Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Tác giả: Manhwa TV
Thể loại: Action , Chuyển Sinh , Manhwa , Supernatural , Truyện Màu , Webtoon , Xuyên Không ,
Lần cập nhật cuối: 18-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một thế gian nơi hầm ngục , quái thú và cả người chơi đều xuất hiện. Trong thế giới đó, chỉ có một mình ta biết được sự thật. Hãy cùng ta cứu lấy thế giới. Hãy chấm dứt trò chơi. Bí mật của kẻ được tụng là “Đấng Cứu Thế”, một kẻ ích kỷ đang mong muốn thâu thóm thế giới, vươn lên thành kẻ thống trị tối cao. Chỉ có ta, là kẻ duy nhất nhận qua sự phản bội của hắn. Chính ta, kẻ bị hắn giết và trở về quá khứ, biết hết thảy sự thật.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 48 18-01-2021 12:36:53 Tải xuống
Chapter 47 14-01-2021 13:36:22 Tải xuống
Chapter 46.2 14-01-2021 05:43:53 Tải xuống
Chapter 46.1 14-01-2021 05:43:59 Tải xuống
Chapter 46 06-01-2021 16:12:26 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 25-09-2020 12:26:44 Tải xuống
Chapter 2 25-09-2020 12:26:27 Tải xuống
Chapter 3 25-09-2020 12:26:27 Tải xuống
Chapter 4 25-09-2020 12:26:16 Tải xuống
Chapter 5 25-09-2020 12:26:07 Tải xuống
Chapter 6 25-09-2020 12:25:56 Tải xuống
Chapter 7 25-09-2020 12:25:45 Tải xuống
Chapter 7: Raw 01-04-2020 12:16:35 Tải xuống
Chapter 8 25-09-2020 12:25:34 Tải xuống
Chapter 9 25-09-2020 12:25:23 Tải xuống
Chapter 10 25-09-2020 12:25:12 Tải xuống
Chapter 11 25-09-2020 12:36:33 Tải xuống
Chapter 12 25-09-2020 12:24:55 Tải xuống
Chapter 13 25-09-2020 12:24:52 Tải xuống
Chapter 14 25-09-2020 12:24:25 Tải xuống
Chapter 15 25-09-2020 12:23:59 Tải xuống
Chapter 16 25-09-2020 12:23:59 Tải xuống
Chapter 17 25-09-2020 12:23:35 Tải xuống
Chapter 18 25-09-2020 12:23:36 Tải xuống
Chapter 19 25-09-2020 12:23:25 Tải xuống
Chapter 20 25-09-2020 12:23:12 Tải xuống
Chapter 21 25-09-2020 12:22:59 Tải xuống
Chapter 22 25-09-2020 12:22:59 Tải xuống
Chapter 23 25-09-2020 12:22:49 Tải xuống
Chapter 24 25-09-2020 12:22:40 Tải xuống
Chapter 25 25-09-2020 12:21:14 Tải xuống
Chapter 26 25-09-2020 12:34:15 Tải xuống
Chapter 27 25-09-2020 12:20:47 Tải xuống
Chapter 28 25-09-2020 12:20:39 Tải xuống
Chapter 29 25-09-2020 12:20:38 Tải xuống
Chapter 30 26-08-2020 09:23:14 Tải xuống
Chapter 30.1 25-09-2020 12:20:28 Tải xuống
Chapter 30.2 25-09-2020 12:20:28 Tải xuống
Chapter 31 25-09-2020 12:20:21 Tải xuống
Chapter 32 25-09-2020 12:20:10 Tải xuống
Chapter 33 25-09-2020 12:20:10 Tải xuống
Chapter 34 22-09-2020 21:19:11 Tải xuống
Chapter 35 22-09-2020 21:00:56 Tải xuống
Chapter 36 28-09-2020 17:06:26 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2020 19:06:58 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2020 19:32:14 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2020 19:06:45 Tải xuống
Chapter 40 01-11-2020 22:12:27 Tải xuống
Chapter 40.1 31-10-2020 17:24:14 Tải xuống
Chapter 40.2 31-10-2020 17:36:49 Tải xuống
Chapter 41 10-11-2020 08:15:11 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2020 19:06:06 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2020 19:32:16 Tải xuống
Chapter 43.5 04-01-2021 07:48:42 Tải xuống
Chapter 44 30-12-2020 19:06:24 Tải xuống
Chapter 45 03-01-2021 10:49:44 Tải xuống
Chapter 46 06-01-2021 16:12:26 Tải xuống
Chapter 46.1 14-01-2021 05:43:59 Tải xuống
Chapter 46.2 14-01-2021 05:43:53 Tải xuống
Chapter 47 14-01-2021 13:36:22 Tải xuống
Chapter 48 18-01-2021 12:36:53 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh