Ubau Mono Ubawareru Mono

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Xuyên Không , Shounen , Sci-fi , Drama , Comedy , Adventure , Action
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Seto Yu, 12 tuổi. Cậu có một cuộc sống vô cùng khó khăn. Sau đó cậu bị cha dượng của mình giết hại để lấy tiền (bảo hiểm) để trả nợ cho ông ta, khi cậu tỉnh dậy cậu đã thấy mình ở thế giới khác. Cuộc phiêu lưu của cậu cũng bắt đầu từ đây"Nếu như có kiếp sau ta nhất định, sẽ không để người khác lấy đi những thứ thuộc về mình"
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 7.2 23-08-2019 13:02:56 Tải xuống
Chapter 7.1 23-08-2019 13:01:39 Tải xuống
Chapter 6.5 23-08-2019 12:59:23 Tải xuống
Chapter 6.3 30-11-2018 17:16:27 Tải xuống
Chapter 6.2 23-08-2019 12:56:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: - Chương mở đầu 30-11-2018 17:16:15 Tải xuống
Chapter 1 30-11-2018 17:16:16 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 17:16:17 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 17:16:18 Tải xuống
Chapter 3.2 23-08-2019 12:43:01 Tải xuống
Chapter 4.1 23-08-2019 12:44:31 Tải xuống
Chapter 4.2 30-11-2018 17:16:21 Tải xuống
Chapter 4.3 23-08-2019 12:47:44 Tải xuống
Chapter 5.1 23-08-2019 12:50:02 Tải xuống
Chapter 5.2 23-08-2019 12:52:58 Tải xuống
Chapter 6.1 30-11-2018 17:16:25 Tải xuống
Chapter 6.2 23-08-2019 12:56:42 Tải xuống
Chapter 6.3 30-11-2018 17:16:27 Tải xuống
Chapter 6.5 23-08-2019 12:59:23 Tải xuống
Chapter 7.1 23-08-2019 13:01:39 Tải xuống
Chapter 7.2 23-08-2019 13:02:56 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh