Khát Vọng Trỗi Dậy

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Action , Chuyển Sinh , Fantasy , Isekai , Supernatural , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 08-04-2021
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 56 08-04-2021 15:11:15 Tải xuống
Chapter 55 02-04-2021 05:08:40 Tải xuống
Chapter 54 02-04-2021 05:47:22 Tải xuống
Chapter 53 18-03-2021 19:42:03 Tải xuống
Chapter 52 11-03-2021 20:06:06 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 22-12-2019 04:03:20 Tải xuống
Chapter 2 22-12-2019 04:02:51 Tải xuống
Chapter 3 22-12-2019 04:02:21 Tải xuống
Chapter 4 26-12-2019 17:52:18 Tải xuống
Chapter 5 29-12-2019 09:47:30 Tải xuống
Chapter 6 31-12-2019 11:44:44 Tải xuống
Chapter 7 06-01-2020 19:23:36 Tải xuống
Chapter 8 10-01-2020 21:30:33 Tải xuống
Chapter 9 15-01-2020 20:35:19 Tải xuống
Chapter 10 19-01-2020 16:55:52 Tải xuống
Chapter 11 19-01-2020 17:06:49 Tải xuống
Chapter 12 19-01-2020 16:54:14 Tải xuống
Chapter 13 20-01-2020 16:36:17 Tải xuống
Chapter 14 28-01-2020 21:16:25 Tải xuống
Chapter 15 28-01-2020 21:40:38 Tải xuống
Chapter 16 28-01-2020 21:15:39 Tải xuống
Chapter 17 28-01-2020 21:12:40 Tải xuống
Chapter 18 04-02-2020 14:01:20 Tải xuống
Chapter 19 09-02-2020 08:42:18 Tải xuống
Chapter 20 09-02-2020 08:57:19 Tải xuống
Chapter 21 09-02-2020 08:56:42 Tải xuống
Chapter 22 09-02-2020 08:56:12 Tải xuống
Chapter 23 09-02-2020 08:55:43 Tải xuống
Chapter 24 09-02-2020 08:55:18 Tải xuống
Chapter 25 15-02-2020 15:13:48 Tải xuống
Chapter 26 19-02-2020 17:16:20 Tải xuống
Chapter 27 16-03-2020 12:57:22 Tải xuống
Chapter 28 16-03-2020 12:57:04 Tải xuống
Chapter 29 16-03-2020 13:18:15 Tải xuống
Chapter 30 16-03-2020 13:06:44 Tải xuống
Chapter 31 16-03-2020 13:39:12 Tải xuống
Chapter 32 18-04-2020 13:04:57 Tải xuống
Chapter 33 18-04-2020 13:04:13 Tải xuống
Chapter 34 18-04-2020 13:16:13 Tải xuống
Chapter 35 18-04-2020 13:15:45 Tải xuống
Chapter 36 18-04-2020 13:15:20 Tải xuống
Chapter 37 18-04-2020 13:37:39 Tải xuống
Chapter 38 18-04-2020 12:59:28 Tải xuống
Chapter 39 01-05-2020 13:02:41 Tải xuống
Chapter 40 01-05-2020 13:02:11 Tải xuống
Chapter 41 01-05-2020 13:01:41 Tải xuống
Chapter 42 12-06-2020 19:02:11 Tải xuống
Chapter 43 12-06-2020 19:01:42 Tải xuống
Chapter 43: Chap 42 27-02-2021 20:42:03 Tải xuống
Chapter 44 15-05-2020 17:12:13 Tải xuống
Chapter 45 12-06-2020 19:01:08 Tải xuống
Chapter 46 12-06-2020 19:11:32 Tải xuống
Chapter 47: - end SS1 27-02-2021 20:42:03 Tải xuống
Chapter 48: - begin SS2 27-02-2021 21:13:13 Tải xuống
Chapter 49 27-02-2021 21:12:20 Tải xuống
Chapter 50 27-02-2021 21:54:05 Tải xuống
Chapter 51 04-03-2021 22:12:03 Tải xuống
Chapter 52 11-03-2021 20:06:06 Tải xuống
Chapter 53 18-03-2021 19:42:03 Tải xuống
Chapter 54 02-04-2021 05:47:22 Tải xuống
Chapter 55 02-04-2021 05:08:40 Tải xuống
Chapter 56 08-04-2021 15:11:15 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh