Loading...

Cái Thế Đế Tôn

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 26-10-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một thiếu niên có ngoại hiệu vua ngủ phế vật , trong họa được phúc mở ra một môn công pháp nghịch thiên. Từ nay về sau, một cái nhục thể vô song kỳ tài, hoành áp thiên địa, kiếm trảm tinh thần, ngàn vạn kỳ tài tại dưới chân hắn phủ phục run rẩy.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 106 26-10-2020 20:00:14 Tải xuống
Chapter 105 26-10-2020 17:24:12 Tải xuống
Chapter 104 21-10-2020 17:18:27 Tải xuống
Chapter 103 21-10-2020 17:18:27 Tải xuống
Chapter 102 20-10-2020 12:18:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-09-2020 15:06:38 Tải xuống
Chapter 1.5 26-09-2020 14:55:45 Tải xuống
Chapter 2 26-09-2020 15:06:40 Tải xuống
Chapter 3 29-09-2020 19:48:34 Tải xuống
Chapter 4 26-09-2020 15:18:23 Tải xuống
Chapter 5 26-09-2020 14:55:36 Tải xuống
Chapter 6 26-09-2020 14:55:36 Tải xuống
Chapter 7: Video 07-08-2020 07:05:10 Tải xuống
Chapter 8: - Người Tìm Chết Là Ngươi!! 26-09-2020 14:55:31 Tải xuống
Chapter 9: - Haha. Quá Yếu! 26-09-2020 14:55:28 Tải xuống
Chapter 10: - Thần Ngủ 26-09-2020 14:55:26 Tải xuống
Chapter 11: - Nhất.. Nhất Định Là Giả, Ta Muốn Khiêu Chiến Ngươi 26-09-2020 15:06:32 Tải xuống
Chapter 12: - Mày Nàm Thao, Mày Thích Giề 26-09-2020 15:18:17 Tải xuống
Chapter 13 26-09-2020 14:55:21 Tải xuống
Chapter 14 26-09-2020 14:55:19 Tải xuống
Chapter 15: - Đã Fix =)) 26-09-2020 14:55:16 Tải xuống
Chapter 16 26-09-2020 14:55:15 Tải xuống
Chapter 17: - Đạo Lăng!! Hôm Nay Là Ngày Giỗ Của Ngươi 26-09-2020 14:55:13 Tải xuống
Chapter 18: - Gáy Sớm 26-09-2020 14:55:08 Tải xuống
Chapter 19 26-09-2020 14:55:09 Tải xuống
Chapter 20 26-09-2020 15:06:28 Tải xuống
Chapter 21: - Tỉnh Như Ruồi 26-09-2020 14:55:03 Tải xuống
Chapter 22 26-09-2020 14:55:00 Tải xuống
Chapter 23 26-09-2020 14:54:58 Tải xuống
Chapter 24 26-09-2020 14:54:04 Tải xuống
Chapter 25 26-09-2020 14:54:00 Tải xuống
Chapter 26 26-09-2020 14:53:58 Tải xuống
Chapter 27 26-09-2020 14:53:55 Tải xuống
Chapter 28 26-09-2020 15:06:24 Tải xuống
Chapter 29 26-09-2020 14:53:51 Tải xuống
Chapter 30 26-09-2020 14:53:51 Tải xuống
Chapter 31 26-09-2020 14:53:46 Tải xuống
Chapter 32 26-09-2020 14:53:45 Tải xuống
Chapter 33 26-09-2020 14:53:40 Tải xuống
Chapter 34 26-09-2020 14:53:41 Tải xuống
Chapter 35 26-09-2020 14:53:36 Tải xuống
Chapter 36 26-09-2020 14:53:35 Tải xuống
Chapter 37 26-09-2020 14:53:31 Tải xuống
Chapter 38 26-09-2020 14:53:31 Tải xuống
Chapter 39 26-09-2020 14:53:26 Tải xuống
Chapter 40 26-09-2020 14:53:25 Tải xuống
Chapter 41 26-09-2020 14:53:20 Tải xuống
Chapter 42 26-09-2020 14:53:19 Tải xuống
Chapter 43 26-09-2020 14:53:14 Tải xuống
Chapter 44 26-09-2020 14:53:14 Tải xuống
Chapter 45 26-09-2020 15:06:22 Tải xuống
Chapter 46 26-09-2020 14:53:09 Tải xuống
Chapter 47 26-09-2020 14:53:06 Tải xuống
Chapter 48 26-09-2020 14:53:04 Tải xuống
Chapter 49 26-09-2020 14:53:00 Tải xuống
Chapter 50 26-09-2020 15:15:30 Tải xuống
Chapter 51 26-09-2020 15:15:27 Tải xuống
Chapter 52 26-09-2020 14:52:55 Tải xuống
Chapter 53 26-09-2020 14:52:53 Tải xuống
Chapter 54 26-09-2020 15:04:02 Tải xuống
Chapter 55 26-09-2020 15:04:00 Tải xuống
Chapter 56 26-09-2020 14:52:48 Tải xuống
Chapter 57 26-09-2020 14:52:45 Tải xuống
Chapter 58 26-09-2020 14:52:43 Tải xuống
Chapter 59 26-09-2020 14:52:41 Tải xuống
Chapter 60 26-09-2020 14:52:38 Tải xuống
Chapter 61 26-09-2020 14:52:36 Tải xuống
Chapter 62 26-09-2020 14:52:34 Tải xuống
Chapter 63 26-09-2020 15:15:25 Tải xuống
Chapter 64 26-09-2020 14:52:30 Tải xuống
Chapter 65 26-09-2020 15:03:58 Tải xuống
Chapter 66 26-09-2020 14:52:26 Tải xuống
Chapter 67 26-09-2020 14:52:23 Tải xuống
Chapter 68 11-09-2020 10:06:40 Tải xuống
Chapter 69 26-09-2020 14:52:21 Tải xuống
Chapter 70 26-09-2020 14:52:17 Tải xuống
Chapter 71 26-09-2020 14:52:15 Tải xuống
Chapter 72 26-09-2020 14:52:13 Tải xuống
Chapter 73 26-09-2020 14:52:10 Tải xuống
Chapter 74 26-09-2020 14:52:07 Tải xuống
Chapter 75 26-09-2020 14:52:04 Tải xuống
Chapter 76 26-09-2020 15:15:23 Tải xuống
Chapter 77 26-09-2020 15:03:53 Tải xuống
Chapter 78 26-09-2020 14:51:59 Tải xuống
Chapter 79 26-09-2020 14:51:57 Tải xuống
Chapter 80 22-09-2020 18:05:07 Tải xuống
Chapter 81 22-09-2020 18:16:13 Tải xuống
Chapter 82 22-09-2020 18:03:29 Tải xuống
Chapter 83 22-09-2020 18:15:58 Tải xuống
Chapter 84 22-09-2020 18:02:46 Tải xuống
Chapter 85 22-09-2020 18:02:41 Tải xuống
Chapter 86 22-09-2020 18:15:35 Tải xuống
Chapter 87 23-09-2020 18:06:10 Tải xuống
Chapter 88 24-09-2020 17:54:32 Tải xuống
Chapter 89 29-09-2020 19:48:30 Tải xuống
Chapter 90 29-09-2020 19:48:27 Tải xuống
Chapter 91 29-09-2020 19:48:26 Tải xuống
Chapter 92 02-10-2020 19:12:36 Tải xuống
Chapter 93 05-10-2020 20:02:05 Tải xuống
Chapter 94 05-10-2020 19:12:18 Tải xuống
Chapter 95 08-10-2020 20:01:06 Tải xuống
Chapter 96 08-10-2020 20:00:59 Tải xuống
Chapter 97 12-10-2020 02:00:34 Tải xuống
Chapter 98 13-10-2020 19:12:44 Tải xuống
Chapter 99 13-10-2020 19:12:43 Tải xuống
Chapter 100 15-10-2020 18:54:16 Tải xuống
Chapter 101 20-10-2020 12:18:12 Tải xuống
Chapter 102 20-10-2020 12:18:12 Tải xuống
Chapter 103 21-10-2020 17:18:27 Tải xuống
Chapter 104 21-10-2020 17:18:27 Tải xuống
Chapter 105 26-10-2020 17:24:12 Tải xuống
Chapter 106 26-10-2020 20:00:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh