Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Tác giả: Thê Nghiễn & Đinh Tát - Melody Happy Group - MH Channel
Thể loại: Đam Mỹ , Manhua , Truyện Màu , Ecchi , Horror , Manhwa , Trinh Thám
Lần cập nhật cuối: 14-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
[CẬP NHẬT HẰNG TUẦN] #Melody Happy Group #MH Channel #Nettruyen.com ND: Đội trưởng đội điều tra tội phạm, nóng tính - Tiền Thác và thần thám lạnh lùng với chỉ số IQ cao Đằng Thụy Vũ, hai người đã hợp tác cùng nhau và phá được vô số vụ án đáng kinh ngạc, liên quan tới những vụ án liên hoàn hai năm trước... ------------------------------------------ Dịch giả: Melody Happy Group Đăng tải: MH Channel Phát hành: Nettruyen.com
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 53 14-01-2021 12:18:13 Tải xuống
Chapter 52 04-01-2021 08:18:44 Tải xuống
Chapter 51 03-01-2021 19:54:29 Tải xuống
Chapter 50 22-12-2020 15:36:26 Tải xuống
Chapter 49 16-12-2020 10:12:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 25-09-2020 01:17:38 Tải xuống
Chapter 1 25-09-2020 01:17:40 Tải xuống
Chapter 2 25-09-2020 01:17:33 Tải xuống
Chapter 3 25-09-2020 01:17:25 Tải xuống
Chapter 4 25-09-2020 01:17:17 Tải xuống
Chapter 5 07-10-2020 10:24:47 Tải xuống
Chapter 6 07-10-2020 10:42:49 Tải xuống
Chapter 7 25-09-2020 01:16:45 Tải xuống
Chapter 8 25-09-2020 01:16:39 Tải xuống
Chapter 9 25-09-2020 01:16:31 Tải xuống
Chapter 10 25-09-2020 01:16:22 Tải xuống
Chapter 10.5 08-03-2020 14:54:08 Tải xuống
Chapter 11 14-09-2020 09:16:09 Tải xuống
Chapter 12 14-09-2020 09:15:42 Tải xuống
Chapter 13 25-09-2020 01:16:15 Tải xuống
Chapter 14 14-09-2020 09:11:45 Tải xuống
Chapter 15 25-09-2020 01:16:15 Tải xuống
Chapter 16 25-09-2020 01:16:06 Tải xuống
Chapter 17 25-09-2020 01:16:06 Tải xuống
Chapter 18 25-09-2020 01:15:58 Tải xuống
Chapter 19 25-09-2020 01:15:39 Tải xuống
Chapter 20 25-09-2020 01:15:39 Tải xuống
Chapter 21 25-09-2020 01:15:21 Tải xuống
Chapter 21: Xem truyện tại NetTruyen.com & MH Channel 18-05-2020 20:24:08 Tải xuống
Chapter 22 01-06-2020 16:26:20 Tải xuống
Chapter 22.5: Bản thảo đầy đủ! 25-09-2020 01:15:21 Tải xuống
Chapter 22: MH 30-05-2020 08:22:05 Tải xuống
Chapter 22: Raw 30-05-2020 06:36:40 Tải xuống
Chapter 22: Xem FULL tại FANPAGE MH 06-01-2021 10:56:37 Tải xuống
Chapter 23 25-09-2020 01:15:17 Tải xuống
Chapter 23: Xem truyện tại NetTruyen.com 08-06-2020 08:14:10 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2021 14:24:31 Tải xuống
Chapter 24: Xem truyện tại NetTruyen.com 25-09-2020 01:15:17 Tải xuống
Chapter 25 14-09-2020 09:05:40 Tải xuống
Chapter 26 14-09-2020 09:05:11 Tải xuống
Chapter 27 14-09-2020 09:04:41 Tải xuống
Chapter 28 25-09-2020 01:15:05 Tải xuống
Chapter 29 25-09-2020 01:14:58 Tải xuống
Chapter 30 14-09-2020 09:14:07 Tải xuống
Chapter 31 14-09-2020 09:02:38 Tải xuống
Chapter 32 14-09-2020 09:00:08 Tải xuống
Chapter 33 25-09-2020 01:14:58 Tải xuống
Chapter 34 25-09-2020 01:14:41 Tải xuống
Chapter 35 14-09-2020 09:12:11 Tải xuống
Chapter 36 22-09-2020 20:47:55 Tải xuống
Chapter 37 22-09-2020 21:02:14 Tải xuống
Chapter 38 22-09-2020 20:47:53 Tải xuống
Chapter 39 27-09-2020 14:54:36 Tải xuống
Chapter 40 02-12-2020 13:10:36 Tải xuống
Chapter 41 02-12-2020 13:10:25 Tải xuống
Chapter 42 02-12-2020 13:10:25 Tải xuống
Chapter 43 02-12-2020 13:10:18 Tải xuống
Chapter 44 02-12-2020 13:10:17 Tải xuống
Chapter 45 02-12-2020 13:10:11 Tải xuống
Chapter 46 02-12-2020 13:10:09 Tải xuống
Chapter 47 02-12-2020 12:53:26 Tải xuống
Chapter 48 07-12-2020 16:12:34 Tải xuống
Chapter 49 16-12-2020 10:12:09 Tải xuống
Chapter 50 22-12-2020 15:36:26 Tải xuống
Chapter 51 03-01-2021 19:54:29 Tải xuống
Chapter 52 04-01-2021 08:18:44 Tải xuống
Chapter 53 14-01-2021 12:18:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh