Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ

Tác giả: Chưởng Duyệt - Melody Happy Group - MH Channel
Thể loại: Manhua , Ngôn Tình , Romance , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 07-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
#Melody Happy Group #MH Channel #Nettruyen.com ND: Để kiếm tiền sữa bột, Thời Sơ Hạ đắc tội siêu sao thiên vương Lục tiên sinh, Lục tiên sinh cao cao tại thượng hạ lệnh: “Vứt ra ngoài, cho chó ăn”. Sau đó, mọi người đồn đãi: Lục tiên sinh cưng chiều bà Lục lên trời, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. “Ngày tháng như vậy không thể sống được nữa, tôi muốn ly hôn!”. Thời Sơ Hạ chống nạnh. “Mami, chúng ta sẽ chơi trò bỏ nhà ra đi phải không?” Một bánh bao sữa nhỏ nhắn vui vẻ kéo hành lý.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 117 11-05-2021 08:06:44 Tải xuống
Chapter 116 11-05-2021 08:06:55 Tải xuống
Chapter 115 11-05-2021 08:07:03 Tải xuống
Chapter 114 11-05-2021 08:07:11 Tải xuống
Chapter 113 11-05-2021 08:07:19 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 24-10-2020 00:15:31 Tải xuống
Chapter 0: Giới thiệu 22-05-2020 02:36:38 Tải xuống
Chapter 0: Xem truyện tại NetTruyen.com 19-05-2020 14:37:12 Tải xuống
Chapter 1 12-06-2020 06:27:16 Tải xuống
Chapter 1: Chỉ xem truyện tại NetTruyen.com 22-05-2020 02:36:18 Tải xuống
Chapter 1: Giới thiệu 08-06-2020 09:33:41 Tải xuống
Chapter 2 08-06-2020 09:33:09 Tải xuống
Chapter 2: Chỉ xem truyện tại NetTruyen.com 29-05-2020 05:55:40 Tải xuống
Chapter 3 24-10-2020 00:03:10 Tải xuống
Chapter 3: Xem truyện tại NetTruyen.com 08-06-2020 08:15:36 Tải xuống
Chapter 4 23-10-2020 23:33:41 Tải xuống
Chapter 4: Xem truyện tại NetTruyen.com 08-06-2020 09:32:07 Tải xuống
Chapter 5 23-10-2020 23:33:40 Tải xuống
Chapter 5: Xem truyện tại NetTruyen.com 08-06-2020 09:31:37 Tải xuống
Chapter 6 23-10-2020 23:33:24 Tải xuống
Chapter 6: Xem truyện tại NetTruyen.com 08-06-2020 09:31:06 Tải xuống
Chapter 7 24-10-2020 00:01:28 Tải xuống
Chapter 7: Raw 23-10-2020 23:33:23 Tải xuống
Chapter 7: Xem truyện tại NetTruyen.com 12-06-2020 06:24:40 Tải xuống
Chapter 8 24-10-2020 00:01:19 Tải xuống
Chapter 8: Raw 23-10-2020 23:20:11 Tải xuống
Chapter 9 24-10-2020 00:01:06 Tải xuống
Chapter 9: Raw 23-10-2020 23:20:06 Tải xuống
Chapter 10 24-10-2020 00:00:57 Tải xuống
Chapter 10: Raw 23-10-2020 23:19:59 Tải xuống
Chapter 11 24-10-2020 00:00:56 Tải xuống
Chapter 11: Raw 23-10-2020 23:19:41 Tải xuống
Chapter 12 24-10-2020 00:12:24 Tải xuống
Chapter 12: Raw 23-10-2020 23:19:41 Tải xuống
Chapter 13 24-10-2020 00:00:47 Tải xuống
Chapter 13: Raw 23-10-2020 23:19:32 Tải xuống
Chapter 14 24-10-2020 00:00:39 Tải xuống
Chapter 14: Raw 23-10-2020 23:19:31 Tải xuống
Chapter 15 24-10-2020 00:00:39 Tải xuống
Chapter 15: Raw 23-10-2020 23:19:25 Tải xuống
Chapter 16 24-10-2020 00:00:32 Tải xuống
Chapter 16: Raw 23-10-2020 23:19:25 Tải xuống
Chapter 17 24-10-2020 00:00:32 Tải xuống
Chapter 17: Raw 23-10-2020 23:19:19 Tải xuống
Chapter 18 24-10-2020 00:54:17 Tải xuống
Chapter 18: Raw 23-10-2020 23:19:13 Tải xuống
Chapter 19 24-10-2020 00:00:18 Tải xuống
Chapter 19: Raw 23-10-2020 23:19:06 Tải xuống
Chapter 20 24-10-2020 00:00:19 Tải xuống
Chapter 20: Raw 23-10-2020 23:18:54 Tải xuống
Chapter 21 23-10-2020 23:59:59 Tải xuống
Chapter 21: Raw 23-10-2020 23:18:53 Tải xuống
Chapter 22 23-10-2020 23:59:53 Tải xuống
Chapter 22: Raw 23-10-2020 23:05:23 Tải xuống
Chapter 23 23-10-2020 23:59:53 Tải xuống
Chapter 23: Raw 23-10-2020 23:05:17 Tải xuống
Chapter 24 23-10-2020 23:59:46 Tải xuống
Chapter 24: Raw 23-10-2020 23:05:17 Tải xuống
Chapter 25 23-10-2020 23:59:39 Tải xuống
Chapter 25: Raw 23-10-2020 23:05:11 Tải xuống
Chapter 26 23-10-2020 23:59:16 Tải xuống
Chapter 26: Raw 23-10-2020 23:05:11 Tải xuống
Chapter 27 23-10-2020 23:59:15 Tải xuống
Chapter 27: Raw 23-10-2020 23:05:02 Tải xuống
Chapter 28 23-10-2020 23:59:00 Tải xuống
Chapter 28: Raw 23-10-2020 23:04:38 Tải xuống
Chapter 29 23-10-2020 23:59:00 Tải xuống
Chapter 29: Raw 23-10-2020 23:04:39 Tải xuống
Chapter 30 23-10-2020 23:58:53 Tải xuống
Chapter 30: Raw 23-10-2020 23:04:31 Tải xuống
Chapter 31 03-04-2021 03:47:53 Tải xuống
Chapter 32 03-04-2021 03:47:46 Tải xuống
Chapter 33 03-04-2021 03:47:46 Tải xuống
Chapter 34 03-04-2021 03:47:39 Tải xuống
Chapter 35 03-04-2021 03:47:39 Tải xuống
Chapter 36 03-04-2021 03:47:31 Tải xuống
Chapter 37 23-10-2020 23:58:53 Tải xuống
Chapter 37: Raw 23-10-2020 23:04:31 Tải xuống
Chapter 38 23-10-2020 23:58:46 Tải xuống
Chapter 38: Raw 23-10-2020 23:04:25 Tải xuống
Chapter 39 23-10-2020 23:58:46 Tải xuống
Chapter 39: Raw 23-10-2020 23:04:25 Tải xuống
Chapter 40 23-10-2020 23:58:39 Tải xuống
Chapter 40: Raw 23-10-2020 23:04:19 Tải xuống
Chapter 41 11-05-2021 04:14:18 Tải xuống
Chapter 42 03-04-2021 03:47:24 Tải xuống
Chapter 43 03-04-2021 03:47:24 Tải xuống
Chapter 44 03-04-2021 03:47:16 Tải xuống
Chapter 45 03-04-2021 03:47:07 Tải xuống
Chapter 46 03-04-2021 03:47:07 Tải xuống
Chapter 47 03-04-2021 03:46:58 Tải xuống
Chapter 48 03-04-2021 03:46:58 Tải xuống
Chapter 49 03-04-2021 03:46:48 Tải xuống
Chapter 50 03-04-2021 03:46:40 Tải xuống
Chapter 51 03-04-2021 03:46:40 Tải xuống
Chapter 52 03-04-2021 03:46:31 Tải xuống
Chapter 53 03-04-2021 03:46:31 Tải xuống
Chapter 54 03-04-2021 03:46:23 Tải xuống
Chapter 55 03-04-2021 03:46:23 Tải xuống
Chapter 56 03-04-2021 03:46:13 Tải xuống
Chapter 57 03-04-2021 03:45:17 Tải xuống
Chapter 58 11-05-2021 08:20:05 Tải xuống
Chapter 59 03-04-2021 03:44:46 Tải xuống
Chapter 60 03-04-2021 03:44:47 Tải xuống
Chapter 61 03-04-2021 03:44:38 Tải xuống
Chapter 62 03-04-2021 03:44:38 Tải xuống
Chapter 63 03-04-2021 03:44:29 Tải xuống
Chapter 64 11-05-2021 08:19:36 Tải xuống
Chapter 65 03-04-2021 03:44:13 Tải xuống
Chapter 66 11-05-2021 08:19:14 Tải xuống
Chapter 67 03-04-2021 03:43:53 Tải xuống
Chapter 68 03-04-2021 03:43:45 Tải xuống
Chapter 69 03-04-2021 03:43:17 Tải xuống
Chapter 70 03-04-2021 03:43:17 Tải xuống
Chapter 71 11-05-2021 08:19:06 Tải xuống
Chapter 72 03-04-2021 03:42:39 Tải xuống
Chapter 73 03-04-2021 03:42:40 Tải xuống
Chapter 74 03-04-2021 03:42:32 Tải xuống
Chapter 75 03-04-2021 03:42:15 Tải xuống
Chapter 76 03-04-2021 03:41:58 Tải xuống
Chapter 77 11-05-2021 08:18:52 Tải xuống
Chapter 78 11-05-2021 04:14:17 Tải xuống
Chapter 79 03-04-2021 03:41:20 Tải xuống
Chapter 80 03-04-2021 03:41:21 Tải xuống
Chapter 81 11-05-2021 08:13:07 Tải xuống
Chapter 82 03-04-2021 03:40:51 Tải xuống
Chapter 83 03-04-2021 03:40:45 Tải xuống
Chapter 84 03-04-2021 03:40:45 Tải xuống
Chapter 85 03-04-2021 03:40:36 Tải xuống
Chapter 86 11-05-2021 08:12:58 Tải xuống
Chapter 87 03-04-2021 03:40:26 Tải xuống
Chapter 88 03-04-2021 03:40:16 Tải xuống
Chapter 89 11-05-2021 09:17:10 Tải xuống
Chapter 90 11-05-2021 08:12:32 Tải xuống
Chapter 91 11-05-2021 08:12:40 Tải xuống
Chapter 92 11-05-2021 08:12:18 Tải xuống
Chapter 93 11-05-2021 08:12:08 Tải xuống
Chapter 94 11-05-2021 08:11:57 Tải xuống
Chapter 95 11-05-2021 08:11:57 Tải xuống
Chapter 96 11-05-2021 08:11:49 Tải xuống
Chapter 97 11-05-2021 08:11:41 Tải xuống
Chapter 98 11-05-2021 08:11:41 Tải xuống
Chapter 99 11-05-2021 08:11:33 Tải xuống
Chapter 100 11-05-2021 08:11:26 Tải xuống
Chapter 101 11-05-2021 08:11:17 Tải xuống
Chapter 102 11-05-2021 08:11:17 Tải xuống
Chapter 103 11-05-2021 08:11:09 Tải xuống
Chapter 106 11-05-2021 08:10:59 Tải xuống
Chapter 107 11-05-2021 08:08:04 Tải xuống
Chapter 108 11-05-2021 08:07:55 Tải xuống
Chapter 109 11-05-2021 08:07:56 Tải xuống
Chapter 110 11-05-2021 08:07:46 Tải xuống
Chapter 111 11-05-2021 08:07:26 Tải xuống
Chapter 112 11-05-2021 08:07:26 Tải xuống
Chapter 113 11-05-2021 08:07:19 Tải xuống
Chapter 114 11-05-2021 08:07:11 Tải xuống
Chapter 115 11-05-2021 08:07:03 Tải xuống
Chapter 116 11-05-2021 08:06:55 Tải xuống
Chapter 117 11-05-2021 08:06:44 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT