Loading...

Khuynh thế đế vương cơ

Tác giả: NTruyen.info
Thể loại: Cổ Đại , Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance , , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 25-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 35.1 25-05-2020 00:50:38 Tải xuống
Chapter 34.2 17-05-2020 18:54:39 Tải xuống
Chapter 34.1 16-05-2020 23:24:37 Tải xuống
Chapter 33.2 07-05-2020 12:42:09 Tải xuống
Chapter 33.1 06-05-2020 18:12:08 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-10-2019 20:15:20 Tải xuống
Chapter 2 01-11-2019 11:50:18 Tải xuống
Chapter 3 02-11-2019 11:36:50 Tải xuống
Chapter 4 21-11-2019 14:01:13 Tải xuống
Chapter 4.1 08-11-2019 23:25:15 Tải xuống
Chapter 4.2 10-11-2019 11:41:22 Tải xuống
Chapter 4.5 12-11-2019 18:33:58 Tải xuống
Chapter 5 21-11-2019 13:49:46 Tải xuống
Chapter 5.1 12-11-2019 00:59:17 Tải xuống
Chapter 5.2 12-11-2019 12:16:40 Tải xuống
Chapter 5.5 10-12-2019 07:15:14 Tải xuống
Chapter 6.1 16-11-2019 11:49:22 Tải xuống
Chapter 6.2 17-11-2019 11:13:44 Tải xuống
Chapter 7 21-11-2019 13:48:42 Tải xuống
Chapter 7.1 18-11-2019 11:31:48 Tải xuống
Chapter 7.2 21-11-2019 07:22:11 Tải xuống
Chapter 7.5 10-12-2019 07:14:42 Tải xuống
Chapter 8 21-11-2019 13:48:12 Tải xuống
Chapter 8.1 21-11-2019 11:38:51 Tải xuống
Chapter 8.2 22-11-2019 16:17:03 Tải xuống
Chapter 8.5 10-12-2019 07:14:15 Tải xuống
Chapter 9.1 25-11-2019 00:16:58 Tải xuống
Chapter 9.2 25-11-2019 11:12:26 Tải xuống
Chapter 9.5 10-12-2019 07:13:43 Tải xuống
Chapter 10.1 28-11-2019 11:43:05 Tải xuống
Chapter 10.2 04-12-2019 12:19:23 Tải xuống
Chapter 10.5 10-12-2019 07:13:13 Tải xuống
Chapter 11.1 07-12-2019 04:12:15 Tải xuống
Chapter 11.2 07-12-2019 11:42:47 Tải xuống
Chapter 11.5 07-12-2019 14:23:02 Tải xuống
Chapter 12.1 09-12-2019 17:09:18 Tải xuống
Chapter 12.2 10-12-2019 16:12:15 Tải xuống
Chapter 13.1 15-12-2019 18:48:13 Tải xuống
Chapter 13.2 16-12-2019 19:00:45 Tải xuống
Chapter 14.1 20-12-2019 17:42:49 Tải xuống
Chapter 14.2 21-12-2019 12:00:45 Tải xuống
Chapter 15.1 29-12-2019 16:46:19 Tải xuống
Chapter 15.2 30-12-2019 15:55:15 Tải xuống
Chapter 16.1 01-01-2020 20:41:13 Tải xuống
Chapter 16.2 03-01-2020 10:36:16 Tải xuống
Chapter 17.1 05-01-2020 19:41:17 Tải xuống
Chapter 17.2 08-01-2020 16:57:18 Tải xuống
Chapter 18.1 09-01-2020 12:13:12 Tải xuống
Chapter 18.2 10-01-2020 15:06:49 Tải xuống
Chapter 19.1 14-01-2020 11:55:42 Tải xuống
Chapter 19.2 15-01-2020 11:24:44 Tải xuống
Chapter 20.1 20-01-2020 12:05:12 Tải xuống
Chapter 20.2 21-01-2020 15:06:42 Tải xuống
Chapter 21.1 22-01-2020 15:36:12 Tải xuống
Chapter 21.2 23-01-2020 23:30:41 Tải xuống
Chapter 22.1 25-01-2020 11:54:41 Tải xuống
Chapter 22.2 29-01-2020 20:24:43 Tải xuống
Chapter 23.1 14-02-2020 11:42:13 Tải xuống
Chapter 23.2 15-02-2020 11:42:41 Tải xuống
Chapter 24.1 16-02-2020 10:43:01 Tải xuống
Chapter 24.2 17-02-2020 12:12:23 Tải xuống
Chapter 25.1 17-02-2020 12:07:39 Tải xuống
Chapter 25.2 18-02-2020 11:48:20 Tải xuống
Chapter 26.1 22-02-2020 21:00:42 Tải xuống
Chapter 26.2 23-02-2020 12:00:41 Tải xuống
Chapter 27.1 05-03-2020 21:11:10 Tải xuống
Chapter 27.2 07-03-2020 19:12:00 Tải xuống
Chapter 28.1 17-03-2020 19:50:43 Tải xuống
Chapter 28.2 20-03-2020 23:21:44 Tải xuống
Chapter 29.1 04-04-2020 11:44:11 Tải xuống
Chapter 29.2 05-04-2020 19:49:10 Tải xuống
Chapter 30.1 12-04-2020 15:24:39 Tải xuống
Chapter 30.2 13-04-2020 12:30:40 Tải xuống
Chapter 31.1 19-04-2020 20:54:41 Tải xuống
Chapter 31.2 22-04-2020 18:44:10 Tải xuống
Chapter 32.1 24-04-2020 21:06:38 Tải xuống
Chapter 32.2 26-04-2020 10:43:38 Tải xuống
Chapter 33.1 06-05-2020 18:12:08 Tải xuống
Chapter 33.2 07-05-2020 12:42:09 Tải xuống
Chapter 34.1 16-05-2020 23:24:37 Tải xuống
Chapter 34.2 17-05-2020 18:54:39 Tải xuống
Chapter 35.1 25-05-2020 00:50:38 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh