Loading...

Bạn của Con Gái Tôi

Tác giả: Hagiwara Asami
Thể loại: Drama , Manga , Mature , Psychological , Seinen ,
Lần cập nhật cuối: 15-11-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
À ừm. Sẽ như thế nào khi bạn làm việc cực lực, cố gắng "nấu cơm từ thiện" cho mọi người, nhưng lại bị ,một đám ất ơ nào đó ăn cướp "cơm" của bạn, rồi nhận vơ đó là "cơm chúng nấu". Khi bạn đến để đòi lại công bằng cho chính bản thân bạn thì bị bọn chúng chửi rằng:"mày nấu cơm từ thiện thì hãy xác cm nó định là bị ăn cắp đê, đồ miễn phí mà bày đặt lên giọng, tụi tao cũng tự nấu được, đừng có mà mang cái công mày nấu cơm để khè tụi tao". Ức chế vl ra luôn đấy ạ -_-
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 20 15-11-2019 19:54:58 Tải xuống
Chapter 19 14-11-2019 17:55:13 Tải xuống
Chapter 18 13-11-2019 22:01:14 Tải xuống
Chapter 17 13-11-2019 09:39:28 Tải xuống
Chapter 16 13-11-2019 15:34:58 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-09-2019 09:00:21 Tải xuống
Chapter 2 26-09-2019 21:24:22 Tải xuống
Chapter 3 04-10-2019 03:36:05 Tải xuống
Chapter 4 19-10-2019 22:25:19 Tải xuống
Chapter 5 26-10-2019 22:39:29 Tải xuống
Chapter 6 28-10-2019 20:24:53 Tải xuống
Chapter 7 30-10-2019 13:12:57 Tải xuống
Chapter 8 30-10-2019 21:08:01 Tải xuống
Chapter 9 31-10-2019 20:25:20 Tải xuống
Chapter 10 02-11-2019 20:25:57 Tải xuống
Chapter 11 04-11-2019 20:50:49 Tải xuống
Chapter 12 06-11-2019 18:12:49 Tải xuống
Chapter 13 08-11-2019 23:17:46 Tải xuống
Chapter 14 10-11-2019 10:14:42 Tải xuống
Chapter 15 10-11-2019 18:09:12 Tải xuống
Chapter 16 13-11-2019 15:34:58 Tải xuống
Chapter 17 13-11-2019 09:39:28 Tải xuống
Chapter 18 13-11-2019 22:01:14 Tải xuống
Chapter 19 14-11-2019 17:55:13 Tải xuống
Chapter 20 15-11-2019 19:54:58 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh