MxO

Tác giả: Kano Yasuhiro
Thể loại: Supernatural , Shounen , School Life , Romance , Fantasy , Comedy , Action
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trong một cuộc vấn đáp thi tuyển vào trường trung học tư Seinagi, Kuzumi Taiga được hỏi là cậu sẽ làm gì nếu có thể dùng được phép thuật. Cậu trả lời, "chinh phục thế giới", làm cho một cô bé dễ thương bật cười. Sau kì thi, trường đã từ chối đơn nhập học.Mặc dù cậu gần như không nhớ chút gì về việc đó, cậu chỉ nhớ mỗi cô bé, và cho rằng nguyên nhân không được chọn vào trường là do cô.Kuzumi lang thang trước trường cố gắng vào nhưng có bức tường vô hình ngăn cản. Một giáo viên, Hiiragi, nhầm tưởng Kuzumi là học sinh trốn học và lôi cậu vào trong trường.Trường Seinagi thật ra là trường dạy phép thuật, Kuzumi là một người không biết tí gì về phép thuật, Hiiragi chỉ vô tình lôi Kuzumi vào trong trường. Câu chuyện bắt đầu từ đó ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 99 02-12-2018 23:28:19 Tải xuống
Chapter 98 02-12-2018 23:28:17 Tải xuống
Chapter 97 02-12-2018 23:28:16 Tải xuống
Chapter 96 02-12-2018 23:28:15 Tải xuống
Chapter 95 02-12-2018 23:28:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-12-2018 23:26:36 Tải xuống
Chapter 2 02-12-2018 23:26:35 Tải xuống
Chapter 3 02-12-2018 23:26:36 Tải xuống
Chapter 4 02-12-2018 23:26:37 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 23:26:38 Tải xuống
Chapter 6 02-12-2018 23:26:39 Tải xuống
Chapter 7 02-12-2018 23:26:40 Tải xuống
Chapter 8 02-12-2018 23:26:41 Tải xuống
Chapter 9 02-12-2018 23:26:41 Tải xuống
Chapter 10 02-12-2018 23:26:43 Tải xuống
Chapter 11 02-12-2018 23:26:44 Tải xuống
Chapter 12 02-12-2018 23:26:46 Tải xuống
Chapter 13 02-12-2018 23:26:47 Tải xuống
Chapter 14 02-12-2018 23:26:48 Tải xuống
Chapter 15 02-12-2018 23:26:49 Tải xuống
Chapter 16 02-12-2018 23:26:50 Tải xuống
Chapter 17 02-12-2018 23:26:51 Tải xuống
Chapter 18 02-12-2018 23:26:52 Tải xuống
Chapter 19 02-12-2018 23:26:53 Tải xuống
Chapter 20 02-12-2018 23:26:54 Tải xuống
Chapter 21 02-12-2018 23:26:55 Tải xuống
Chapter 22 02-12-2018 23:26:56 Tải xuống
Chapter 23 02-12-2018 23:26:57 Tải xuống
Chapter 24 02-12-2018 23:26:58 Tải xuống
Chapter 25 02-12-2018 23:26:58 Tải xuống
Chapter 26 02-12-2018 23:27:00 Tải xuống
Chapter 27 02-12-2018 23:27:00 Tải xuống
Chapter 28 02-12-2018 23:27:05 Tải xuống
Chapter 29 02-12-2018 23:27:06 Tải xuống
Chapter 30 02-12-2018 23:27:07 Tải xuống
Chapter 31 02-12-2018 23:27:07 Tải xuống
Chapter 32 02-12-2018 23:27:09 Tải xuống
Chapter 33 02-12-2018 23:27:09 Tải xuống
Chapter 34 02-12-2018 23:27:10 Tải xuống
Chapter 35 02-12-2018 23:27:12 Tải xuống
Chapter 36 02-12-2018 23:27:13 Tải xuống
Chapter 37 02-12-2018 23:27:14 Tải xuống
Chapter 38 02-12-2018 23:27:15 Tải xuống
Chapter 39 02-12-2018 23:27:16 Tải xuống
Chapter 40 02-12-2018 23:27:16 Tải xuống
Chapter 41 02-12-2018 23:27:17 Tải xuống
Chapter 42 02-12-2018 23:27:19 Tải xuống
Chapter 43 02-12-2018 23:27:19 Tải xuống
Chapter 44 02-12-2018 23:27:20 Tải xuống
Chapter 45 02-12-2018 23:27:22 Tải xuống
Chapter 46 02-12-2018 23:27:22 Tải xuống
Chapter 47 02-12-2018 23:27:23 Tải xuống
Chapter 48 02-12-2018 23:27:25 Tải xuống
Chapter 49 02-12-2018 23:27:26 Tải xuống
Chapter 50 02-12-2018 23:27:27 Tải xuống
Chapter 51 02-12-2018 23:27:28 Tải xuống
Chapter 52 02-12-2018 23:27:28 Tải xuống
Chapter 53 02-12-2018 23:27:30 Tải xuống
Chapter 54 02-12-2018 23:27:30 Tải xuống
Chapter 55 02-12-2018 23:27:32 Tải xuống
Chapter 56 02-12-2018 23:27:32 Tải xuống
Chapter 57 02-12-2018 23:27:34 Tải xuống
Chapter 58 02-12-2018 23:27:35 Tải xuống
Chapter 59 02-12-2018 23:27:35 Tải xuống
Chapter 60 02-12-2018 23:27:37 Tải xuống
Chapter 61 02-12-2018 23:27:38 Tải xuống
Chapter 62 02-12-2018 23:27:39 Tải xuống
Chapter 63 02-12-2018 23:27:39 Tải xuống
Chapter 64 02-12-2018 23:27:40 Tải xuống
Chapter 65 02-12-2018 23:27:41 Tải xuống
Chapter 66 02-12-2018 23:27:42 Tải xuống
Chapter 67 02-12-2018 23:27:43 Tải xuống
Chapter 68 02-12-2018 23:27:46 Tải xuống
Chapter 69 02-12-2018 23:27:47 Tải xuống
Chapter 70 02-12-2018 23:27:48 Tải xuống
Chapter 71 02-12-2018 23:27:49 Tải xuống
Chapter 72 02-12-2018 23:27:49 Tải xuống
Chapter 73 02-12-2018 23:27:51 Tải xuống
Chapter 74 02-12-2018 23:27:51 Tải xuống
Chapter 75 02-12-2018 23:27:52 Tải xuống
Chapter 76 02-12-2018 23:27:53 Tải xuống
Chapter 77 02-12-2018 23:27:55 Tải xuống
Chapter 78 02-12-2018 23:27:56 Tải xuống
Chapter 79 02-12-2018 23:27:57 Tải xuống
Chapter 80 02-12-2018 23:27:58 Tải xuống
Chapter 81 02-12-2018 23:27:59 Tải xuống
Chapter 82 02-12-2018 23:28:00 Tải xuống
Chapter 83 02-12-2018 23:28:00 Tải xuống
Chapter 84 02-12-2018 23:28:02 Tải xuống
Chapter 85 02-12-2018 23:28:03 Tải xuống
Chapter 86 02-12-2018 23:28:05 Tải xuống
Chapter 87 02-12-2018 23:28:06 Tải xuống
Chapter 88 02-12-2018 23:28:07 Tải xuống
Chapter 89 02-12-2018 23:28:08 Tải xuống
Chapter 90 02-12-2018 23:28:09 Tải xuống
Chapter 91 02-12-2018 23:28:10 Tải xuống
Chapter 92 02-12-2018 23:28:11 Tải xuống
Chapter 93 02-12-2018 23:28:12 Tải xuống
Chapter 94 02-12-2018 23:28:13 Tải xuống
Chapter 95 02-12-2018 23:28:14 Tải xuống
Chapter 96 02-12-2018 23:28:15 Tải xuống
Chapter 97 02-12-2018 23:28:16 Tải xuống
Chapter 98 02-12-2018 23:28:17 Tải xuống
Chapter 99 02-12-2018 23:28:19 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh