Loading...

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Cổ Đại , Manhua , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 30-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nàng là yêu phi ác độc trong mắt thiên hạ. Ngày thành hôn đoạt phu quân của người khác, vào cửa dọa ngất tiểu thiếp của phu quân, đi theo nam nhân của mình vào thanh lâu khiến người ta kinh ngạc đến lồi con mắt. Cái danh phách lối của Bắc Thần vương phi, vang khắp Trường An. Nhưng trên đời này lại có kẻ còn phách lối bá đạo hơn cả nàng, ngay cả người khắp thiên hạ có chỉ trỏ, hắn cũng chỉ nói có câu: “Vương phi của ta thì ta cưng chiều, liên quan quái gì đến các ngươi.” Nữ cường nam cường, cường cường liên thủ, ngượi nhẹ thành yêu, yêu sâu vô hạn.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 28 30-05-2020 09:31:37 Tải xuống
Chapter 27 28-05-2020 11:24:09 Tải xuống
Chapter 26 27-05-2020 09:54:55 Tải xuống
Chapter 25 26-05-2020 13:13:10 Tải xuống
Chapter 24 25-05-2020 10:48:43 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 26-12-2019 00:01:48 Tải xuống
Chapter 1 26-12-2019 12:13:48 Tải xuống
Chapter 2 27-12-2019 17:32:48 Tải xuống
Chapter 3 29-12-2019 07:49:15 Tải xuống
Chapter 4 04-01-2020 21:18:58 Tải xuống
Chapter 5 09-01-2020 20:46:13 Tải xuống
Chapter 6 16-01-2020 13:48:42 Tải xuống
Chapter 7 07-02-2020 10:07:52 Tải xuống
Chapter 8 14-02-2020 20:24:15 Tải xuống
Chapter 9 19-03-2020 21:31:46 Tải xuống
Chapter 10 20-03-2020 18:12:13 Tải xuống
Chapter 11 31-03-2020 11:48:11 Tải xuống
Chapter 12 02-04-2020 00:27:49 Tải xuống
Chapter 13 13-05-2020 21:31:37 Tải xuống
Chapter 14 14-05-2020 13:44:40 Tải xuống
Chapter 15 16-05-2020 19:27:10 Tải xuống
Chapter 16 17-05-2020 14:00:42 Tải xuống
Chapter 17 18-05-2020 11:42:13 Tải xuống
Chapter 18 20-05-2020 00:18:13 Tải xuống
Chapter 19 20-05-2020 20:03:50 Tải xuống
Chapter 20 21-05-2020 20:01:20 Tải xuống
Chapter 21 22-05-2020 10:24:14 Tải xuống
Chapter 22 23-05-2020 10:24:10 Tải xuống
Chapter 23 24-05-2020 15:54:43 Tải xuống
Chapter 24 25-05-2020 10:48:43 Tải xuống
Chapter 25 26-05-2020 13:13:10 Tải xuống
Chapter 26 27-05-2020 09:54:55 Tải xuống
Chapter 27 28-05-2020 11:24:09 Tải xuống
Chapter 28 30-05-2020 09:31:37 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh