Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Cổ Đại , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 06-03-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tự hỏi dung nhan phụ nữ quan trọng thế nào? Cô là hoàng hậu được tiên hoàng chọn, nhưng sau khi một nửa khuôn mặt bị hủy nhan, cô từ hậu biến thành phi. Muội muội xinh đẹp của cô vào cung làm hậu còn cô phải gả cho Tuyết Thân vương tàn nhẫn…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 157 06-03-2021 12:36:14 Tải xuống
Chapter 156 05-03-2021 11:06:08 Tải xuống
Chapter 155 04-03-2021 16:00:09 Tải xuống
Chapter 154 04-03-2021 15:06:13 Tải xuống
Chapter 153 04-03-2021 13:36:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-01-2020 11:54:46 Tải xuống
Chapter 2 03-01-2020 14:01:17 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2020 21:59:14 Tải xuống
Chapter 4 07-01-2020 19:06:43 Tải xuống
Chapter 5 08-01-2020 14:00:20 Tải xuống
Chapter 6 11-01-2020 13:49:13 Tải xuống
Chapter 7 15-01-2020 22:30:44 Tải xuống
Chapter 8 21-01-2020 12:49:11 Tải xuống
Chapter 8.2 04-02-2020 09:30:15 Tải xuống
Chapter 9 05-02-2020 09:47:11 Tải xuống
Chapter 10 05-02-2020 12:54:13 Tải xuống
Chapter 11 05-02-2020 20:19:43 Tải xuống
Chapter 12 11-02-2020 17:33:00 Tải xuống
Chapter 13 17-02-2020 13:18:38 Tải xuống
Chapter 14 19-02-2020 17:30:41 Tải xuống
Chapter 15 20-02-2020 09:24:10 Tải xuống
Chapter 16 23-02-2020 11:07:14 Tải xuống
Chapter 17 24-02-2020 21:00:45 Tải xuống
Chapter 18 02-03-2020 13:07:13 Tải xuống
Chapter 19 10-03-2020 12:48:42 Tải xuống
Chapter 20 12-03-2020 23:42:45 Tải xuống
Chapter 21 13-03-2020 10:12:43 Tải xuống
Chapter 22 15-03-2020 14:06:44 Tải xuống
Chapter 23 19-03-2020 08:24:44 Tải xuống
Chapter 24 20-03-2020 11:36:12 Tải xuống
Chapter 25 24-03-2020 21:37:40 Tải xuống
Chapter 26 18-04-2020 11:05:10 Tải xuống
Chapter 27 18-04-2020 11:04:39 Tải xuống
Chapter 27.5 18-04-2020 11:04:09 Tải xuống
Chapter 28 18-04-2020 11:03:49 Tải xuống
Chapter 29 18-04-2020 11:27:43 Tải xuống
Chapter 30 18-04-2020 11:03:17 Tải xuống
Chapter 31 18-04-2020 11:01:40 Tải xuống
Chapter 32 19-04-2020 12:02:09 Tải xuống
Chapter 33 20-04-2020 22:32:14 Tải xuống
Chapter 34 22-04-2020 21:36:36 Tải xuống
Chapter 35 30-04-2020 13:48:09 Tải xuống
Chapter 36 01-05-2020 14:55:10 Tải xuống
Chapter 37 02-05-2020 21:30:20 Tải xuống
Chapter 38 12-05-2020 19:24:41 Tải xuống
Chapter 39 13-05-2020 09:30:38 Tải xuống
Chapter 40 22-05-2020 12:00:10 Tải xuống
Chapter 41 23-05-2020 20:19:43 Tải xuống
Chapter 42 26-05-2020 20:39:09 Tải xuống
Chapter 43 28-05-2020 21:50:38 Tải xuống
Chapter 44 07-06-2020 22:01:38 Tải xuống
Chapter 45 07-06-2020 22:12:09 Tải xuống
Chapter 46 08-06-2020 09:43:37 Tải xuống
Chapter 47 16-06-2020 19:54:13 Tải xuống
Chapter 48 17-06-2020 15:47:08 Tải xuống
Chapter 49 21-06-2020 11:18:11 Tải xuống
Chapter 50 22-06-2020 20:48:40 Tải xuống
Chapter 51 24-06-2020 13:00:42 Tải xuống
Chapter 52 14-07-2020 12:59:03 Tải xuống
Chapter 53 15-07-2020 12:17:12 Tải xuống
Chapter 54 16-07-2020 11:29:12 Tải xuống
Chapter 55 17-07-2020 20:54:14 Tải xuống
Chapter 56 18-07-2020 15:59:10 Tải xuống
Chapter 57 21-07-2020 00:26:12 Tải xuống
Chapter 58 21-07-2020 00:25:41 Tải xuống
Chapter 59 22-09-2020 21:37:40 Tải xuống
Chapter 60 23-09-2020 21:13:42 Tải xuống
Chapter 61 24-09-2020 21:17:21 Tải xuống
Chapter 62 25-09-2020 21:50:55 Tải xuống
Chapter 63 26-09-2020 22:12:09 Tải xuống
Chapter 64 27-09-2020 11:06:15 Tải xuống
Chapter 65 28-09-2020 19:42:22 Tải xuống
Chapter 66 01-10-2020 20:18:18 Tải xuống
Chapter 67 02-10-2020 23:06:11 Tải xuống
Chapter 68 04-10-2020 03:48:18 Tải xuống
Chapter 69 05-10-2020 08:42:15 Tải xuống
Chapter 70 05-10-2020 17:36:17 Tải xuống
Chapter 71 06-10-2020 09:30:14 Tải xuống
Chapter 72 01-12-2020 07:10:21 Tải xuống
Chapter 73 01-12-2020 07:10:20 Tải xuống
Chapter 74 01-12-2020 07:10:14 Tải xuống
Chapter 75 01-12-2020 07:10:09 Tải xuống
Chapter 76 01-12-2020 07:10:03 Tải xuống
Chapter 77 01-12-2020 07:09:46 Tải xuống
Chapter 78 01-12-2020 07:09:38 Tải xuống
Chapter 79 01-12-2020 07:09:31 Tải xuống
Chapter 80 01-12-2020 07:09:26 Tải xuống
Chapter 81 01-12-2020 07:09:21 Tải xuống
Chapter 82 01-12-2020 07:09:13 Tải xuống
Chapter 83 01-12-2020 07:09:06 Tải xuống
Chapter 84 01-12-2020 07:08:58 Tải xuống
Chapter 85 01-12-2020 07:08:51 Tải xuống
Chapter 86 01-12-2020 07:08:40 Tải xuống
Chapter 87 01-12-2020 07:08:40 Tải xuống
Chapter 88 01-12-2020 05:08:23 Tải xuống
Chapter 89 01-12-2020 12:01:31 Tải xuống
Chapter 90 02-12-2020 10:26:11 Tải xuống
Chapter 91 03-12-2020 10:36:15 Tải xuống
Chapter 92 05-12-2020 07:49:34 Tải xuống
Chapter 93 05-12-2020 09:00:17 Tải xuống
Chapter 94 06-12-2020 11:00:15 Tải xuống
Chapter 95 07-12-2020 10:30:47 Tải xuống
Chapter 96 28-12-2020 21:48:11 Tải xuống
Chapter 97 04-01-2021 19:12:18 Tải xuống
Chapter 98 05-01-2021 23:06:18 Tải xuống
Chapter 99 06-01-2021 09:18:13 Tải xuống
Chapter 100 07-01-2021 09:24:15 Tải xuống
Chapter 101 08-01-2021 10:06:25 Tải xuống
Chapter 102 09-01-2021 09:36:19 Tải xuống
Chapter 103 10-01-2021 10:39:51 Tải xuống
Chapter 104 11-01-2021 10:30:45 Tải xuống
Chapter 105 12-01-2021 14:26:36 Tải xuống
Chapter 106 14-01-2021 16:48:11 Tải xuống
Chapter 107 23-01-2021 22:13:11 Tải xuống
Chapter 108 24-01-2021 19:54:34 Tải xuống
Chapter 109 25-01-2021 09:49:05 Tải xuống
Chapter 110 26-01-2021 09:24:40 Tải xuống
Chapter 111 27-01-2021 10:01:50 Tải xuống
Chapter 112 27-01-2021 20:13:24 Tải xuống
Chapter 113 27-01-2021 20:30:08 Tải xuống
Chapter 114 28-01-2021 07:06:57 Tải xuống
Chapter 115 28-01-2021 07:06:59 Tải xuống
Chapter 116 28-01-2021 09:24:39 Tải xuống
Chapter 117 28-01-2021 11:13:01 Tải xuống
Chapter 118 28-01-2021 11:49:10 Tải xuống
Chapter 119 28-01-2021 12:43:21 Tải xuống
Chapter 120 28-01-2021 21:06:38 Tải xuống
Chapter 121 01-02-2021 11:36:04 Tải xuống
Chapter 122 31-01-2021 22:07:24 Tải xuống
Chapter 123 31-01-2021 11:39:42 Tải xuống
Chapter 124 14-02-2021 11:00:23 Tải xuống
Chapter 125 14-02-2021 11:00:12 Tải xuống
Chapter 126 15-02-2021 09:54:26 Tải xuống
Chapter 127 16-02-2021 08:18:14 Tải xuống
Chapter 128 17-02-2021 11:24:25 Tải xuống
Chapter 129 18-02-2021 10:55:52 Tải xuống
Chapter 130 26-02-2021 06:12:48 Tải xuống
Chapter 131 25-02-2021 16:23:07 Tải xuống
Chapter 132 25-02-2021 15:22:53 Tải xuống
Chapter 133 25-02-2021 15:22:53 Tải xuống
Chapter 134 25-02-2021 15:22:22 Tải xuống
Chapter 135 25-02-2021 15:22:21 Tải xuống
Chapter 136 25-02-2021 15:21:53 Tải xuống
Chapter 137 25-02-2021 14:43:58 Tải xuống
Chapter 138 25-02-2021 14:38:48 Tải xuống
Chapter 139 25-02-2021 14:38:01 Tải xuống
Chapter 140 25-02-2021 14:36:08 Tải xuống
Chapter 141 25-02-2021 13:56:21 Tải xuống
Chapter 142 25-02-2021 13:14:31 Tải xuống
Chapter 143 25-02-2021 12:21:51 Tải xuống
Chapter 144 26-02-2021 08:48:06 Tải xuống
Chapter 145 27-02-2021 09:18:20 Tải xuống
Chapter 146 28-02-2021 10:12:49 Tải xuống
Chapter 147 01-03-2021 09:06:35 Tải xuống
Chapter 148 02-03-2021 09:42:11 Tải xuống
Chapter 149 04-03-2021 10:00:06 Tải xuống
Chapter 150 04-03-2021 10:00:08 Tải xuống
Chapter 151 04-03-2021 11:54:06 Tải xuống
Chapter 152 04-03-2021 13:36:10 Tải xuống
Chapter 153 04-03-2021 13:36:10 Tải xuống
Chapter 154 04-03-2021 15:06:13 Tải xuống
Chapter 155 04-03-2021 16:00:09 Tải xuống
Chapter 156 05-03-2021 11:06:08 Tải xuống
Chapter 157 06-03-2021 12:36:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh