Địch Úc Đa Chi Ca

Tác giả: Sang Chảnh Team
Thể loại: Adventure , Drama , Fantasy , Harem , Romance , Shoujo
Lần cập nhật cuối: 15-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Công chúa hoạt bát hiếu động Hi Nhĩ Na của Tây đế quốc lúc còn thơ bé tình cờ gặp chất tử Lạp Đề Áo đến từ vương quốc phương bắc, khi tình cảm của hai người dần dần nảy sinh cũng là lúc quốc vương trẻ của đông đế quốc thiếu niên Ni Á đang dòm ngó trong bóng tối....Đáng tiếc Tam quốc chí hòa bình chỉ là vẻ bên ngoài, chiến tranh đùng một cái là bùng nổ, thanh mai trúc mã ngày xưa cuối cùng sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm : kiếm cùng máu, khói súng cùng nước mắt, thật lòng cùng phản bội, thiếu niên thiếu nữ cùng nhau soạn ra một khúc '' Địch Áo Đa Chi Ca''.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 54 15-05-2021 15:00:52 Tải xuống
Chapter 53 12-05-2021 09:24:43 Tải xuống
Chapter 52 11-05-2021 18:04:25 Tải xuống
Chapter 51 10-05-2021 19:09:47 Tải xuống
Chapter 50 10-05-2021 19:22:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 07-04-2020 11:01:10 Tải xuống
Chapter 1 07-04-2020 11:00:42 Tải xuống
Chapter 1.1 08-04-2020 17:07:11 Tải xuống
Chapter 1.2 08-04-2020 17:06:41 Tải xuống
Chapter 1.5 07-04-2020 11:00:18 Tải xuống
Chapter 2 07-04-2020 10:59:41 Tải xuống
Chapter 3 07-04-2020 10:59:14 Tải xuống
Chapter 4 07-04-2020 10:58:50 Tải xuống
Chapter 5 07-04-2020 10:58:28 Tải xuống
Chapter 6 07-04-2020 10:57:57 Tải xuống
Chapter 7 07-04-2020 10:57:14 Tải xuống
Chapter 8 07-04-2020 10:56:53 Tải xuống
Chapter 9 07-04-2020 10:56:19 Tải xuống
Chapter 10 07-04-2020 10:55:49 Tải xuống
Chapter 11 07-04-2020 10:55:12 Tải xuống
Chapter 12 07-04-2020 10:54:50 Tải xuống
Chapter 13.1 17-04-2020 10:24:11 Tải xuống
Chapter 13.2 17-04-2020 16:03:11 Tải xuống
Chapter 14 22-08-2020 09:27:19 Tải xuống
Chapter 15 22-08-2020 09:26:51 Tải xuống
Chapter 16 22-08-2020 09:26:12 Tải xuống
Chapter 17 22-08-2020 09:14:43 Tải xuống
Chapter 18 22-08-2020 09:58:13 Tải xuống
Chapter 19 22-08-2020 09:35:13 Tải xuống
Chapter 20 22-08-2020 09:24:07 Tải xuống
Chapter 21 10-12-2020 09:54:42 Tải xuống
Chapter 22 10-12-2020 09:54:43 Tải xuống
Chapter 23 10-12-2020 09:54:37 Tải xuống
Chapter 24 10-12-2020 11:55:10 Tải xuống
Chapter 25 10-12-2020 11:54:58 Tải xuống
Chapter 26 10-12-2020 11:54:54 Tải xuống
Chapter 27 10-12-2020 11:36:40 Tải xuống
Chapter 28 10-12-2020 11:36:32 Tải xuống
Chapter 29 10-12-2020 10:29:31 Tải xuống
Chapter 30 10-12-2020 10:29:19 Tải xuống
Chapter 31 10-12-2020 10:29:01 Tải xuống
Chapter 32 10-12-2020 10:28:54 Tải xuống
Chapter 33 10-12-2020 10:28:40 Tải xuống
Chapter 34 10-12-2020 10:28:29 Tải xuống
Chapter 35 10-12-2020 10:28:18 Tải xuống
Chapter 36 10-12-2020 10:28:18 Tải xuống
Chapter 37 10-12-2020 11:18:29 Tải xuống
Chapter 38 10-12-2020 10:28:10 Tải xuống
Chapter 39 22-12-2020 06:26:07 Tải xuống
Chapter 40 16-04-2021 13:00:05 Tải xuống
Chapter 41 16-04-2021 13:00:05 Tải xuống
Chapter 42 23-04-2021 10:18:03 Tải xuống
Chapter 43 25-04-2021 20:24:03 Tải xuống
Chapter 44 27-04-2021 10:12:03 Tải xuống
Chapter 45 14-05-2021 06:19:08 Tải xuống
Chapter 46 12-05-2021 09:06:58 Tải xuống
Chapter 47 12-05-2021 09:06:51 Tải xuống
Chapter 48 11-05-2021 23:16:12 Tải xuống
Chapter 49 10-05-2021 19:10:19 Tải xuống
Chapter 50 10-05-2021 19:22:02 Tải xuống
Chapter 51 10-05-2021 19:09:47 Tải xuống
Chapter 52 11-05-2021 18:04:25 Tải xuống
Chapter 53 12-05-2021 09:24:43 Tải xuống
Chapter 54 15-05-2021 15:00:52 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh