Thần Cấp Ngư Phu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 20-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ai nói nuôi dưỡng không thể làm giàu? Nuôi cá, nuôi tôm, thuận tiện vớt cái thuyền đắm, thuận tiện bong bóng minh tinh siêu mẫu. Đây là ngư dân Tiêu bằng bằng vào nho nhỏ cá trận trở thành thế giới nhà giàu nhất cố sự....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 119 20-01-2021 11:27:21 Tải xuống
Chapter 118 16-01-2021 18:54:16 Tải xuống
Chapter 117 14-01-2021 05:34:20 Tải xuống
Chapter 116 13-01-2021 14:09:01 Tải xuống
Chapter 115 13-01-2021 14:09:08 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-09-2020 14:38:05 Tải xuống
Chapter 2 26-09-2020 14:38:04 Tải xuống
Chapter 3 26-09-2020 14:37:58 Tải xuống
Chapter 4 26-09-2020 14:37:58 Tải xuống
Chapter 5 26-09-2020 14:37:53 Tải xuống
Chapter 6 26-09-2020 14:37:53 Tải xuống
Chapter 7 26-09-2020 14:37:47 Tải xuống
Chapter 8 26-09-2020 14:37:47 Tải xuống
Chapter 9 26-09-2020 14:37:41 Tải xuống
Chapter 10 26-09-2020 14:37:40 Tải xuống
Chapter 11 26-09-2020 14:37:36 Tải xuống
Chapter 12 26-09-2020 14:37:33 Tải xuống
Chapter 13 26-09-2020 14:37:31 Tải xuống
Chapter 14 26-09-2020 14:37:29 Tải xuống
Chapter 15 26-09-2020 14:37:27 Tải xuống
Chapter 16 26-09-2020 14:37:25 Tải xuống
Chapter 17 26-09-2020 14:37:23 Tải xuống
Chapter 18 26-09-2020 14:37:20 Tải xuống
Chapter 19 26-09-2020 14:37:18 Tải xuống
Chapter 20 26-09-2020 14:37:15 Tải xuống
Chapter 21 26-09-2020 14:37:14 Tải xuống
Chapter 22 26-09-2020 14:37:11 Tải xuống
Chapter 23 26-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 24 26-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 25 26-09-2020 14:49:02 Tải xuống
Chapter 26 26-09-2020 14:35:59 Tải xuống
Chapter 27 26-09-2020 14:48:57 Tải xuống
Chapter 28 26-09-2020 14:35:55 Tải xuống
Chapter 29 26-09-2020 14:35:55 Tải xuống
Chapter 30 26-09-2020 14:35:50 Tải xuống
Chapter 31 26-09-2020 14:35:50 Tải xuống
Chapter 32 26-09-2020 14:35:45 Tải xuống
Chapter 33 26-09-2020 14:35:45 Tải xuống
Chapter 34 26-09-2020 14:35:40 Tải xuống
Chapter 35 26-09-2020 14:35:40 Tải xuống
Chapter 36 26-09-2020 14:35:36 Tải xuống
Chapter 37 26-09-2020 14:35:35 Tải xuống
Chapter 38 26-09-2020 14:35:30 Tải xuống
Chapter 39 26-09-2020 14:35:31 Tải xuống
Chapter 40 26-09-2020 14:35:25 Tải xuống
Chapter 41 26-09-2020 14:35:25 Tải xuống
Chapter 42 26-09-2020 14:35:22 Tải xuống
Chapter 43 26-09-2020 14:35:21 Tải xuống
Chapter 44 26-09-2020 14:35:16 Tải xuống
Chapter 45 26-09-2020 14:48:57 Tải xuống
Chapter 46 26-09-2020 14:48:53 Tải xuống
Chapter 47 26-09-2020 14:35:13 Tải xuống
Chapter 48 26-09-2020 14:35:10 Tải xuống
Chapter 49 26-09-2020 14:48:53 Tải xuống
Chapter 50 26-09-2020 14:35:06 Tải xuống
Chapter 51 26-09-2020 14:45:40 Tải xuống
Chapter 52 26-09-2020 14:35:04 Tải xuống
Chapter 53 26-09-2020 14:34:58 Tải xuống
Chapter 54 26-09-2020 14:34:58 Tải xuống
Chapter 55 26-09-2020 14:45:36 Tải xuống
Chapter 56 26-09-2020 14:34:52 Tải xuống
Chapter 57 26-09-2020 14:34:49 Tải xuống
Chapter 58 26-09-2020 14:34:46 Tải xuống
Chapter 59 26-09-2020 14:34:44 Tải xuống
Chapter 60 26-09-2020 14:34:41 Tải xuống
Chapter 61 26-09-2020 14:34:40 Tải xuống
Chapter 62 26-09-2020 14:34:35 Tải xuống
Chapter 63 26-09-2020 14:34:35 Tải xuống
Chapter 64 26-09-2020 14:34:30 Tải xuống
Chapter 65 26-09-2020 14:34:29 Tải xuống
Chapter 66 26-09-2020 14:34:24 Tải xuống
Chapter 67 26-09-2020 14:34:24 Tải xuống
Chapter 68 26-09-2020 14:34:18 Tải xuống
Chapter 69 26-09-2020 14:34:12 Tải xuống
Chapter 70 26-09-2020 14:34:12 Tải xuống
Chapter 71 26-09-2020 14:45:35 Tải xuống
Chapter 72 26-09-2020 14:34:06 Tải xuống
Chapter 73 26-09-2020 14:34:04 Tải xuống
Chapter 74 26-09-2020 14:34:02 Tải xuống
Chapter 75 26-09-2020 14:57:20 Tải xuống
Chapter 76 26-09-2020 14:33:57 Tải xuống
Chapter 77 26-09-2020 14:33:55 Tải xuống
Chapter 78 26-09-2020 14:45:32 Tải xuống
Chapter 79 26-09-2020 14:33:52 Tải xuống
Chapter 80 26-09-2020 14:33:48 Tải xuống
Chapter 81 24-09-2020 17:54:58 Tải xuống
Chapter 82 24-09-2020 17:54:58 Tải xuống
Chapter 83 24-09-2020 17:54:52 Tải xuống
Chapter 84 24-09-2020 17:54:45 Tải xuống
Chapter 85 24-09-2020 17:54:38 Tải xuống
Chapter 86 28-09-2020 20:54:42 Tải xuống
Chapter 87 28-09-2020 20:54:34 Tải xuống
Chapter 88 01-10-2020 19:24:13 Tải xuống
Chapter 89 12-10-2020 08:54:26 Tải xuống
Chapter 90 12-10-2020 08:07:39 Tải xuống
Chapter 91 15-10-2020 11:57:54 Tải xuống
Chapter 92 19-10-2020 18:06:14 Tải xuống
Chapter 93 24-10-2020 20:36:41 Tải xuống
Chapter 94 24-10-2020 20:36:15 Tải xuống
Chapter 95 31-10-2020 18:48:35 Tải xuống
Chapter 96 31-10-2020 18:48:10 Tải xuống
Chapter 97 05-11-2020 18:36:20 Tải xuống
Chapter 98 09-11-2020 14:00:16 Tải xuống
Chapter 99 13-11-2020 10:36:10 Tải xuống
Chapter 100 13-11-2020 16:42:10 Tải xuống
Chapter 101 20-11-2020 22:18:28 Tải xuống
Chapter 102 22-11-2020 19:00:18 Tải xuống
Chapter 103 26-11-2020 21:31:54 Tải xuống
Chapter 104 01-12-2020 14:08:45 Tải xuống
Chapter 105 04-12-2020 21:24:56 Tải xuống
Chapter 106 13-12-2020 05:52:13 Tải xuống
Chapter 107 13-12-2020 05:52:03 Tải xuống
Chapter 108 13-12-2020 05:40:07 Tải xuống
Chapter 109 18-12-2020 18:48:15 Tải xuống
Chapter 110 21-12-2020 12:18:12 Tải xuống
Chapter 111 29-12-2020 18:12:34 Tải xuống
Chapter 112 29-12-2020 18:30:13 Tải xuống
Chapter 113 04-01-2021 12:42:17 Tải xuống
Chapter 114 13-01-2021 14:09:32 Tải xuống
Chapter 115 13-01-2021 14:09:08 Tải xuống
Chapter 116 13-01-2021 14:09:01 Tải xuống
Chapter 117 14-01-2021 05:34:20 Tải xuống
Chapter 118 16-01-2021 18:54:16 Tải xuống
Chapter 119 20-01-2021 11:27:21 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh