Địch Úc Đa Chi Ca

Tác giả: Sang Chảnh Team
Thể loại: Adventure , Drama , Fantasy , Harem , Romance , Shoujo
Lần cập nhật cuối: 23-09-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Công chúa hoạt bát hiếu động Hi Nhĩ Na của Tây đế quốc lúc còn thơ bé tình cờ gặp chất tử Lạp Đề Áo đến từ vương quốc phương bắc, khi tình cảm của hai người dần dần nảy sinh cũng là lúc quốc vương trẻ của đông đế quốc thiếu niên Ni Á đang dòm ngó trong bóng tối....Đáng tiếc Tam quốc chí hòa bình chỉ là vẻ bên ngoài, chiến tranh đùng một cái là bùng nổ, thanh mai trúc mã ngày xưa cuối cùng sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm : kiếm cùng máu, khói súng cùng nước mắt, thật lòng cùng phản bội, thiếu niên thiếu nữ cùng nhau soạn ra một khúc '' Địch Áo Đa Chi Ca''.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 81.5 23-09-2021 21:03:19 Tải xuống
Chapter 81 23-09-2021 21:03:52 Tải xuống
Chapter 80.5 22-09-2021 19:13:26 Tải xuống
Chapter 80 22-09-2021 19:13:35 Tải xuống
Chapter 79.5 15-09-2021 08:01:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 24-09-2021 23:25:02 Tải xuống
Chapter 1 07-04-2020 11:00:42 Tải xuống
Chapter 1.1 24-09-2021 23:24:52 Tải xuống
Chapter 1.2 25-09-2021 00:03:47 Tải xuống
Chapter 1.5 07-04-2020 11:00:18 Tải xuống
Chapter 2 24-09-2021 23:24:13 Tải xuống
Chapter 3 24-09-2021 23:24:06 Tải xuống
Chapter 4 24-09-2021 23:24:03 Tải xuống
Chapter 5 24-09-2021 23:23:52 Tải xuống
Chapter 6 24-09-2021 23:23:53 Tải xuống
Chapter 7 24-09-2021 23:23:40 Tải xuống
Chapter 8 24-09-2021 23:23:30 Tải xuống
Chapter 9 24-09-2021 23:23:17 Tải xuống
Chapter 10 24-09-2021 23:23:00 Tải xuống
Chapter 11 24-09-2021 23:22:48 Tải xuống
Chapter 12 24-09-2021 23:22:36 Tải xuống
Chapter 13.1 24-09-2021 23:22:24 Tải xuống
Chapter 13.2 24-09-2021 23:22:12 Tải xuống
Chapter 14 24-09-2021 23:20:03 Tải xuống
Chapter 15 24-09-2021 23:19:54 Tải xuống
Chapter 16 25-09-2021 00:03:29 Tải xuống
Chapter 17 25-09-2021 00:03:15 Tải xuống
Chapter 18 24-09-2021 23:18:59 Tải xuống
Chapter 19 24-09-2021 23:18:48 Tải xuống
Chapter 20 24-09-2021 23:18:48 Tải xuống
Chapter 21 24-09-2021 23:18:40 Tải xuống
Chapter 22 24-09-2021 23:18:31 Tải xuống
Chapter 23 24-09-2021 23:18:31 Tải xuống
Chapter 24 24-09-2021 23:18:22 Tải xuống
Chapter 25 24-09-2021 23:18:22 Tải xuống
Chapter 26 24-09-2021 23:18:12 Tải xuống
Chapter 27 24-09-2021 23:18:02 Tải xuống
Chapter 28 24-09-2021 23:17:45 Tải xuống
Chapter 29 24-09-2021 23:17:46 Tải xuống
Chapter 30 24-09-2021 23:17:37 Tải xuống
Chapter 31 24-09-2021 23:17:37 Tải xuống
Chapter 32 24-09-2021 23:17:28 Tải xuống
Chapter 33 24-09-2021 23:17:28 Tải xuống
Chapter 34 24-09-2021 23:17:19 Tải xuống
Chapter 35 24-09-2021 23:17:19 Tải xuống
Chapter 36 24-09-2021 23:17:09 Tải xuống
Chapter 37 24-09-2021 23:16:59 Tải xuống
Chapter 38 24-09-2021 23:16:47 Tải xuống
Chapter 39 24-09-2021 23:16:37 Tải xuống
Chapter 40 24-09-2021 23:16:27 Tải xuống
Chapter 41 24-09-2021 23:16:10 Tải xuống
Chapter 42 25-09-2021 00:03:00 Tải xuống
Chapter 43 24-09-2021 23:15:40 Tải xuống
Chapter 44 24-09-2021 23:15:32 Tải xuống
Chapter 45 24-09-2021 23:15:33 Tải xuống
Chapter 46 24-09-2021 23:15:24 Tải xuống
Chapter 47 24-09-2021 23:15:16 Tải xuống
Chapter 48 24-09-2021 23:15:16 Tải xuống
Chapter 49 24-09-2021 23:15:08 Tải xuống
Chapter 50 24-09-2021 23:14:58 Tải xuống
Chapter 51 24-09-2021 23:14:49 Tải xuống
Chapter 52 24-09-2021 23:14:39 Tải xuống
Chapter 53 25-09-2021 00:02:45 Tải xuống
Chapter 54 24-09-2021 23:14:13 Tải xuống
Chapter 55 24-09-2021 23:14:06 Tải xuống
Chapter 56 24-09-2021 23:14:06 Tải xuống
Chapter 57 24-09-2021 23:13:58 Tải xuống
Chapter 58 24-09-2021 23:13:58 Tải xuống
Chapter 59 24-09-2021 23:13:49 Tải xuống
Chapter 60 24-09-2021 23:13:40 Tải xuống
Chapter 61 24-09-2021 23:13:29 Tải xuống
Chapter 62 24-09-2021 23:13:12 Tải xuống
Chapter 63 24-09-2021 23:12:40 Tải xuống
Chapter 64 24-09-2021 23:12:41 Tải xuống
Chapter 65 24-09-2021 23:12:29 Tải xuống
Chapter 66 24-09-2021 23:12:05 Tải xuống
Chapter 67 24-09-2021 23:12:04 Tải xuống
Chapter 68 24-09-2021 23:11:55 Tải xuống
Chapter 69 24-09-2021 23:11:46 Tải xuống
Chapter 70 24-09-2021 23:11:38 Tải xuống
Chapter 71 24-09-2021 23:11:38 Tải xuống
Chapter 72 25-09-2021 00:02:13 Tải xuống
Chapter 73 24-09-2021 23:11:19 Tải xuống
Chapter 74 24-09-2021 23:11:20 Tải xuống
Chapter 75 24-09-2021 23:11:09 Tải xuống
Chapter 76 24-09-2021 23:10:58 Tải xuống
Chapter 77 24-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 78 24-09-2021 23:10:22 Tải xuống
Chapter 78.5 24-09-2021 23:10:12 Tải xuống
Chapter 79 15-09-2021 08:01:12 Tải xuống
Chapter 79.5 15-09-2021 08:01:12 Tải xuống
Chapter 80 22-09-2021 19:13:35 Tải xuống
Chapter 80.5 22-09-2021 19:13:26 Tải xuống
Chapter 81 23-09-2021 21:03:52 Tải xuống
Chapter 81.5 23-09-2021 21:03:19 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh