Loading...

Phòng Khám Kinh Dị

Tác giả: Merryweatherey
Thể loại: Horror , Slice of Life ,
Lần cập nhật cuối: 18-10-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện thường ngày về việc khám chữa bệnh 1 phòng khám nọ.
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: - Bộ não la hét 25-09-2020 01:40:16 Tải xuống
Chapter 2: - cơn đau rẻ tiền 25-09-2020 01:40:16 Tải xuống
Chapter 3: - Dưới cầu thang 25-09-2020 01:40:12 Tải xuống
Chapter 4: - Trầm cảm 25-09-2020 01:40:12 Tải xuống
Chapter 5: - Bãi biển 25-09-2020 01:40:07 Tải xuống
Chapter 6: - Cười 25-09-2020 01:39:56 Tải xuống
Chapter 7: - Sâu chữ 25-09-2020 01:39:56 Tải xuống
Chapter 8: - Ngân hàng thành phố 25-09-2020 01:39:52 Tải xuống
Chapter 9.5 25-09-2020 01:39:41 Tải xuống
Chapter 9: - Cây tiền 25-09-2020 01:39:47 Tải xuống
Chapter 10: - Điểm nhìn 25-09-2020 01:39:37 Tải xuống
Chapter 11: - Last Fantasy Online 25-09-2020 01:39:37 Tải xuống
Chapter 12: - Người mới 25-09-2020 01:39:31 Tải xuống
Chapter 13: - Cục thịt 25-09-2020 01:39:31 Tải xuống
Chapter 14: - Quái vật xấu xí 25-09-2020 01:39:26 Tải xuống
Chapter 15: - Meow 25-09-2020 01:39:20 Tải xuống
Chapter 16: - Thích xem phim 25-09-2020 01:39:21 Tải xuống
Chapter 17: - Knock Knock 25-09-2020 01:39:16 Tải xuống
Chapter 18: - EXP Bar 25-09-2020 01:39:11 Tải xuống
Chapter 19: - TV đêm khuya 25-09-2020 01:39:10 Tải xuống
Chapter 20: - Ông 25-09-2020 01:39:06 Tải xuống
Chapter 21: - Nhện người 25-09-2020 01:51:04 Tải xuống
Chapter 22: - Hút thuốc 25-09-2020 01:38:59 Tải xuống
Chapter 23: - Số phận của loài người 25-09-2020 01:38:48 Tải xuống
Chapter 24: - Trick or Treat 25-09-2020 01:38:48 Tải xuống
Chapter 25: - Cười 25-09-2020 01:38:44 Tải xuống
Chapter 26: - Viên thuốc 25-09-2020 01:38:41 Tải xuống
Chapter 27: - Quái thai [P1] 25-09-2020 01:38:37 Tải xuống
Chapter 28: - Quái thai [P2] 25-09-2020 01:51:04 Tải xuống
Chapter 29: - Quái thai [P3] 25-09-2020 01:38:23 Tải xuống
Chapter 30: - Quái thai [P4] 25-09-2020 01:38:19 Tải xuống
Chapter 31 18-04-2020 12:58:59 Tải xuống
Chapter 31: - Quý Ngài Yellow 25-09-2020 01:38:20 Tải xuống
Chapter 32 18-04-2020 12:58:08 Tải xuống
Chapter 32: - Hoài niệm 25-09-2020 01:38:17 Tải xuống
Chapter 33 18-04-2020 12:57:38 Tải xuống
Chapter 33: - Cỗ máy trải nghiệm 25-09-2020 01:38:14 Tải xuống
Chapter 34 18-04-2020 12:57:09 Tải xuống
Chapter 34: - Nhiều năm trước 25-09-2020 01:38:14 Tải xuống
Chapter 35 18-04-2020 12:56:39 Tải xuống
Chapter 35: - Đừng làm phiền người lạ 25-09-2020 01:38:10 Tải xuống
Chapter 36 18-04-2020 12:56:09 Tải xuống
Chapter 36: - Không ngủ 14-09-2020 01:22:09 Tải xuống
Chapter 37 18-04-2020 12:55:37 Tải xuống
Chapter 37: - Thành phố đột biến 25-09-2020 01:38:06 Tải xuống
Chapter 38: - Nước tăng lực 25-09-2020 01:38:06 Tải xuống
Chapter 39: - Mọt sách [Pt. 1] 25-09-2020 01:38:03 Tải xuống
Chapter 40: - Mọt sách [Pt. 2] 25-09-2020 01:37:59 Tải xuống
Chapter 41: - Chiếc lồng bằng thịt 25-09-2020 01:37:55 Tải xuống
Chapter 42: - Góc tường 25-09-2020 01:37:41 Tải xuống
Chapter 43: - Ngoại ô [Pt. 1] 25-09-2020 01:37:41 Tải xuống
Chapter 44: - Ngoại ô [Pt. 2] 25-09-2020 01:37:38 Tải xuống
Chapter 45: - Quán net vĩnh cửu [Pt. 1] 25-09-2020 01:37:35 Tải xuống
Chapter 46: - Quán net vĩnh cửu [Pt. 2] 25-09-2020 01:37:31 Tải xuống
Chapter 47 25-09-2020 01:37:27 Tải xuống
Chapter 48: - Quán net vĩnh cữu [Pt. 4] 25-09-2020 01:37:15 Tải xuống
Chapter 49: - Quán net vĩnh cữu [Pt. 5] 25-09-2020 01:37:15 Tải xuống
Chapter 50: - Quán net vĩnh cữu [Pt. 6] 14-09-2020 02:02:13 Tải xuống
Chapter 51: - Quán net vĩnh cữu [Pt.7] 25-09-2020 01:37:11 Tải xuống
Chapter 52: - Quán net vĩnh cữu [Pt. 8] 25-09-2020 01:37:11 Tải xuống
Chapter 53: - Quán net vĩnh cữu [Pt. 9] 25-09-2020 01:37:07 Tải xuống
Chapter 54 25-09-2020 01:37:02 Tải xuống
Chapter 55: - Rainbow Gunner Arcade 25-09-2020 01:36:58 Tải xuống
Chapter 56: - Đầu tư 27-09-2020 16:57:08 Tải xuống
Chapter 57: - Bác sĩ 27-09-2020 16:57:07 Tải xuống
Chapter 58: - Tập đoàn Yellow 18-10-2020 06:48:34 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh