Năm đệ tử của đại pháp sư Charlotte

Tác giả: Yong Yong
Thể loại: Chuyển Sinh , Comedy , Manga , Romance
Lần cập nhật cuối: 26-02-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Charlotte Eleanor là một đại pháp sư đã từng cứu thế giới. Cô sử dụng phép thuật của mình để chết, nhưng thấy vào đó phép thuật lại làm cô đảo ngược tuổi của cơ thể mình thành một đứa trẻ và bắt đầu cuộc sống thứ hai với tư cách là Aria Lissen. Cô đã có một cuộc sống trọn vẹn trong kiếp thứ nhất, ngoại trừ một điều hối tiếc nhỏ nhoi. Trong cuộc sống mới này, Aria quyết tâm tìm và sống vì một điều mà cô ấy chưa bao giờ có ... TÌNH YÊU.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 24 26-02-2020 13:43:13 Tải xuống
Chapter 23 26-02-2020 13:43:43 Tải xuống
Chapter 22 26-02-2020 13:55:13 Tải xuống
Chapter 21 26-02-2020 13:55:42 Tải xuống
Chapter 20 26-02-2020 13:56:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 18-10-2019 16:50:31 Tải xuống
Chapter 4 26-02-2020 13:54:17 Tải xuống
Chapter 5 26-02-2020 14:06:11 Tải xuống
Chapter 6 26-02-2020 13:52:44 Tải xuống
Chapter 7 26-02-2020 14:14:16 Tải xuống
Chapter 8 26-02-2020 13:51:43 Tải xuống
Chapter 9 26-02-2020 13:51:15 Tải xuống
Chapter 10 26-02-2020 13:50:43 Tải xuống
Chapter 11 26-02-2020 13:50:13 Tải xuống
Chapter 12 26-02-2020 14:33:13 Tải xuống
Chapter 13 26-02-2020 14:00:16 Tải xuống
Chapter 14 26-02-2020 13:48:41 Tải xuống
Chapter 15 26-02-2020 13:47:43 Tải xuống
Chapter 16 26-02-2020 13:47:10 Tải xuống
Chapter 17 26-02-2020 13:46:43 Tải xuống
Chapter 18 26-02-2020 13:46:14 Tải xuống
Chapter 19 26-02-2020 13:56:39 Tải xuống
Chapter 20 26-02-2020 13:56:12 Tải xuống
Chapter 21 26-02-2020 13:55:42 Tải xuống
Chapter 22 26-02-2020 13:55:13 Tải xuống
Chapter 23 26-02-2020 13:43:43 Tải xuống
Chapter 24 26-02-2020 13:43:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh