Boku no Kanojo ga Majime Sugiru Shojo Bitch na Ken

Tác giả: MATSUMOTO Namiru
Thể loại: Comedy , Ecchi , Romance , Slice of Life
Lần cập nhật cuối: 18-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Gấu nhà người ta... Một project nữa đến từ KDZ thuần khiết
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 49 18-09-2019 18:00:20 Tải xuống
Chapter 48 24-07-2019 20:42:29 Tải xuống
Chapter 47 26-07-2019 12:05:20 Tải xuống
Chapter 46 05-07-2019 10:30:11 Tải xuống
Chapter 45 18-04-2019 22:00:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 17:17:58 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 17:17:59 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 17:18:00 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 17:18:01 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 17:18:03 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 17:18:04 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 17:18:05 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 17:18:06 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 17:18:08 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 17:18:08 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 17:18:09 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 17:18:10 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 17:18:11 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 17:18:12 Tải xuống
Chapter 14.5 30-11-2018 17:18:13 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 17:18:14 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 17:18:15 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 17:18:16 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 17:18:17 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 17:18:18 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 17:18:19 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 17:18:20 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 17:18:21 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 17:18:22 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 17:18:23 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 17:18:24 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 17:18:25 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 17:18:26 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 17:18:27 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 17:18:28 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 17:18:30 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 17:18:31 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 17:18:31 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 17:18:32 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 17:18:33 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 17:18:34 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 17:18:35 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 17:18:36 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 17:18:37 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 17:18:38 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 17:18:39 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 17:18:40 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 17:18:41 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 17:18:42 Tải xuống
Chapter 43.1 30-11-2018 17:18:43 Tải xuống
Chapter 43.2 30-11-2018 17:18:44 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 17:18:45 Tải xuống
Chapter 45 18-04-2019 22:00:18 Tải xuống
Chapter 46 05-07-2019 10:30:11 Tải xuống
Chapter 47 26-07-2019 12:05:20 Tải xuống
Chapter 48 24-07-2019 20:42:29 Tải xuống
Chapter 49 18-09-2019 18:00:20 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh