Siêu cấp thần y đại biến thái

Tác giả: Tà Thần TV
Thể loại: Comedy , Ecchi , Harem , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 11-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thần y trong trường nữ sinh và hành trình lập dàn harem để chữa trị
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 127 11-05-2021 18:00:34 Tải xuống
Chapter 126 12-05-2021 00:18:35 Tải xuống
Chapter 125 26-04-2021 12:54:01 Tải xuống
Chapter 124 19-04-2021 19:06:04 Tải xuống
Chapter 123 12-04-2021 18:09:49 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 27-09-2020 17:58:16 Tải xuống
Chapter 1: Tranh 28-03-2020 06:18:46 Tải xuống
Chapter 2 27-09-2020 17:58:14 Tải xuống
Chapter 2: Tranh 10-04-2020 04:05:39 Tải xuống
Chapter 3 27-09-2020 17:58:10 Tải xuống
Chapter 4 27-09-2020 17:58:08 Tải xuống
Chapter 5 27-09-2020 17:58:05 Tải xuống
Chapter 6 27-09-2020 17:58:03 Tải xuống
Chapter 7 27-09-2020 17:57:59 Tải xuống
Chapter 8 27-09-2020 17:57:57 Tải xuống
Chapter 9 27-09-2020 17:57:53 Tải xuống
Chapter 10 27-09-2020 17:57:52 Tải xuống
Chapter 11 27-09-2020 17:57:47 Tải xuống
Chapter 12 27-09-2020 17:57:47 Tải xuống
Chapter 13 27-09-2020 17:57:42 Tải xuống
Chapter 14 27-09-2020 17:57:42 Tải xuống
Chapter 15 27-09-2020 17:57:03 Tải xuống
Chapter 16 27-09-2020 17:57:02 Tải xuống
Chapter 17 27-09-2020 17:56:57 Tải xuống
Chapter 18 27-09-2020 17:56:56 Tải xuống
Chapter 19 27-09-2020 17:56:51 Tải xuống
Chapter 20 27-09-2020 17:56:50 Tải xuống
Chapter 21 27-09-2020 17:56:45 Tải xuống
Chapter 22 27-09-2020 17:56:44 Tải xuống
Chapter 23 27-09-2020 17:56:36 Tải xuống
Chapter 24 27-09-2020 17:56:36 Tải xuống
Chapter 25 27-09-2020 17:56:28 Tải xuống
Chapter 26 27-09-2020 17:56:28 Tải xuống
Chapter 27 27-09-2020 17:56:20 Tải xuống
Chapter 28 27-09-2020 17:56:20 Tải xuống
Chapter 29 27-09-2020 17:56:14 Tải xuống
Chapter 30 27-09-2020 17:56:14 Tải xuống
Chapter 31 27-09-2020 17:56:09 Tải xuống
Chapter 32 27-09-2020 17:56:08 Tải xuống
Chapter 33 27-09-2020 17:56:02 Tải xuống
Chapter 34 27-09-2020 17:56:02 Tải xuống
Chapter 35 27-09-2020 17:55:55 Tải xuống
Chapter 36 27-09-2020 17:55:55 Tải xuống
Chapter 37 27-09-2020 17:55:49 Tải xuống
Chapter 38 27-09-2020 17:55:48 Tải xuống
Chapter 39 27-09-2020 17:55:42 Tải xuống
Chapter 40 27-09-2020 17:55:42 Tải xuống
Chapter 41 27-09-2020 17:55:35 Tải xuống
Chapter 42 27-09-2020 17:55:35 Tải xuống
Chapter 43 27-09-2020 17:55:28 Tải xuống
Chapter 44 27-09-2020 17:55:20 Tải xuống
Chapter 45 27-09-2020 17:55:20 Tải xuống
Chapter 46 27-09-2020 17:55:12 Tải xuống
Chapter 47 27-09-2020 17:55:12 Tải xuống
Chapter 48 27-09-2020 17:55:06 Tải xuống
Chapter 49 27-09-2020 17:55:06 Tải xuống
Chapter 50 27-09-2020 17:55:00 Tải xuống
Chapter 51 27-09-2020 17:54:55 Tải xuống
Chapter 52 10-09-2020 15:27:08 Tải xuống
Chapter 53 10-09-2020 15:26:40 Tải xuống
Chapter 54 27-09-2020 17:54:59 Tải xuống
Chapter 55 27-09-2020 17:54:50 Tải xuống
Chapter 56 10-09-2020 15:25:09 Tải xuống
Chapter 57 27-09-2020 17:54:50 Tải xuống
Chapter 58 27-09-2020 17:54:45 Tải xuống
Chapter 59 22-09-2020 15:52:13 Tải xuống
Chapter 60 22-09-2020 15:52:12 Tải xuống
Chapter 61 22-09-2020 16:04:06 Tải xuống
Chapter 62 22-09-2020 16:04:09 Tải xuống
Chapter 63 22-09-2020 16:16:09 Tải xuống
Chapter 64 22-09-2020 16:03:58 Tải xuống
Chapter 65 22-09-2020 15:54:33 Tải xuống
Chapter 66 01-10-2020 10:08:39 Tải xuống
Chapter 67 01-10-2020 10:08:39 Tải xuống
Chapter 68 02-10-2020 12:00:29 Tải xuống
Chapter 69 02-10-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 70 07-10-2020 14:00:42 Tải xuống
Chapter 71 07-10-2020 14:00:41 Tải xuống
Chapter 72 07-10-2020 14:00:33 Tải xuống
Chapter 73 07-10-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 74 08-10-2020 20:36:13 Tải xuống
Chapter 75 14-10-2020 00:30:37 Tải xuống
Chapter 76 14-10-2020 00:30:37 Tải xuống
Chapter 77 21-10-2020 13:24:48 Tải xuống
Chapter 78 21-10-2020 13:24:43 Tải xuống
Chapter 79 26-10-2020 17:36:35 Tải xuống
Chapter 80 27-10-2020 22:44:19 Tải xuống
Chapter 81 02-11-2020 21:02:41 Tải xuống
Chapter 82 05-11-2020 22:49:20 Tải xuống
Chapter 83 09-11-2020 20:18:16 Tải xuống
Chapter 84 12-11-2020 06:48:10 Tải xuống
Chapter 85 16-11-2020 19:54:23 Tải xuống
Chapter 86 19-11-2020 13:38:44 Tải xuống
Chapter 87 24-11-2020 23:42:31 Tải xuống
Chapter 88 25-11-2020 12:36:25 Tải xuống
Chapter 89 01-12-2020 16:20:13 Tải xuống
Chapter 90 14-12-2020 20:31:29 Tải xuống
Chapter 91 14-12-2020 21:07:02 Tải xuống
Chapter 92 14-12-2020 20:30:36 Tải xuống
Chapter 93 14-12-2020 20:30:28 Tải xuống
Chapter 94 29-12-2020 23:02:07 Tải xuống
Chapter 95 29-12-2020 23:01:49 Tải xuống
Chapter 96 29-12-2020 23:01:25 Tải xuống
Chapter 97 29-12-2020 23:36:18 Tải xuống
Chapter 98 29-12-2020 23:12:47 Tải xuống
Chapter 99 06-01-2021 17:55:16 Tải xuống
Chapter 100 07-01-2021 05:34:15 Tải xuống
Chapter 101 12-01-2021 19:18:34 Tải xuống
Chapter 102 12-01-2021 19:18:20 Tải xuống
Chapter 103 27-01-2021 18:42:50 Tải xuống
Chapter 104 27-01-2021 18:42:20 Tải xuống
Chapter 105 27-01-2021 18:54:35 Tải xuống
Chapter 106 27-01-2021 18:42:16 Tải xuống
Chapter 107 04-02-2021 16:36:24 Tải xuống
Chapter 108 04-02-2021 16:36:14 Tải xuống
Chapter 109 09-02-2021 10:54:38 Tải xuống
Chapter 110 13-02-2021 09:06:53 Tải xuống
Chapter 111 18-02-2021 17:25:48 Tải xuống
Chapter 112 25-02-2021 14:41:35 Tải xuống
Chapter 113 25-02-2021 14:54:33 Tải xuống
Chapter 114 06-03-2021 10:54:07 Tải xuống
Chapter 115 06-03-2021 10:54:07 Tải xuống
Chapter 116 06-03-2021 10:54:07 Tải xuống
Chapter 117 08-03-2021 19:12:08 Tải xuống
Chapter 118 02-04-2021 16:04:32 Tải xuống
Chapter 119 02-04-2021 16:12:49 Tải xuống
Chapter 120 02-04-2021 15:59:36 Tải xuống
Chapter 121 02-04-2021 15:59:35 Tải xuống
Chapter 122 06-04-2021 07:13:43 Tải xuống
Chapter 123 12-04-2021 18:09:49 Tải xuống
Chapter 124 19-04-2021 19:06:04 Tải xuống
Chapter 125 26-04-2021 12:54:01 Tải xuống
Chapter 126 12-05-2021 00:18:35 Tải xuống
Chapter 127 11-05-2021 18:00:34 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh