Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Tác giả: iCiyuan & Doro - Melody Happy Group
Thể loại: Chuyển Sinh , Drama , Manhua , NetTruyen , Ngôn Tình , Supernatural , Truyện Màu , Xuyên Không ,
Lần cập nhật cuối: 23-09-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
[CHƯA RA MẮT] #Melody Happy Group #MH Channel #Nettruyen.com ND: Cô, truyền nhân quỷ y, lại trùng sinh vào cơ thể một người đáng thương. Nói cô ngốc? Dùng thuật luyện đan hù chết ngươi! Cười cô thảm? Tùy tiện dùng y thuật cũng có thể khiến em gái xấu xa của mẹ kế thảm hơn! Trọng sinh một đời, Lâm Tố Nhi chỉ muốn thoải mái đánh tra nam ngược tra nữ, không ngờ lại chọc phải người đàn ông tôn quý nhất nước Hoa Hạ, ăn đậu hũ của người ta xong cô lại muốn vung chân bỏ chạy, không ngờ lại bị người đàn ông cường thế bắt về. "Tiểu nha đầu, ăn rồi phải chịu trách nhiệm, đạo lý này cần tôi dạy em sao?" ----------------------------------------- Dịch giả: Melody Happy Group Đăng tải: MH Channel Phát hành: Nettruyen.com
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 218 23-09-2021 21:02:12 Tải xuống
Chapter 217 20-09-2021 13:07:05 Tải xuống
Chapter 216 17-09-2021 07:24:56 Tải xuống
Chapter 215 15-09-2021 07:00:19 Tải xuống
Chapter 214 11-09-2021 22:00:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: POSTER 19-07-2021 20:20:17 Tải xuống
Chapter 0: TRAILER 09-09-2021 14:20:11 Tải xuống
Chapter 1.5: Cần ngươi đến dập lửa~ 09-09-2021 14:20:11 Tải xuống
Chapter 1: TRAILER 19-07-2021 20:20:17 Tải xuống
Chapter 1: Trọng sinh? 09-09-2021 14:20:11 Tải xuống
Chapter 2.5: Dược linh ngọc 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 2: Hôn lâu đến tả tơi ~ 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 2: Trọng sinh? 19-07-2021 20:20:17 Tải xuống
Chapter 3.5: Đại bài y tôn 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 3: Cần ngươi đến dập lửa~ 19-07-2021 20:20:17 Tải xuống
Chapter 3: Mỹ Mỹ quả 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 4.5: Ta đến, không hoan nghênh? 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 4: BẮT MA NỮ 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 4: Hôn lâu đến tả tơi ~ 19-07-2021 20:20:17 Tải xuống
Chapter 5.5: Khâm thử - Tra nam - Tiện nữ 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 5: Diễn trò trước mặt ta? 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 5: Dược linh ngọc 19-07-2021 22:11:14 Tải xuống
Chapter 6 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 6.5 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 6: Mỹ Mỹ quả 19-07-2021 22:11:14 Tải xuống
Chapter 7 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 7.5 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 7: Đại bài y tôn 19-07-2021 22:11:14 Tải xuống
Chapter 8 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 8.5 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 8: BẮT MA NỮ 19-07-2021 22:00:21 Tải xuống
Chapter 8: MH 14-01-2020 21:01:10 Tải xuống
Chapter 9 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 9.5 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 9: Ta đến, không hoan nghênh? 19-07-2021 22:00:21 Tải xuống
Chapter 9: VIDEO 25-01-2020 01:50:40 Tải xuống
Chapter 10 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 10.5 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 10: Diễn trò trước mặt ta? 19-07-2021 22:00:21 Tải xuống
Chapter 11 09-09-2021 14:20:12 Tải xuống
Chapter 11.5 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 11: Khâm thử - Tra nam - Tiện nữ 19-07-2021 22:00:21 Tải xuống
Chapter 12 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 13 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 14 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 15 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 16 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 17 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 18 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 19 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 20 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 21 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 22 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 23 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 24 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 25 09-09-2021 14:20:13 Tải xuống
Chapter 26 09-09-2021 14:20:14 Tải xuống
Chapter 27 09-09-2021 14:20:14 Tải xuống
Chapter 28 09-09-2021 14:20:14 Tải xuống
Chapter 29 09-09-2021 14:20:14 Tải xuống
Chapter 30 09-09-2021 14:20:14 Tải xuống
Chapter 31 09-09-2021 14:20:14 Tải xuống
Chapter 32 09-09-2021 14:20:14 Tải xuống
Chapter 33 09-09-2021 14:20:14 Tải xuống
Chapter 34 09-09-2021 14:20:14 Tải xuống
Chapter 35 09-09-2021 14:20:14 Tải xuống
Chapter 36 09-09-2021 14:20:14 Tải xuống
Chapter 37 09-09-2021 14:20:14 Tải xuống
Chapter 38 09-09-2021 14:20:14 Tải xuống
Chapter 39 09-09-2021 14:20:14 Tải xuống
Chapter 40 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 41 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 42 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 43 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 44 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 45 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 46 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 47 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 48 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 49 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 50 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 51 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 52 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 53 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 54 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 55 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 56 09-09-2021 14:20:15 Tải xuống
Chapter 57 09-09-2021 14:20:16 Tải xuống
Chapter 58 09-09-2021 14:20:16 Tải xuống
Chapter 59 09-09-2021 14:20:16 Tải xuống
Chapter 60 09-09-2021 14:20:16 Tải xuống
Chapter 61 09-09-2021 14:20:16 Tải xuống
Chapter 62 09-09-2021 14:20:16 Tải xuống
Chapter 63 09-09-2021 14:20:16 Tải xuống
Chapter 64 09-09-2021 14:20:16 Tải xuống
Chapter 65 09-09-2021 14:20:17 Tải xuống
Chapter 66 09-09-2021 14:20:17 Tải xuống
Chapter 67 09-09-2021 14:20:17 Tải xuống
Chapter 68 09-09-2021 14:20:17 Tải xuống
Chapter 69 09-09-2021 14:20:17 Tải xuống
Chapter 70 09-09-2021 14:20:17 Tải xuống
Chapter 71 09-09-2021 14:20:17 Tải xuống
Chapter 72 09-09-2021 14:20:17 Tải xuống
Chapter 73 09-09-2021 14:20:17 Tải xuống
Chapter 74 09-09-2021 14:20:17 Tải xuống
Chapter 75 09-09-2021 14:20:17 Tải xuống
Chapter 76 09-09-2021 14:20:17 Tải xuống
Chapter 77 09-09-2021 14:20:18 Tải xuống
Chapter 78 09-09-2021 14:20:18 Tải xuống
Chapter 79 09-09-2021 14:20:18 Tải xuống
Chapter 80 09-09-2021 14:20:18 Tải xuống
Chapter 81 09-09-2021 14:20:18 Tải xuống
Chapter 82 09-09-2021 14:20:18 Tải xuống
Chapter 83 09-09-2021 14:20:18 Tải xuống
Chapter 84 09-09-2021 14:20:18 Tải xuống
Chapter 85 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 86 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 87 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 88 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 89 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 90 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 91 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 92 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 93 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 94 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 95 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 96 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 97 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 98 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 99 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 100 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 101 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 102 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 103 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 104 09-09-2021 14:20:19 Tải xuống
Chapter 105 09-09-2021 14:20:20 Tải xuống
Chapter 106 09-09-2021 14:20:20 Tải xuống
Chapter 107 09-09-2021 14:20:20 Tải xuống
Chapter 108 09-09-2021 14:20:20 Tải xuống
Chapter 109 09-09-2021 14:20:20 Tải xuống
Chapter 110 09-09-2021 14:20:20 Tải xuống
Chapter 111 09-09-2021 14:20:20 Tải xuống
Chapter 112 09-09-2021 14:20:20 Tải xuống
Chapter 113 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 114 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 115 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 116 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 117 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 118 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 119 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 120 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 121 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 122 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 123 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 124 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 125 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 126 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 127 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 128 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 129 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 130 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 131 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 132 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 133 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 134 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 135 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 136 09-09-2021 14:20:21 Tải xuống
Chapter 137 09-09-2021 14:20:22 Tải xuống
Chapter 138 09-09-2021 14:20:22 Tải xuống
Chapter 139 09-09-2021 14:20:22 Tải xuống
Chapter 140 09-09-2021 14:20:22 Tải xuống
Chapter 141 09-09-2021 14:20:22 Tải xuống
Chapter 142 09-09-2021 14:20:22 Tải xuống
Chapter 143 09-09-2021 14:20:22 Tải xuống
Chapter 144 09-09-2021 14:20:22 Tải xuống
Chapter 145 09-09-2021 14:20:22 Tải xuống
Chapter 146 09-09-2021 14:20:22 Tải xuống
Chapter 147 09-09-2021 14:20:22 Tải xuống
Chapter 148 09-09-2021 14:20:22 Tải xuống
Chapter 149 09-09-2021 14:20:23 Tải xuống
Chapter 150 09-09-2021 14:20:23 Tải xuống
Chapter 151 09-09-2021 14:20:23 Tải xuống
Chapter 152 09-09-2021 14:20:23 Tải xuống
Chapter 153 09-09-2021 14:20:23 Tải xuống
Chapter 154 09-09-2021 14:20:23 Tải xuống
Chapter 155 09-09-2021 14:20:23 Tải xuống
Chapter 156 09-09-2021 14:20:23 Tải xuống
Chapter 157 09-09-2021 14:20:23 Tải xuống
Chapter 158 09-09-2021 14:20:23 Tải xuống
Chapter 159 09-09-2021 14:20:23 Tải xuống
Chapter 160 09-09-2021 14:20:23 Tải xuống
Chapter 161 09-09-2021 14:20:23 Tải xuống
Chapter 162 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 163 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 164 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 165 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 166 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 167 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 168 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 169 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 170 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 171 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 172 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 173 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 174 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 175 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 176 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 177 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 178 09-09-2021 14:20:24 Tải xuống
Chapter 179 09-09-2021 14:20:25 Tải xuống
Chapter 180 09-09-2021 14:20:25 Tải xuống
Chapter 181 09-09-2021 14:20:25 Tải xuống
Chapter 182 09-09-2021 14:20:25 Tải xuống
Chapter 183 09-09-2021 14:20:25 Tải xuống
Chapter 184 09-09-2021 14:20:25 Tải xuống
Chapter 185 09-09-2021 14:20:25 Tải xuống
Chapter 186 09-09-2021 14:20:25 Tải xuống
Chapter 187 09-09-2021 14:20:25 Tải xuống
Chapter 188 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 189 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 190 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 191 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 192 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 193 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 194 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 195 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 196 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 197 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 198 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 199 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 200 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 201 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 202 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 203 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 204 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 205 09-09-2021 14:20:26 Tải xuống
Chapter 206 09-09-2021 14:20:27 Tải xuống
Chapter 207 09-09-2021 14:20:27 Tải xuống
Chapter 208 09-09-2021 14:20:27 Tải xuống
Chapter 209 09-09-2021 14:20:27 Tải xuống
Chapter 210 09-09-2021 14:20:27 Tải xuống
Chapter 211 09-09-2021 14:20:27 Tải xuống
Chapter 212 09-09-2021 14:20:27 Tải xuống
Chapter 213 09-09-2021 15:00:16 Tải xuống
Chapter 214 11-09-2021 22:00:18 Tải xuống
Chapter 215 15-09-2021 07:00:19 Tải xuống
Chapter 216 17-09-2021 07:24:56 Tải xuống
Chapter 217 20-09-2021 13:07:05 Tải xuống
Chapter 218 23-09-2021 21:02:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh