Loading...

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Comic , Chuyển Sinh , Fantasy , Manhua , Mystery
Lần cập nhật cuối: 29-11-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Dương Thiện - "nhà phê bình tác phẩm" đã từng nói:  Lão tử dù thành một con chó so với ngươi còn mạnh hơn! Chuyện gì đến rồi sẽ đến, một cái hệ thống thần bí đã thực hiện "Nguyện vọng" của hắn . Ở đây, hắn sẽ lấy danh nghĩa một đầu phổ thông cẩu mở màn, nghịch tập đánh mặt chó ngạo thiên? Xin bắt đầu ngươi biểu diễn... Lịch ra truyện: 2 chap/tuần Ủng hộ tôi tại playerduo.com/duchung24
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 128 29-11-2020 10:24:54 Tải xuống
Chapter 127 26-11-2020 21:12:31 Tải xuống
Chapter 126 21-11-2020 23:48:12 Tải xuống
Chapter 125 19-11-2020 22:49:28 Tải xuống
Chapter 124 16-11-2020 00:00:23 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: Chế tạo riêng một thế giới vì ngươi 24-09-2020 12:40:20 Tải xuống
Chapter 2: Cẩu Nhật Tử 24-09-2020 12:40:12 Tải xuống
Chapter 3: Cẩu Nhật Tử Trung Nghĩa Vô Song 24-09-2020 12:40:12 Tải xuống
Chapter 4: Ba Mươi Năm Hà Đông, Ba Mươi Năm Hà Tây 24-09-2020 12:40:05 Tải xuống
Chapter 5: Cẩu Tiên Giáng Thế 24-09-2020 12:40:05 Tải xuống
Chapter 6 24-09-2020 12:39:58 Tải xuống
Chapter 7 24-09-2020 12:39:51 Tải xuống
Chapter 8 24-09-2020 12:39:43 Tải xuống
Chapter 9 24-09-2020 12:39:07 Tải xuống
Chapter 10 24-09-2020 12:38:58 Tải xuống
Chapter 11 24-09-2020 12:38:44 Tải xuống
Chapter 12 24-09-2020 12:38:44 Tải xuống
Chapter 13 24-09-2020 12:38:35 Tải xuống
Chapter 14 24-09-2020 12:38:27 Tải xuống
Chapter 15 24-09-2020 12:38:20 Tải xuống
Chapter 16 24-09-2020 12:38:08 Tải xuống
Chapter 17 24-09-2020 12:38:09 Tải xuống
Chapter 18 24-09-2020 12:38:01 Tải xuống
Chapter 19 24-09-2020 12:38:00 Tải xuống
Chapter 20 24-09-2020 12:37:53 Tải xuống
Chapter 21 24-09-2020 12:37:46 Tải xuống
Chapter 22 24-09-2020 12:37:37 Tải xuống
Chapter 23 24-09-2020 12:37:15 Tải xuống
Chapter 24 24-09-2020 12:37:15 Tải xuống
Chapter 25 24-09-2020 12:37:09 Tải xuống
Chapter 26 24-09-2020 12:37:08 Tải xuống
Chapter 27 24-09-2020 12:37:02 Tải xuống
Chapter 28 24-09-2020 12:36:55 Tải xuống
Chapter 29 24-09-2020 12:36:47 Tải xuống
Chapter 30 24-09-2020 12:36:38 Tải xuống
Chapter 31 24-09-2020 12:36:29 Tải xuống
Chapter 32 24-09-2020 12:36:12 Tải xuống
Chapter 33 24-09-2020 12:35:54 Tải xuống
Chapter 34 24-09-2020 12:48:11 Tải xuống
Chapter 35 24-09-2020 12:35:47 Tải xuống
Chapter 36 24-09-2020 12:35:39 Tải xuống
Chapter 37 24-09-2020 12:35:32 Tải xuống
Chapter 38 24-09-2020 12:35:23 Tải xuống
Chapter 39 24-09-2020 12:35:15 Tải xuống
Chapter 40 24-09-2020 12:34:54 Tải xuống
Chapter 41 24-09-2020 12:34:53 Tải xuống
Chapter 42 24-09-2020 12:34:40 Tải xuống
Chapter 43 24-09-2020 12:34:33 Tải xuống
Chapter 44 24-09-2020 12:34:25 Tải xuống
Chapter 45 24-09-2020 12:34:17 Tải xuống
Chapter 46 24-09-2020 12:33:16 Tải xuống
Chapter 47 24-09-2020 12:32:50 Tải xuống
Chapter 48 24-09-2020 12:32:49 Tải xuống
Chapter 49 24-09-2020 12:32:34 Tải xuống
Chapter 50 24-09-2020 12:32:34 Tải xuống
Chapter 51 24-09-2020 12:32:26 Tải xuống
Chapter 52 24-09-2020 12:32:18 Tải xuống
Chapter 53 24-09-2020 12:32:11 Tải xuống
Chapter 54 24-09-2020 12:32:03 Tải xuống
Chapter 55 24-09-2020 12:31:55 Tải xuống
Chapter 56 24-09-2020 12:31:47 Tải xuống
Chapter 57 24-09-2020 12:31:38 Tải xuống
Chapter 58 24-09-2020 12:31:38 Tải xuống
Chapter 59 24-09-2020 12:31:18 Tải xuống
Chapter 60 24-09-2020 12:31:17 Tải xuống
Chapter 61 24-09-2020 12:31:11 Tải xuống
Chapter 62 24-09-2020 12:31:11 Tải xuống
Chapter 63 24-09-2020 12:31:04 Tải xuống
Chapter 64 24-09-2020 12:30:57 Tải xuống
Chapter 65 24-09-2020 12:30:50 Tải xuống
Chapter 66 24-09-2020 12:30:38 Tải xuống
Chapter 67 24-09-2020 12:30:38 Tải xuống
Chapter 68 24-09-2020 12:30:05 Tải xuống
Chapter 69 24-09-2020 12:29:56 Tải xuống
Chapter 70 24-09-2020 12:29:48 Tải xuống
Chapter 71 24-09-2020 12:29:39 Tải xuống
Chapter 72 24-09-2020 12:29:31 Tải xuống
Chapter 73 24-09-2020 12:29:22 Tải xuống
Chapter 74 24-09-2020 12:29:14 Tải xuống
Chapter 75 24-09-2020 12:29:06 Tải xuống
Chapter 76 24-09-2020 12:29:06 Tải xuống
Chapter 77 24-09-2020 12:28:40 Tải xuống
Chapter 78 24-09-2020 12:28:42 Tải xuống
Chapter 79 24-09-2020 12:39:34 Tải xuống
Chapter 80 24-09-2020 12:28:30 Tải xuống
Chapter 81 24-09-2020 12:28:23 Tải xuống
Chapter 82 24-09-2020 12:28:14 Tải xuống
Chapter 83 24-09-2020 12:28:04 Tải xuống
Chapter 84 24-09-2020 12:27:53 Tải xuống
Chapter 85 24-09-2020 12:39:24 Tải xuống
Chapter 86 24-09-2020 12:27:28 Tải xuống
Chapter 87 24-09-2020 12:39:15 Tải xuống
Chapter 88 24-09-2020 12:27:23 Tải xuống
Chapter 89 24-09-2020 12:27:16 Tải xuống
Chapter 90 24-09-2020 12:27:16 Tải xuống
Chapter 91 24-09-2020 12:27:07 Tải xuống
Chapter 92 24-09-2020 12:26:59 Tải xuống
Chapter 93 24-09-2020 12:26:36 Tải xuống
Chapter 94 24-09-2020 12:26:36 Tải xuống
Chapter 95 24-09-2020 12:26:28 Tải xuống
Chapter 96 24-09-2020 12:26:28 Tải xuống
Chapter 97 24-09-2020 12:26:20 Tải xuống
Chapter 98 24-09-2020 12:26:12 Tải xuống
Chapter 99 24-09-2020 12:26:03 Tải xuống
Chapter 100 24-09-2020 12:25:54 Tải xuống
Chapter 101 24-09-2020 12:25:45 Tải xuống
Chapter 102 24-09-2020 12:25:45 Tải xuống
Chapter 103 24-09-2020 12:25:36 Tải xuống
Chapter 104 23-09-2020 11:37:54 Tải xuống
Chapter 105 23-09-2020 11:48:35 Tải xuống
Chapter 106 23-09-2020 11:37:17 Tải xuống
Chapter 107 23-09-2020 11:37:10 Tải xuống
Chapter 108 23-09-2020 11:36:54 Tải xuống
Chapter 109 01-10-2020 10:30:27 Tải xuống
Chapter 110 03-10-2020 11:55:36 Tải xuống
Chapter 111 03-10-2020 23:55:12 Tải xuống
Chapter 112 07-10-2020 11:42:21 Tải xuống
Chapter 113 07-10-2020 11:42:12 Tải xuống
Chapter 114 11-10-2020 10:07:39 Tải xuống
Chapter 115 14-10-2020 20:18:45 Tải xuống
Chapter 116 17-10-2020 20:31:24 Tải xuống
Chapter 117 23-10-2020 13:42:12 Tải xuống
Chapter 118 26-10-2020 19:06:24 Tải xuống
Chapter 119 29-10-2020 12:48:19 Tải xuống
Chapter 120 02-11-2020 21:00:14 Tải xuống
Chapter 121 04-11-2020 21:00:23 Tải xuống
Chapter 122 08-11-2020 23:01:22 Tải xuống
Chapter 123 16-11-2020 00:00:31 Tải xuống
Chapter 124 16-11-2020 00:00:23 Tải xuống
Chapter 125 19-11-2020 22:49:28 Tải xuống
Chapter 126 21-11-2020 23:48:12 Tải xuống
Chapter 127 26-11-2020 21:12:31 Tải xuống
Chapter 128 29-11-2020 10:24:54 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh