Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Tác giả: Sở Thiên Ca
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Harem , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 14-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đón Xem Sớm Nhất Tại Youtube: Sở Thiên Ca
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 3000 03-08-2020 03:25:11 Tải xuống
Chapter 183 14-05-2021 07:42:20 Tải xuống
Chapter 182 11-05-2021 08:01:05 Tải xuống
Chapter 181 11-05-2021 06:18:38 Tải xuống
Chapter 180 12-05-2021 01:07:56 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-09-2020 11:02:47 Tải xuống
Chapter 2 26-09-2020 11:02:37 Tải xuống
Chapter 3 26-09-2020 11:02:38 Tải xuống
Chapter 4 26-09-2020 11:15:44 Tải xuống
Chapter 5 26-09-2020 11:02:31 Tải xuống
Chapter 6 26-09-2020 11:15:39 Tải xuống
Chapter 7 26-09-2020 11:02:28 Tải xuống
Chapter 8 26-09-2020 11:15:39 Tải xuống
Chapter 9 26-09-2020 11:02:23 Tải xuống
Chapter 10 26-09-2020 11:02:20 Tải xuống
Chapter 11 26-09-2020 11:02:16 Tải xuống
Chapter 12 26-09-2020 11:02:15 Tải xuống
Chapter 13 26-09-2020 11:02:11 Tải xuống
Chapter 14 26-09-2020 11:02:10 Tải xuống
Chapter 15 26-09-2020 11:15:34 Tải xuống
Chapter 16 26-09-2020 11:02:06 Tải xuống
Chapter 17 26-09-2020 11:13:29 Tải xuống
Chapter 18 26-09-2020 11:02:04 Tải xuống
Chapter 19 26-09-2020 11:13:24 Tải xuống
Chapter 20 26-09-2020 11:01:57 Tải xuống
Chapter 21 26-09-2020 11:01:56 Tải xuống
Chapter 22 26-09-2020 11:13:19 Tải xuống
Chapter 23 26-09-2020 11:13:15 Tải xuống
Chapter 24 26-09-2020 11:01:47 Tải xuống
Chapter 25 26-09-2020 11:01:48 Tải xuống
Chapter 26 26-09-2020 11:13:09 Tải xuống
Chapter 27 26-09-2020 11:01:40 Tải xuống
Chapter 28 26-09-2020 11:01:37 Tải xuống
Chapter 29 26-09-2020 11:01:33 Tải xuống
Chapter 30 26-09-2020 11:13:04 Tải xuống
Chapter 31 26-09-2020 11:01:30 Tải xuống
Chapter 32 26-09-2020 11:01:23 Tải xuống
Chapter 33 26-09-2020 11:01:24 Tải xuống
Chapter 34 26-09-2020 11:13:00 Tải xuống
Chapter 35 26-09-2020 11:01:16 Tải xuống
Chapter 36 26-09-2020 11:01:14 Tải xuống
Chapter 37 26-09-2020 11:01:09 Tải xuống
Chapter 38 26-09-2020 11:00:06 Tải xuống
Chapter 39 26-09-2020 11:00:01 Tải xuống
Chapter 40 26-09-2020 10:59:58 Tải xuống
Chapter 41 26-09-2020 11:24:42 Tải xuống
Chapter 42 26-09-2020 10:59:55 Tải xuống
Chapter 43 26-09-2020 11:12:55 Tải xuống
Chapter 44 26-09-2020 11:24:38 Tải xuống
Chapter 45 26-09-2020 10:59:47 Tải xuống
Chapter 46 26-09-2020 10:59:44 Tải xuống
Chapter 47 26-09-2020 10:59:40 Tải xuống
Chapter 48 26-09-2020 10:59:37 Tải xuống
Chapter 49 26-09-2020 10:59:34 Tải xuống
Chapter 50 26-09-2020 10:59:31 Tải xuống
Chapter 51 26-09-2020 10:59:28 Tải xuống
Chapter 52 26-09-2020 10:59:25 Tải xuống
Chapter 53 26-09-2020 10:59:24 Tải xuống
Chapter 54 26-09-2020 11:12:51 Tải xuống
Chapter 55 26-09-2020 10:59:20 Tải xuống
Chapter 56 26-09-2020 10:59:17 Tải xuống
Chapter 57 26-09-2020 10:59:16 Tải xuống
Chapter 58 26-09-2020 10:59:12 Tải xuống
Chapter 59 26-09-2020 10:59:11 Tải xuống
Chapter 60 26-09-2020 10:59:06 Tải xuống
Chapter 61 26-09-2020 10:59:05 Tải xuống
Chapter 62 26-09-2020 11:57:12 Tải xuống
Chapter 63 26-09-2020 10:59:00 Tải xuống
Chapter 64 26-09-2020 10:58:58 Tải xuống
Chapter 65 26-09-2020 10:58:56 Tải xuống
Chapter 66 26-09-2020 10:58:53 Tải xuống
Chapter 67 26-09-2020 10:58:51 Tải xuống
Chapter 68 26-09-2020 10:58:48 Tải xuống
Chapter 69 26-09-2020 11:09:57 Tải xuống
Chapter 70 26-09-2020 10:58:43 Tải xuống
Chapter 71 26-09-2020 10:58:43 Tải xuống
Chapter 72 26-09-2020 11:09:53 Tải xuống
Chapter 73 26-09-2020 10:58:37 Tải xuống
Chapter 74 26-09-2020 10:58:36 Tải xuống
Chapter 75 26-09-2020 11:09:52 Tải xuống
Chapter 76 26-09-2020 10:58:32 Tải xuống
Chapter 77 26-09-2020 10:58:31 Tải xuống
Chapter 78 26-09-2020 11:09:48 Tải xuống
Chapter 79 26-09-2020 11:09:45 Tải xuống
Chapter 80 26-09-2020 10:58:25 Tải xuống
Chapter 81 26-09-2020 10:58:24 Tải xuống
Chapter 82 26-09-2020 11:09:44 Tải xuống
Chapter 83 26-09-2020 11:33:17 Tải xuống
Chapter 84 26-09-2020 10:58:17 Tải xuống
Chapter 85 26-09-2020 11:09:37 Tải xuống
Chapter 86 26-09-2020 10:58:12 Tải xuống
Chapter 87 26-09-2020 11:09:36 Tải xuống
Chapter 88 26-09-2020 11:33:15 Tải xuống
Chapter 89 26-09-2020 10:58:07 Tải xuống
Chapter 90 26-09-2020 10:58:04 Tải xuống
Chapter 91 26-09-2020 10:58:03 Tải xuống
Chapter 92 26-09-2020 10:57:59 Tải xuống
Chapter 93 26-09-2020 10:57:56 Tải xuống
Chapter 94 26-09-2020 10:57:54 Tải xuống
Chapter 95 26-09-2020 10:57:51 Tải xuống
Chapter 96 26-09-2020 10:57:49 Tải xuống
Chapter 97 26-09-2020 11:09:31 Tải xuống
Chapter 98 26-09-2020 10:57:43 Tải xuống
Chapter 99 26-09-2020 10:57:41 Tải xuống
Chapter 100 26-09-2020 11:09:30 Tải xuống
Chapter 101 26-09-2020 10:57:37 Tải xuống
Chapter 102 26-09-2020 11:09:24 Tải xuống
Chapter 103 26-09-2020 10:57:05 Tải xuống
Chapter 104 26-09-2020 11:09:24 Tải xuống
Chapter 105 26-09-2020 10:57:01 Tải xuống
Chapter 106 26-09-2020 10:56:56 Tải xuống
Chapter 107 26-09-2020 10:56:55 Tải xuống
Chapter 108 26-09-2020 10:56:50 Tải xuống
Chapter 109 26-09-2020 10:56:49 Tải xuống
Chapter 110 26-09-2020 10:56:43 Tải xuống
Chapter 111 26-09-2020 10:56:44 Tải xuống
Chapter 112 26-09-2020 10:56:36 Tải xuống
Chapter 113 26-09-2020 10:56:29 Tải xuống
Chapter 114 23-09-2020 09:43:23 Tải xuống
Chapter 115 23-09-2020 09:55:13 Tải xuống
Chapter 116 23-09-2020 09:43:09 Tải xuống
Chapter 117 23-09-2020 09:43:12 Tải xuống
Chapter 118 23-09-2020 09:42:41 Tải xuống
Chapter 119 26-09-2020 10:30:16 Tải xuống
Chapter 120 01-10-2020 12:01:10 Tải xuống
Chapter 121 02-10-2020 14:00:19 Tải xuống
Chapter 122 02-12-2020 10:08:51 Tải xuống
Chapter 123 02-12-2020 10:08:45 Tải xuống
Chapter 124 02-12-2020 10:08:44 Tải xuống
Chapter 125 02-12-2020 10:08:40 Tải xuống
Chapter 126 02-12-2020 10:08:37 Tải xuống
Chapter 127 02-12-2020 10:08:35 Tải xuống
Chapter 128 02-12-2020 10:08:29 Tải xuống
Chapter 129 02-12-2020 10:08:22 Tải xuống
Chapter 130 02-12-2020 10:08:30 Tải xuống
Chapter 131 02-12-2020 10:08:18 Tải xuống
Chapter 132 02-12-2020 10:08:18 Tải xuống
Chapter 133 02-12-2020 10:08:08 Tải xuống
Chapter 134 02-12-2020 10:08:10 Tải xuống
Chapter 135 02-12-2020 10:08:02 Tải xuống
Chapter 136 02-12-2020 10:07:59 Tải xuống
Chapter 137 02-12-2020 10:07:55 Tải xuống
Chapter 138 01-12-2020 15:24:18 Tải xuống
Chapter 139 04-12-2020 20:31:39 Tải xuống
Chapter 140 11-12-2020 15:43:38 Tải xuống
Chapter 141 11-12-2020 11:42:17 Tải xuống
Chapter 142 15-12-2020 17:32:54 Tải xuống
Chapter 143 18-12-2020 12:36:15 Tải xuống
Chapter 144 22-12-2020 15:12:21 Tải xuống
Chapter 145 25-12-2020 11:37:11 Tải xuống
Chapter 146 29-12-2020 15:12:20 Tải xuống
Chapter 147 01-01-2021 11:42:44 Tải xuống
Chapter 148 05-01-2021 12:54:50 Tải xuống
Chapter 149 08-01-2021 14:18:44 Tải xuống
Chapter 150 12-01-2021 11:07:44 Tải xuống
Chapter 151 15-01-2021 13:54:41 Tải xuống
Chapter 152 19-01-2021 12:01:19 Tải xuống
Chapter 153 22-01-2021 12:06:26 Tải xuống
Chapter 154 26-01-2021 10:42:31 Tải xuống
Chapter 155 01-02-2021 11:33:06 Tải xuống
Chapter 156 04-02-2021 16:36:12 Tải xuống
Chapter 157 05-02-2021 13:06:10 Tải xuống
Chapter 157.5 05-02-2021 14:48:09 Tải xuống
Chapter 158 09-02-2021 09:42:14 Tải xuống
Chapter 159 26-02-2021 10:12:03 Tải xuống
Chapter 159.1 12-02-2021 18:00:08 Tải xuống
Chapter 159.5 17-02-2021 18:54:11 Tải xuống
Chapter 160 25-02-2021 13:45:23 Tải xuống
Chapter 160.2 25-02-2021 13:44:13 Tải xuống
Chapter 160.3: Ngoại truyện 1 26-02-2021 10:12:04 Tải xuống
Chapter 160.4: Ngoại truyện 2 26-02-2021 10:12:04 Tải xuống
Chapter 160.5: Ngoại truyện 3 26-02-2021 10:12:04 Tải xuống
Chapter 160.6: Ngoại truyện 4 26-02-2021 10:12:04 Tải xuống
Chapter 160: .a 25-02-2021 13:47:15 Tải xuống
Chapter 161 26-02-2021 09:54:02 Tải xuống
Chapter 161.1 26-02-2021 09:30:03 Tải xuống
Chapter 161.5 26-02-2021 10:12:05 Tải xuống
Chapter 162.1 02-03-2021 08:54:03 Tải xuống
Chapter 162.2 02-03-2021 09:36:06 Tải xuống
Chapter 163 05-03-2021 08:36:02 Tải xuống
Chapter 164 09-03-2021 09:42:02 Tải xuống
Chapter 165.1 12-03-2021 08:48:03 Tải xuống
Chapter 165.2 12-03-2021 09:12:02 Tải xuống
Chapter 166 19-03-2021 08:36:03 Tải xuống
Chapter 167 19-03-2021 08:54:03 Tải xuống
Chapter 168 10-04-2021 06:05:52 Tải xuống
Chapter 169 08-04-2021 23:07:20 Tải xuống
Chapter 170 03-04-2021 05:50:36 Tải xuống
Chapter 171 02-04-2021 14:39:25 Tải xuống
Chapter 172 06-04-2021 08:00:31 Tải xuống
Chapter 173 09-04-2021 05:01:02 Tải xuống
Chapter 174 13-04-2021 06:30:21 Tải xuống
Chapter 175 16-04-2021 14:18:05 Tải xuống
Chapter 176 20-04-2021 07:54:03 Tải xuống
Chapter 177 23-04-2021 07:18:02 Tải xuống
Chapter 178 27-04-2021 07:06:02 Tải xuống
Chapter 179 12-05-2021 11:12:05 Tải xuống
Chapter 180 12-05-2021 01:07:56 Tải xuống
Chapter 181 11-05-2021 06:18:38 Tải xuống
Chapter 182 11-05-2021 08:01:05 Tải xuống
Chapter 183 14-05-2021 07:42:20 Tải xuống
Chapter 3000 03-08-2020 03:25:11 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN VỪA XEM