Loading...

Nhật Tà Nguyệt Ma

Tác giả: Hoàng Thành
Thể loại: Adventure , Comedy , Historical , Manhwa , Martial Arts , Supernatural , Truyện Màu , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 01-12-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một đôi trai gái trải qua một đêm, phát hiện mình đã mất sạch trí nhớ, họ không thể không kết bạn cùng nhau lên đường tìm lại ký ức. Qua vô số trận chiến, họ biết bản thân chính là Nhật Tà và Nguyệt Ma từng chấn nhiếp giang hồ trong truyền thuyết. Nhân vật chấn kinh thiên hạ này, tại sao lại mất đi trí nhớ? Đón xem tại beeng.net nha!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 133 01-12-2020 12:00:14 Tải xuống
Chapter 132 29-11-2020 15:30:14 Tải xuống
Chapter 131 27-11-2020 18:30:19 Tải xuống
Chapter 130 24-11-2020 22:18:24 Tải xuống
Chapter 129 21-11-2020 23:06:13 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2019 07:00:12 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2019 09:17:19 Tải xuống
Chapter 3 01-12-2019 09:53:25 Tải xuống
Chapter 4 02-12-2019 09:59:20 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2019 10:30:36 Tải xuống
Chapter 6 04-12-2019 10:12:27 Tải xuống
Chapter 7 05-12-2019 10:53:31 Tải xuống
Chapter 8 10-12-2019 09:42:13 Tải xuống
Chapter 9 11-12-2019 09:48:16 Tải xuống
Chapter 10 18-12-2019 10:01:32 Tải xuống
Chapter 11 19-12-2019 10:29:13 Tải xuống
Chapter 12 23-12-2019 15:41:22 Tải xuống
Chapter 13 25-12-2019 06:14:14 Tải xuống
Chapter 14 31-12-2019 10:30:14 Tải xuống
Chapter 15 01-01-2020 09:31:18 Tải xuống
Chapter 16 02-01-2020 10:31:19 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2020 00:40:17 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2020 13:54:42 Tải xuống
Chapter 19 07-01-2020 10:09:46 Tải xuống
Chapter 20 08-01-2020 10:23:32 Tải xuống
Chapter 21 09-01-2020 14:40:17 Tải xuống
Chapter 22 10-01-2020 11:12:41 Tải xuống
Chapter 23 12-01-2020 10:00:12 Tải xuống
Chapter 24 13-01-2020 10:36:44 Tải xuống
Chapter 25 14-01-2020 09:24:41 Tải xuống
Chapter 26 15-01-2020 11:12:44 Tải xuống
Chapter 27 16-01-2020 16:00:43 Tải xuống
Chapter 28 19-01-2020 10:00:44 Tải xuống
Chapter 29 31-01-2020 09:37:12 Tải xuống
Chapter 30 03-02-2020 12:39:53 Tải xuống
Chapter 31 04-02-2020 10:06:12 Tải xuống
Chapter 32 08-02-2020 17:24:10 Tải xuống
Chapter 33 10-02-2020 10:24:12 Tải xuống
Chapter 34 11-02-2020 09:54:42 Tải xuống
Chapter 35 12-02-2020 10:00:10 Tải xuống
Chapter 36 13-02-2020 09:54:40 Tải xuống
Chapter 37 14-02-2020 12:50:14 Tải xuống
Chapter 38 15-02-2020 11:00:42 Tải xuống
Chapter 39 16-02-2020 21:40:19 Tải xuống
Chapter 40 17-02-2020 11:15:43 Tải xuống
Chapter 41 18-02-2020 11:49:41 Tải xuống
Chapter 42 19-02-2020 15:49:44 Tải xuống
Chapter 43 20-02-2020 17:31:12 Tải xuống
Chapter 44 22-02-2020 11:43:13 Tải xuống
Chapter 45 24-02-2020 16:00:45 Tải xuống
Chapter 46 26-02-2020 14:35:11 Tải xuống
Chapter 47 29-02-2020 09:48:11 Tải xuống
Chapter 48 03-03-2020 12:49:39 Tải xuống
Chapter 49 06-03-2020 12:33:49 Tải xuống
Chapter 50 07-03-2020 17:08:14 Tải xuống
Chapter 51 08-03-2020 10:50:43 Tải xuống
Chapter 52 09-03-2020 10:14:42 Tải xuống
Chapter 53 11-03-2020 10:07:13 Tải xuống
Chapter 54 12-03-2020 15:31:52 Tải xuống
Chapter 55 14-03-2020 13:48:09 Tải xuống
Chapter 56 15-03-2020 10:31:12 Tải xuống
Chapter 57 16-03-2020 13:34:14 Tải xuống
Chapter 58 17-03-2020 12:00:45 Tải xuống
Chapter 59 18-03-2020 10:36:56 Tải xuống
Chapter 60 19-03-2020 11:44:18 Tải xuống
Chapter 61 20-03-2020 12:06:31 Tải xuống
Chapter 62 21-03-2020 11:54:43 Tải xuống
Chapter 63 23-03-2020 12:30:38 Tải xuống
Chapter 64 24-03-2020 21:58:04 Tải xuống
Chapter 65 25-03-2020 16:05:11 Tải xuống
Chapter 66 17-04-2020 18:29:12 Tải xuống
Chapter 67 17-04-2020 18:27:42 Tải xuống
Chapter 68 17-04-2020 18:27:18 Tải xuống
Chapter 69 17-04-2020 18:26:54 Tải xuống
Chapter 70 17-04-2020 18:26:16 Tải xuống
Chapter 71 19-04-2020 10:22:28 Tải xuống
Chapter 72 21-04-2020 17:14:17 Tải xuống
Chapter 73 05-05-2020 11:02:07 Tải xuống
Chapter 74 06-05-2020 12:42:41 Tải xuống
Chapter 75 11-05-2020 10:18:12 Tải xuống
Chapter 76 12-05-2020 16:06:51 Tải xuống
Chapter 77 13-05-2020 15:13:09 Tải xuống
Chapter 78 15-05-2020 09:44:50 Tải xuống
Chapter 79 16-05-2020 15:51:19 Tải xuống
Chapter 80 17-05-2020 11:37:46 Tải xuống
Chapter 81 18-05-2020 16:12:07 Tải xuống
Chapter 82 21-05-2020 16:06:07 Tải xuống
Chapter 83 31-05-2020 15:59:15 Tải xuống
Chapter 84 01-06-2020 15:37:04 Tải xuống
Chapter 85 02-06-2020 16:03:19 Tải xuống
Chapter 86 03-06-2020 11:43:22 Tải xuống
Chapter 87 05-06-2020 15:00:47 Tải xuống
Chapter 88 08-06-2020 08:30:39 Tải xuống
Chapter 89 12-06-2020 15:08:08 Tải xuống
Chapter 90 13-06-2020 11:18:51 Tải xuống
Chapter 91 15-06-2020 18:05:14 Tải xuống
Chapter 92 15-06-2020 17:38:18 Tải xuống
Chapter 93 16-06-2020 21:25:25 Tải xuống
Chapter 94 18-06-2020 15:47:06 Tải xuống
Chapter 95 19-06-2020 15:56:16 Tải xuống
Chapter 96 21-06-2020 15:49:03 Tải xuống
Chapter 97 13-07-2020 11:17:46 Tải xuống
Chapter 98 15-07-2020 10:53:45 Tải xuống
Chapter 99 17-07-2020 13:15:22 Tải xuống
Chapter 100 18-07-2020 09:48:14 Tải xuống
Chapter 101 19-07-2020 16:24:51 Tải xuống
Chapter 102 25-07-2020 15:17:08 Tải xuống
Chapter 103 30-07-2020 13:18:12 Tải xuống
Chapter 104 15-08-2020 16:12:42 Tải xuống
Chapter 105 15-08-2020 17:07:11 Tải xuống
Chapter 106 16-08-2020 16:42:17 Tải xuống
Chapter 107 26-08-2020 09:05:11 Tải xuống
Chapter 108 26-08-2020 03:18:54 Tải xuống
Chapter 109 22-08-2020 10:53:07 Tải xuống
Chapter 110 23-08-2020 14:11:07 Tải xuống
Chapter 111 25-08-2020 19:45:14 Tải xuống
Chapter 112 26-08-2020 11:18:20 Tải xuống
Chapter 113 30-08-2020 05:14:07 Tải xuống
Chapter 114 29-08-2020 12:16:38 Tải xuống
Chapter 115 29-08-2020 12:00:42 Tải xuống
Chapter 116 01-09-2020 16:36:17 Tải xuống
Chapter 117 05-09-2020 09:02:39 Tải xuống
Chapter 118 04-09-2020 11:28:08 Tải xuống
Chapter 119 06-09-2020 04:26:11 Tải xuống
Chapter 120 28-09-2020 03:06:31 Tải xuống
Chapter 121 30-09-2020 20:00:30 Tải xuống
Chapter 122 03-10-2020 10:06:09 Tải xuống
Chapter 123 05-10-2020 18:12:12 Tải xuống
Chapter 124 15-10-2020 12:12:10 Tải xuống
Chapter 125 18-10-2020 10:36:19 Tải xuống
Chapter 126 25-10-2020 08:54:08 Tải xuống
Chapter 127 30-10-2020 16:24:15 Tải xuống
Chapter 128 17-11-2020 20:24:18 Tải xuống
Chapter 129 21-11-2020 23:06:13 Tải xuống
Chapter 130 24-11-2020 22:18:24 Tải xuống
Chapter 131 27-11-2020 18:30:19 Tải xuống
Chapter 132 29-11-2020 15:30:14 Tải xuống
Chapter 133 01-12-2020 12:00:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh