Loading...

Binh Vương Này Thật Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 16-12-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đấu thiên Đấu Địa đấu mỹ nữ, la lỵ nhân thê chiếu đơn thu. Làm chúa tể giới hắc ám, khi Mạc Phàm trở về hoa đô, lại không nghĩ là lại rơi vào vòng tay của các mỹ nữ, đạn pháo, bên trong... . . .
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 40 16-12-2019 20:43:41 Tải xuống
Chapter 39 14-12-2019 21:01:17 Tải xuống
Chapter 38 12-12-2019 20:54:43 Tải xuống
Chapter 37 10-12-2019 21:11:12 Tải xuống
Chapter 36 08-12-2019 20:36:54 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 24-09-2019 08:01:43 Tải xuống
Chapter 2 23-09-2019 19:00:12 Tải xuống
Chapter 3 26-09-2019 21:30:18 Tải xuống
Chapter 4 26-09-2019 22:12:44 Tải xuống
Chapter 5 26-09-2019 22:12:47 Tải xuống
Chapter 6 26-09-2019 22:12:50 Tải xuống
Chapter 7 26-09-2019 22:12:54 Tải xuống
Chapter 8 26-09-2019 22:12:56 Tải xuống
Chapter 9 26-09-2019 22:13:00 Tải xuống
Chapter 10 17-10-2019 20:42:44 Tải xuống
Chapter 11 19-10-2019 20:30:49 Tải xuống
Chapter 12 21-10-2019 21:04:32 Tải xuống
Chapter 13 23-10-2019 20:41:27 Tải xuống
Chapter 14 25-10-2019 20:32:22 Tải xuống
Chapter 15 27-10-2019 20:37:21 Tải xuống
Chapter 16 30-10-2019 00:01:48 Tải xuống
Chapter 17 31-10-2019 20:36:55 Tải xuống
Chapter 18 02-11-2019 20:52:32 Tải xuống
Chapter 19 05-11-2019 00:36:51 Tải xuống
Chapter 20 06-11-2019 20:35:17 Tải xuống
Chapter 21 08-11-2019 23:16:45 Tải xuống
Chapter 22 11-11-2019 10:29:28 Tải xuống
Chapter 23 12-11-2019 21:43:28 Tải xuống
Chapter 24 14-11-2019 20:32:00 Tải xuống
Chapter 25 16-11-2019 20:36:57 Tải xuống
Chapter 26 19-11-2019 03:06:19 Tải xuống
Chapter 27 20-11-2019 22:59:48 Tải xuống
Chapter 28 22-11-2019 20:48:13 Tải xuống
Chapter 29 24-11-2019 22:11:04 Tải xuống
Chapter 30 26-11-2019 21:12:41 Tải xuống
Chapter 31 28-11-2019 20:59:25 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2019 20:47:31 Tải xuống
Chapter 33 02-12-2019 21:53:36 Tải xuống
Chapter 34 04-12-2019 20:49:08 Tải xuống
Chapter 35 07-12-2019 04:16:45 Tải xuống
Chapter 36 08-12-2019 20:36:54 Tải xuống
Chapter 37 10-12-2019 21:11:12 Tải xuống
Chapter 38 12-12-2019 20:54:43 Tải xuống
Chapter 39 14-12-2019 21:01:17 Tải xuống
Chapter 40 16-12-2019 20:43:41 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh