Loading...

Phòng Khám Kinh Dị

Tác giả: Merryweatherey
Thể loại: Horror , Slice of Life ,
Lần cập nhật cuối: 23-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện thường ngày về việc khám chữa bệnh 1 phòng khám nọ.
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: - Bộ não la hét 20-12-2019 06:29:11 Tải xuống
Chapter 2: - cơn đau rẻ tiền 20-12-2019 10:48:19 Tải xuống
Chapter 3: - Dưới cầu thang 20-12-2019 11:15:20 Tải xuống
Chapter 4: - Trầm cảm 20-12-2019 18:05:19 Tải xuống
Chapter 5: - Bãi biển 20-12-2019 18:01:43 Tải xuống
Chapter 6: - Cười 21-12-2019 04:20:40 Tải xuống
Chapter 7: - Sâu chữ 22-12-2019 04:41:43 Tải xuống
Chapter 8: - Ngân hàng thành phố 23-12-2019 05:40:15 Tải xuống
Chapter 9.5 24-12-2019 04:51:18 Tải xuống
Chapter 9: - Cây tiền 24-12-2019 04:23:28 Tải xuống
Chapter 10: - Điểm nhìn 01-01-2020 22:18:42 Tải xuống
Chapter 11: - Last Fantasy Online 02-01-2020 20:05:44 Tải xuống
Chapter 12: - Người mới 04-01-2020 00:06:50 Tải xuống
Chapter 13: - Cục thịt 04-01-2020 17:00:59 Tải xuống
Chapter 14: - Quái vật xấu xí 04-01-2020 22:27:16 Tải xuống
Chapter 15: - Meow 04-01-2020 22:12:46 Tải xuống
Chapter 16: - Thích xem phim 05-01-2020 23:01:07 Tải xuống
Chapter 17: - Knock Knock 09-01-2020 00:04:54 Tải xuống
Chapter 18: - EXP Bar 09-01-2020 00:15:12 Tải xuống
Chapter 19: - TV đêm khuya 03-02-2020 19:25:13 Tải xuống
Chapter 20: - Ông 12-02-2020 00:56:42 Tải xuống
Chapter 21: - Nhện người 11-02-2020 22:48:40 Tải xuống
Chapter 22: - Hút thuốc 12-02-2020 16:26:41 Tải xuống
Chapter 23: - Số phận của loài người 12-02-2020 17:58:33 Tải xuống
Chapter 24: - Trick or Treat 12-02-2020 19:07:53 Tải xuống
Chapter 25: - Cười 12-02-2020 19:45:11 Tải xuống
Chapter 26: - Viên thuốc 17-03-2020 00:41:09 Tải xuống
Chapter 27: - Quái thai [P1] 17-03-2020 19:01:30 Tải xuống
Chapter 28: - Quái thai [P2] 17-03-2020 19:00:41 Tải xuống
Chapter 29: - Quái thai [P3] 20-03-2020 22:57:06 Tải xuống
Chapter 30: - Quái thai [P4] 20-03-2020 22:35:12 Tải xuống
Chapter 31 18-04-2020 12:58:59 Tải xuống
Chapter 31: - Quý Ngài Yellow 13-04-2020 22:38:39 Tải xuống
Chapter 32 18-04-2020 12:58:08 Tải xuống
Chapter 32: - Hoài niệm 13-04-2020 22:38:07 Tải xuống
Chapter 33 18-04-2020 12:57:38 Tải xuống
Chapter 33: - Cỗ máy trải nghiệm 13-04-2020 22:36:10 Tải xuống
Chapter 34 18-04-2020 12:57:09 Tải xuống
Chapter 34: - Nhiều năm trước 15-04-2020 15:24:37 Tải xuống
Chapter 35 18-04-2020 12:56:39 Tải xuống
Chapter 35: - Đừng làm phiền người lạ 15-04-2020 15:24:06 Tải xuống
Chapter 36 18-04-2020 12:56:09 Tải xuống
Chapter 36: - Không ngủ 15-04-2020 16:55:09 Tải xuống
Chapter 37 18-04-2020 12:55:37 Tải xuống
Chapter 37: - Thành phố đột biến 15-04-2020 17:00:09 Tải xuống
Chapter 38: - Nước tăng lực 29-04-2020 22:04:07 Tải xuống
Chapter 39: - Mọt sách [Pt. 1] 29-04-2020 22:03:35 Tải xuống
Chapter 40: - Mọt sách [Pt. 2] 29-04-2020 22:03:10 Tải xuống
Chapter 41: - Chiếc lồng bằng thịt 29-04-2020 22:02:40 Tải xuống
Chapter 42: - Góc tường 01-05-2020 12:32:06 Tải xuống
Chapter 43: - Ngoại ô [Pt. 1] 07-05-2020 21:06:05 Tải xuống
Chapter 44: - Ngoại ô [Pt. 2] 15-05-2020 11:36:25 Tải xuống
Chapter 45: - Quán net vĩnh cửu [Pt. 1] 19-05-2020 11:33:26 Tải xuống
Chapter 46: - Quán net vĩnh cửu [Pt. 2] 23-05-2020 11:20:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh