Zannen Jokanbu Black General-san

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , , Action , Manga , Romance , Slice of Life
Lần cập nhật cuối: 06-03-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đọc rồi biết  :D
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 05:09:13 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 05:09:14 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 05:09:15 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 05:09:16 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 05:09:17 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 05:09:18 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 05:09:19 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 05:09:20 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 05:09:21 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 05:09:22 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 05:09:23 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 05:09:24 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 05:09:25 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 05:09:26 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 05:09:27 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 05:09:28 Tải xuống
Chapter 16.5 30-11-2018 05:09:29 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 05:09:30 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 05:09:31 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 05:09:32 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 05:09:33 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 05:09:34 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 05:09:35 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 05:09:36 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 05:09:37 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 05:09:38 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 05:09:39 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 05:09:40 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 05:09:41 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 05:09:42 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 05:09:43 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 05:09:44 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 05:09:45 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 05:09:46 Tải xuống
Chapter 33.4: Hồ sơ nhân vật 30-11-2018 05:09:47 Tải xuống
Chapter 33.5 30-11-2018 05:09:48 Tải xuống
Chapter 33.6: Phụ chương 30-11-2018 05:09:49 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 05:09:50 Tải xuống
Chapter 34.1: - Extra 26-12-2018 10:00:32 Tải xuống
Chapter 34.2: - Phụ chương 26-12-2018 10:00:35 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 05:09:51 Tải xuống
Chapter 35.1: - Extra 26-12-2018 10:00:38 Tải xuống
Chapter 35.2: - Phụ Chương 26-12-2018 10:00:41 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 05:09:52 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 05:09:53 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 05:09:54 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 05:09:55 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 05:09:56 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 05:09:57 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 05:09:58 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 05:09:59 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 05:10:00 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 05:10:01 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 05:10:02 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 05:10:04 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 05:10:06 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 05:10:06 Tải xuống
Chapter 49.1 02-04-2020 04:12:23 Tải xuống
Chapter 49.2 02-04-2020 04:43:21 Tải xuống
Chapter 49.5: - Phụ Chương 26-12-2018 10:00:44 Tải xuống
Chapter 49.6: - Hồ sơ nhân vật + Bonus 26-12-2018 10:00:47 Tải xuống
Chapter 49.7: - Sếp nhỏ-san 26-12-2018 10:01:35 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 05:10:07 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 05:10:08 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 05:10:09 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 05:10:10 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 05:10:11 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 05:10:12 Tải xuống
Chapter 56 14-12-2018 15:36:32 Tải xuống
Chapter 57 18-12-2018 12:10:33 Tải xuống
Chapter 58 26-12-2018 03:26:32 Tải xuống
Chapter 58.5 03-01-2019 11:02:44 Tải xuống
Chapter 59: Trận 1 03-01-2019 11:02:47 Tải xuống
Chapter 60: Trận 2 16-01-2019 06:38:38 Tải xuống
Chapter 61: Trận 3 (1) 13-03-2019 18:24:21 Tải xuống
Chapter 62: Trận 4 (1) 17-03-2019 17:16:09 Tải xuống
Chapter 63: Trận 5 (1) 21-03-2019 17:36:05 Tải xuống
Chapter 64: Trận cuối (1) 24-03-2019 13:24:21 Tải xuống
Chapter 65 01-05-2019 22:18:41 Tải xuống
Chapter 66 22-05-2019 18:30:13 Tải xuống
Chapter 67: - Hậu thánh chiến - part 1 12-07-2019 19:36:13 Tải xuống
Chapter 68: - Má về 22-11-2019 16:28:41 Tải xuống
Chapter 69: fix 02-04-2020 04:11:17 Tải xuống
Chapter 70: - Ảo tưởng và thực tế 25-11-2019 21:15:26 Tải xuống
Chapter 71: Trở lại căn nhà kinh hoàng (Phần 1) 01-12-2019 08:54:49 Tải xuống
Chapter 72: - Trở lại căn nhà kinh hoàng (Phần 2) 10-12-2019 06:54:11 Tải xuống
Chapter 73: - Con trai của "mẹ" và quái nhân mới (1) 69? (2)? :3 13-12-2019 14:42:42 Tải xuống
Chapter 74: - Cuộc chạy trốn của đôi tình nhân trẻ và những cái xúc tua 25-07-2020 01:57:06 Tải xuống
Chapter 75.2 25-07-2020 02:33:06 Tải xuống
Chapter 75: - Những xúc tua chăm chỉ trong việc học và tình yêu (Part 1) 24-07-2020 21:28:11 Tải xuống
Chapter 76: - Quyết tâm của mẹ 25-07-2020 05:17:13 Tải xuống
Chapter 77.1 26-07-2020 15:23:41 Tải xuống
Chapter 77.2 26-07-2020 21:26:11 Tải xuống
Chapter 78.1 27-07-2020 13:06:13 Tải xuống
Chapter 78.2 28-07-2020 05:51:13 Tải xuống
Chapter 79 30-07-2020 13:10:15 Tải xuống
Chapter 79.5: Phụ chương 31-07-2020 12:49:12 Tải xuống
Chapter 80 02-08-2020 13:03:14 Tải xuống
Chapter 81 09-08-2020 23:49:14 Tải xuống
Chapter 82 17-08-2020 15:53:06 Tải xuống
Chapter 83 18-08-2020 03:47:55 Tải xuống
Chapter 84 01-10-2020 20:54:41 Tải xuống
Chapter 85: - Một đấm thẳng mặt 27-08-2020 00:48:09 Tải xuống
Chapter 86: - "Con cưng tác giả" - Cảm xúc thông thường - Mặt tối 02-09-2020 01:42:24 Tải xuống
Chapter 87: - "Tổ chức" xấu xa 09-09-2020 16:26:37 Tải xuống
Chapter 88: - Họp "hành" và những sóng gió tương lai 01-10-2020 20:36:41 Tải xuống
Chapter 89: - "BỘ BA" XUẤT KÍCH!! 03-10-2020 13:06:08 Tải xuống
Chapter 90: - Lực lượng đặc biệt (1) 04-10-2020 23:42:09 Tải xuống
Chapter 91.2 08-10-2020 02:18:13 Tải xuống
Chapter 91: - "Buff" 5% sức mạnh (1) - 90.2? 07-10-2020 02:57:07 Tải xuống
Chapter 92.5 10-10-2020 11:06:11 Tải xuống
Chapter 92.5: Cảnh sát đây! (2) 11-10-2020 08:54:18 Tải xuống
Chapter 92: - Thật ra đây là Chap 91.2 nhưng mấy con bot của bạn "ngáo" quá nên chả phân biệt được chap n.1 và n 08-10-2020 01:48:10 Tải xuống
Chapter 92: Cảnh sát đây! (1) 11-10-2020 08:54:23 Tải xuống
Chapter 93.1 11-10-2020 02:18:13 Tải xuống
Chapter 93.2 12-10-2020 02:54:15 Tải xuống
Chapter 93: - Thật ra đây là chap 92.2 - Mấy bác lười thế chả thèm fix luôn 10-10-2020 02:24:08 Tải xuống
Chapter 93: Khó khăn với bộ ba (1) 11-10-2020 08:54:11 Tải xuống
Chapter 94.1 14-10-2020 13:12:08 Tải xuống
Chapter 94.2: - Ngày nghỉ (2) 14-10-2020 13:12:05 Tải xuống
Chapter 94: - Ngày nghỉ (1) 13-10-2020 01:30:20 Tải xuống
Chapter 94: - Thật ra là chap 93.1 - Anh mày bó tay ca này 11-10-2020 01:30:27 Tải xuống
Chapter 95: - Ngài "J" 31-10-2020 03:36:18 Tải xuống
Chapter 96: - Con gái tôi là Tổng Quản Lý tổ chức xấu xa 14-11-2020 09:42:07 Tải xuống
Chapter 97 07-12-2020 20:31:37 Tải xuống
Chapter 98 03-01-2021 21:36:09 Tải xuống
Chapter 99: - Buổi họp vô vọng 01-02-2021 19:42:26 Tải xuống
Chapter 100 12-02-2021 23:06:20 Tải xuống
Chapter 101 17-02-2021 10:48:07 Tải xuống
Chapter 102: X Nhiều lổ hỏng 18-02-2021 17:39:58 Tải xuống
Chapter 103: X Khinh xuất 26-02-2021 06:24:02 Tải xuống
Chapter 104: X Không thể cản phá 25-02-2021 15:17:00 Tải xuống
Chapter 105: X Địa lôi 25-02-2021 15:16:54 Tải xuống
Chapter 106: X Mất đến "1 số tháng" 24-02-2021 05:18:45 Tải xuống
Chapter 107: X Dọn dẹp 26-02-2021 10:36:02 Tải xuống
Chapter 108: X Hắc hỏa đế vương 28-02-2021 20:18:04 Tải xuống
Chapter 109: X Thế nào là tình yêu 02-03-2021 17:42:02 Tải xuống
Chapter 110.1: X Mục tiêu chính 03-03-2021 16:00:05 Tải xuống
Chapter 110.2: X Mục tiêu chính 06-03-2021 14:48:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh