Hỗn Độn Đan Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 28-02-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 148 28-02-2021 12:00:20 Tải xuống
Chapter 147 27-02-2021 16:24:04 Tải xuống
Chapter 146 27-02-2021 16:24:04 Tải xuống
Chapter 145 27-02-2021 16:24:04 Tải xuống
Chapter 144 27-02-2021 16:24:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 24-09-2020 15:43:49 Tải xuống
Chapter 2 24-09-2020 15:43:46 Tải xuống
Chapter 3 24-09-2020 15:43:44 Tải xuống
Chapter 4 24-09-2020 15:43:42 Tải xuống
Chapter 5 24-09-2020 15:43:39 Tải xuống
Chapter 6 24-09-2020 15:43:37 Tải xuống
Chapter 7 24-09-2020 15:43:35 Tải xuống
Chapter 8 24-09-2020 15:43:33 Tải xuống
Chapter 9 24-09-2020 15:43:32 Tải xuống
Chapter 10 24-09-2020 15:43:29 Tải xuống
Chapter 11 24-09-2020 15:43:27 Tải xuống
Chapter 12 24-09-2020 15:43:24 Tải xuống
Chapter 13 24-09-2020 15:43:22 Tải xuống
Chapter 14 24-09-2020 15:43:19 Tải xuống
Chapter 15 24-09-2020 15:43:17 Tải xuống
Chapter 16 24-09-2020 15:43:15 Tải xuống
Chapter 17 24-09-2020 15:43:13 Tải xuống
Chapter 18 24-09-2020 15:43:11 Tải xuống
Chapter 19 24-09-2020 15:43:08 Tải xuống
Chapter 20 24-09-2020 15:43:07 Tải xuống
Chapter 21 24-09-2020 15:43:04 Tải xuống
Chapter 22 24-09-2020 15:43:01 Tải xuống
Chapter 23 24-09-2020 15:42:59 Tải xuống
Chapter 24 24-09-2020 15:42:57 Tải xuống
Chapter 25 24-09-2020 15:42:55 Tải xuống
Chapter 26 24-09-2020 15:42:53 Tải xuống
Chapter 27 24-09-2020 15:42:51 Tải xuống
Chapter 28 24-09-2020 15:42:48 Tải xuống
Chapter 29 24-09-2020 15:42:46 Tải xuống
Chapter 30 24-09-2020 15:42:43 Tải xuống
Chapter 31 24-09-2020 15:42:41 Tải xuống
Chapter 32 24-09-2020 15:42:39 Tải xuống
Chapter 33 24-09-2020 15:42:36 Tải xuống
Chapter 34 24-09-2020 15:42:33 Tải xuống
Chapter 35 24-09-2020 15:42:31 Tải xuống
Chapter 36 24-09-2020 15:42:28 Tải xuống
Chapter 37 24-09-2020 15:42:26 Tải xuống
Chapter 38 24-09-2020 15:42:22 Tải xuống
Chapter 39 24-09-2020 15:42:20 Tải xuống
Chapter 40 24-09-2020 15:42:17 Tải xuống
Chapter 41 24-09-2020 15:42:15 Tải xuống
Chapter 42 24-09-2020 15:42:12 Tải xuống
Chapter 43 24-09-2020 15:42:10 Tải xuống
Chapter 44 24-09-2020 15:42:09 Tải xuống
Chapter 45 24-09-2020 15:42:06 Tải xuống
Chapter 46 24-09-2020 15:42:04 Tải xuống
Chapter 47 24-09-2020 15:42:01 Tải xuống
Chapter 48 24-09-2020 15:41:58 Tải xuống
Chapter 49 24-09-2020 15:41:54 Tải xuống
Chapter 50 24-09-2020 15:41:52 Tải xuống
Chapter 51 24-09-2020 15:41:50 Tải xuống
Chapter 52 24-09-2020 15:41:48 Tải xuống
Chapter 53 24-09-2020 15:41:45 Tải xuống
Chapter 54 24-09-2020 15:41:43 Tải xuống
Chapter 55 24-09-2020 15:41:42 Tải xuống
Chapter 56 24-09-2020 15:41:39 Tải xuống
Chapter 57 24-09-2020 15:41:37 Tải xuống
Chapter 58 24-09-2020 15:41:35 Tải xuống
Chapter 59 24-09-2020 15:41:32 Tải xuống
Chapter 60 24-09-2020 15:41:30 Tải xuống
Chapter 61 24-09-2020 15:41:28 Tải xuống
Chapter 62 24-09-2020 15:41:25 Tải xuống
Chapter 63 24-09-2020 15:41:24 Tải xuống
Chapter 64 24-09-2020 15:41:22 Tải xuống
Chapter 65 24-09-2020 15:41:19 Tải xuống
Chapter 66 24-09-2020 15:41:17 Tải xuống
Chapter 67 24-09-2020 15:41:14 Tải xuống
Chapter 68 24-09-2020 15:41:13 Tải xuống
Chapter 69 23-09-2020 22:50:13 Tải xuống
Chapter 70 23-09-2020 22:50:04 Tải xuống
Chapter 71 23-09-2020 22:50:04 Tải xuống
Chapter 72 23-09-2020 22:49:55 Tải xuống
Chapter 73 23-09-2020 22:49:33 Tải xuống
Chapter 74 23-09-2020 22:49:33 Tải xuống
Chapter 75 23-09-2020 22:49:23 Tải xuống
Chapter 76 23-09-2020 22:49:23 Tải xuống
Chapter 77 23-09-2020 22:49:15 Tải xuống
Chapter 78 23-09-2020 22:49:06 Tải xuống
Chapter 79 23-09-2020 22:48:56 Tải xuống
Chapter 80 24-09-2020 05:09:39 Tải xuống
Chapter 81 24-09-2020 05:09:30 Tải xuống
Chapter 82 01-10-2020 23:36:18 Tải xuống
Chapter 83 01-10-2020 23:36:19 Tải xuống
Chapter 84 01-10-2020 23:36:15 Tải xuống
Chapter 85 01-10-2020 23:54:22 Tải xuống
Chapter 86 01-10-2020 23:54:19 Tải xuống
Chapter 87 01-10-2020 23:54:19 Tải xuống
Chapter 88 01-10-2020 23:54:15 Tải xuống
Chapter 89 04-10-2020 17:36:40 Tải xuống
Chapter 90 04-10-2020 17:36:34 Tải xuống
Chapter 91 04-10-2020 17:36:34 Tải xuống
Chapter 92 04-10-2020 17:36:28 Tải xuống
Chapter 93 04-10-2020 20:37:26 Tải xuống
Chapter 94 08-10-2020 01:06:34 Tải xuống
Chapter 95 08-10-2020 01:06:28 Tải xuống
Chapter 96 08-10-2020 01:06:28 Tải xuống
Chapter 97 08-10-2020 02:18:18 Tải xuống
Chapter 98 08-10-2020 01:06:21 Tải xuống
Chapter 99 08-10-2020 01:06:17 Tải xuống
Chapter 100 18-10-2020 16:06:17 Tải xuống
Chapter 101 18-10-2020 16:06:11 Tải xuống
Chapter 102 23-10-2020 20:01:01 Tải xuống
Chapter 103 24-10-2020 22:24:22 Tải xuống
Chapter 104 30-10-2020 18:12:14 Tải xuống
Chapter 105 02-11-2020 00:38:36 Tải xuống
Chapter 106 06-11-2020 16:12:18 Tải xuống
Chapter 107 08-11-2020 18:26:38 Tải xuống
Chapter 108 13-11-2020 18:48:13 Tải xuống
Chapter 109 14-11-2020 19:24:44 Tải xuống
Chapter 110 23-11-2020 18:00:13 Tải xuống
Chapter 111 24-11-2020 23:24:18 Tải xuống
Chapter 112 26-11-2020 21:32:59 Tải xuống
Chapter 113 05-12-2020 08:32:39 Tải xuống
Chapter 114 05-12-2020 08:32:34 Tải xuống
Chapter 115 17-12-2020 21:19:26 Tải xuống
Chapter 116 17-12-2020 21:19:20 Tải xuống
Chapter 117 17-12-2020 21:18:54 Tải xuống
Chapter 118 18-12-2020 19:30:17 Tải xuống
Chapter 119 21-12-2020 23:01:56 Tải xuống
Chapter 120 28-12-2020 23:00:17 Tải xuống
Chapter 121 28-12-2020 23:00:13 Tải xuống
Chapter 122 31-12-2020 19:48:15 Tải xuống
Chapter 123 07-01-2021 05:08:59 Tải xuống
Chapter 124 07-01-2021 05:08:48 Tải xuống
Chapter 125 07-01-2021 05:21:30 Tải xuống
Chapter 126 07-01-2021 05:08:34 Tải xuống
Chapter 127 08-01-2021 21:30:26 Tải xuống
Chapter 128 11-01-2021 12:18:57 Tải xuống
Chapter 129 14-01-2021 21:42:12 Tải xuống
Chapter 130 18-01-2021 08:50:28 Tải xuống
Chapter 131 26-01-2021 13:00:32 Tải xuống
Chapter 132 31-01-2021 13:30:59 Tải xuống
Chapter 133 08-02-2021 11:30:35 Tải xuống
Chapter 134 25-02-2021 13:47:00 Tải xuống
Chapter 135 25-02-2021 13:46:48 Tải xuống
Chapter 136 25-02-2021 13:46:36 Tải xuống
Chapter 137 25-02-2021 13:46:22 Tải xuống
Chapter 138 26-02-2021 22:24:02 Tải xuống
Chapter 139 26-02-2021 22:11:31 Tải xuống
Chapter 140 26-02-2021 21:14:37 Tải xuống
Chapter 141 26-02-2021 22:11:15 Tải xuống
Chapter 142 27-02-2021 16:06:48 Tải xuống
Chapter 143 27-02-2021 16:06:39 Tải xuống
Chapter 144 27-02-2021 16:24:03 Tải xuống
Chapter 145 27-02-2021 16:24:04 Tải xuống
Chapter 146 27-02-2021 16:24:04 Tải xuống
Chapter 147 27-02-2021 16:24:04 Tải xuống
Chapter 148 28-02-2021 12:00:20 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh