Loading...

Cửa Hàng Thông Thiên Giới

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Martial Arts , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
kim vô túc- sinh viên đại học, làm ông chủ của một cửa hàng mua hộ đồ nước ngoài (hàng xách tay) nhưng không may bị cảnh quan bắt hàng khi vừa mới đặt chân xuống sân bay. vỡ nợ, hắn phải gán nợ căn nhà cũ nếu không muốn bị *thiến*. cơ duyên trùng hợp khi hắn vô tình bước chân vào căn phòng của ông nội ngày xưa và được truyền tống tới thiên giới. tại đây, cùng với nhiều cơ duyên khác, hắn đã mở ra một tiệm buôn bán thông tam giới. hãy xem cách hắn thể hiện bản lĩnh của mình trong bộ truyện này nhé./n/hắn ta mắc nợ một người không nên mắc nợ, nhưng mà nhờ có cơ duyên mà lên thiên đình, sau đó... Xem thêm
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 102 16-09-2020 17:46:02 Tải xuống
Chapter 101 14-09-2020 14:52:01 Tải xuống
Chapter 100 13-09-2020 21:11:01 Tải xuống
Chapter 99 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 98 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 1 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 2 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 3 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 4 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 5 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 6 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 7 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 8 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 9 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 10 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 11 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 12 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 13 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 14 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 15 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 16 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 17 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 18 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 19 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 20 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 21 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 22 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 23 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 24 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 25 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 26 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 27 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 28 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 29 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 30 11-09-2020 09:36:03 Tải xuống
Chapter 31 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 32 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 33 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 34 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 35 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 36 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 37 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 38 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 39 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 40 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 41 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 42 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 43 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 44 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 45 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 46 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 47 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 48 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 49 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 50 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 51 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 52 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 53 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 54 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 55 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 56 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 57 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 58 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 58.2 03-07-2020 00:57:07 Tải xuống
Chapter 59 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 60 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 61 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 62 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 63 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 64 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 65 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 66 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 67 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 68 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 69 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 70 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 71 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 72 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 73 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 74 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 75 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 76 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 77 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 78 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 79 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 80 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 81 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 82 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 83 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 84 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 85 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 86 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 87 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 88 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 89 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 90 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 91 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 92 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 93 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 94 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 95 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 96 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 97 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 98 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 99 11-09-2020 09:36:04 Tải xuống
Chapter 100 13-09-2020 21:11:01 Tải xuống
Chapter 101 14-09-2020 14:52:01 Tải xuống
Chapter 102 16-09-2020 17:46:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh