này. Vào một ngày nọ, nhân vật chính của chúng ta bị kẹt trong thế giới của bộ tiểu thuyết mà anh ấy yêu thích. Anh ấy sẽ làm gì để sống sót? Khi mà thế giới đó là nơi ngập tràn tai ương và hiểm nguy. Năng lực của anh ấy? Anh ấy biết mọi tình tiết của câu chuyện cho đến kết thúc. Bởi vì anh ấy là độc giả duy nhất của nó. Hãy đọc truyện để biết được anh ấy sống sót như thế nào.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 59 10-06-2021 21:48:13 Tải xuống
Chapter 58 07-06-2021 16:18:11 Tải xuống
Chapter 57 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 56 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 55 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 1 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 2 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 3 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 4 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 5 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 6 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 7 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 8 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 9 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 10 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 11 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 12 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 13 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 14 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 15 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 16 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 17 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 18 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 19 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 20 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 21 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 22 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 23 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 24 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 25 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 26 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 27 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 28 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 29 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 30 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 31 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 32 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 33 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 34 03-06-2021 21:18:10 Tải xuống
Chapter 35 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 36 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 37 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 38 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 39 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 40 06-02-2021 12:24:20 Tải xuống
Chapter 40.1 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 40.2 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 41 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 42 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 43 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 44 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 45 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 46 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 47 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 48 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 49 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 50 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 51 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 52 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 53 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 54 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 55 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 56 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 57 03-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 58 07-06-2021 16:18:11 Tải xuống
Chapter 59 10-06-2021 21:48:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh