Vua Trộm mộ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Manhwa , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 12-06-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hầm mộ của những vị thân xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, và ở những nơi đó cũng chôn cất rất nhiều thánh tích mang sức mạnh của những vị thần. Câu chuyện kể về một tên trộm với tài năng dị biệt muốn thu thập tất cả các thánh tích.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 216 12-06-2021 21:18:11 Tải xuống
Chapter 215 12-06-2021 21:00:11 Tải xuống
Chapter 214 12-06-2021 13:54:02 Tải xuống
Chapter 213 10-06-2021 22:06:09 Tải xuống
Chapter 212 10-06-2021 20:24:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 20-05-2021 18:50:29 Tải xuống
Chapter 2 20-05-2021 18:50:29 Tải xuống
Chapter 2.5 07-09-2019 13:30:57 Tải xuống
Chapter 3 20-05-2021 18:50:30 Tải xuống
Chapter 3.5 07-09-2019 13:31:03 Tải xuống
Chapter 4 20-05-2021 18:50:30 Tải xuống
Chapter 4.5 07-09-2019 13:31:10 Tải xuống
Chapter 5 20-05-2021 18:50:30 Tải xuống
Chapter 5.5 07-09-2019 13:31:16 Tải xuống
Chapter 6 20-05-2021 18:50:30 Tải xuống
Chapter 6.5 07-09-2019 13:31:22 Tải xuống
Chapter 7 20-05-2021 18:50:30 Tải xuống
Chapter 7.5 07-09-2019 13:31:26 Tải xuống
Chapter 8 20-05-2021 18:50:30 Tải xuống
Chapter 8.5 07-09-2019 13:31:35 Tải xuống
Chapter 9 20-05-2021 18:50:30 Tải xuống
Chapter 9.5 07-09-2019 13:31:39 Tải xuống
Chapter 10 20-05-2021 18:50:30 Tải xuống
Chapter 10.5 07-09-2019 13:31:45 Tải xuống
Chapter 11 20-05-2021 18:50:30 Tải xuống
Chapter 12 20-05-2021 18:50:31 Tải xuống
Chapter 13 20-05-2021 18:50:31 Tải xuống
Chapter 14 20-05-2021 18:50:31 Tải xuống
Chapter 15 20-05-2021 18:50:31 Tải xuống
Chapter 16 20-05-2021 18:50:31 Tải xuống
Chapter 16.5 07-09-2019 13:32:07 Tải xuống
Chapter 17 20-05-2021 18:50:31 Tải xuống
Chapter 17.5 08-09-2019 10:05:57 Tải xuống
Chapter 18 20-05-2021 18:50:31 Tải xuống
Chapter 18.5 08-09-2019 10:06:47 Tải xuống
Chapter 19 20-05-2021 18:50:31 Tải xuống
Chapter 20 20-05-2021 18:50:31 Tải xuống
Chapter 21 20-05-2021 18:50:31 Tải xuống
Chapter 22 20-05-2021 18:50:31 Tải xuống
Chapter 23 20-05-2021 18:50:31 Tải xuống
Chapter 24 20-05-2021 18:50:31 Tải xuống
Chapter 25 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 25.1 13-11-2019 12:47:44 Tải xuống
Chapter 25.2 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 26 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 26.1 13-11-2019 09:16:55 Tải xuống
Chapter 26.2 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 27 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 27.1 13-11-2019 09:03:02 Tải xuống
Chapter 27.2 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 27.5 09-01-2020 15:08:58 Tải xuống
Chapter 28 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 28.5 04-01-2020 04:57:19 Tải xuống
Chapter 29 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 29.5: Part 2 04-01-2020 00:10:47 Tải xuống
Chapter 29: Part 2 04-01-2020 04:45:49 Tải xuống
Chapter 30 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 30.5: Part 2 07-01-2020 03:22:13 Tải xuống
Chapter 30: Part 1 07-01-2020 03:33:19 Tải xuống
Chapter 30: Part 2 07-01-2020 01:41:18 Tải xuống
Chapter 31 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 31.5: Part 2 07-01-2020 03:21:19 Tải xuống
Chapter 31: Part 1 07-01-2020 03:21:43 Tải xuống
Chapter 31: Part 2 07-01-2020 02:13:14 Tải xuống
Chapter 32 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 32.5: Part 2 07-01-2020 03:31:49 Tải xuống
Chapter 32: Part 1 07-01-2020 03:32:13 Tải xuống
Chapter 32: Part 2 07-01-2020 03:20:43 Tải xuống
Chapter 33 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 33.5: Part 2 07-01-2020 03:31:15 Tải xuống
Chapter 33: Part 1 07-01-2020 03:30:21 Tải xuống
Chapter 33: Part 2 07-01-2020 03:20:31 Tải xuống
Chapter 34 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 34.5: Part 2 07-01-2020 03:30:52 Tải xuống
Chapter 34: Part 1 07-01-2020 03:51:16 Tải xuống
Chapter 34: Part 2 07-01-2020 03:51:47 Tải xuống
Chapter 35 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 35.5 24-02-2020 20:16:44 Tải xuống
Chapter 36 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 37 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 38 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 39 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 39.5 09-01-2020 15:26:46 Tải xuống
Chapter 40 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 40.5 09-01-2020 15:26:00 Tải xuống
Chapter 41 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 41.5 09-01-2020 15:24:45 Tải xuống
Chapter 42 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 42.5 09-01-2020 15:23:55 Tải xuống
Chapter 43 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 43.5 09-01-2020 15:22:56 Tải xuống
Chapter 44 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 44.5 09-01-2020 15:21:57 Tải xuống
Chapter 45 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 45.5 09-01-2020 15:31:43 Tải xuống
Chapter 46 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 46.5 09-01-2020 15:30:15 Tải xuống
Chapter 47 20-05-2021 18:50:32 Tải xuống
Chapter 47.5 09-01-2020 15:18:58 Tải xuống
Chapter 48 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 48.5 11-03-2020 08:22:41 Tải xuống
Chapter 49 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 49.5 25-02-2020 08:25:14 Tải xuống
Chapter 50 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 50.5 25-02-2020 08:24:51 Tải xuống
Chapter 51 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 52 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 53 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 54 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 55 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 56 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 57 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 58 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 59 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 60 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 61 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 62 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 63 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 64 20-05-2021 18:50:33 Tải xuống
Chapter 65 20-05-2021 18:50:34 Tải xuống
Chapter 66 20-05-2021 18:50:34 Tải xuống
Chapter 67 20-05-2021 18:50:34 Tải xuống
Chapter 68 20-05-2021 18:50:34 Tải xuống
Chapter 69 20-05-2021 18:50:34 Tải xuống
Chapter 70 20-05-2021 18:50:34 Tải xuống
Chapter 71 20-05-2021 18:50:34 Tải xuống
Chapter 72 20-05-2021 18:50:34 Tải xuống
Chapter 73 20-05-2021 18:50:35 Tải xuống
Chapter 74 20-05-2021 18:50:35 Tải xuống
Chapter 75 20-05-2021 18:50:35 Tải xuống
Chapter 76 20-05-2021 18:50:35 Tải xuống
Chapter 77 20-05-2021 18:50:35 Tải xuống
Chapter 78 20-05-2021 18:50:35 Tải xuống
Chapter 79 20-05-2021 18:50:35 Tải xuống
Chapter 80 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 81 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 82 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 83 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 84 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 85 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 86 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 86.5: Video 10-03-2020 14:43:42 Tải xuống
Chapter 87 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 87.5: Video 10-03-2020 15:08:47 Tải xuống
Chapter 88 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 88.5: Video 10-03-2020 14:41:43 Tải xuống
Chapter 89 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 89.5: Video 10-03-2020 14:41:10 Tải xuống
Chapter 90 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 90: Raw 10-03-2020 18:14:16 Tải xuống
Chapter 91 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 91: Raw 10-03-2020 18:13:14 Tải xuống
Chapter 92 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 93 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 93: Video 16-03-2020 10:30:39 Tải xuống
Chapter 94 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 94: Video 16-03-2020 10:18:47 Tải xuống
Chapter 95 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 95: Video 16-03-2020 10:18:10 Tải xuống
Chapter 96 20-05-2021 18:50:36 Tải xuống
Chapter 96: Video 18-03-2020 09:56:41 Tải xuống
Chapter 97 20-05-2021 18:50:37 Tải xuống
Chapter 97: Video 19-03-2020 08:07:13 Tải xuống
Chapter 98 20-05-2021 18:50:37 Tải xuống
Chapter 98: Video 19-03-2020 08:06:50 Tải xuống
Chapter 99 20-05-2021 18:50:37 Tải xuống
Chapter 99: Video 22-03-2020 02:06:10 Tải xuống
Chapter 100 20-05-2021 18:50:37 Tải xuống
Chapter 100: Video 26-03-2020 08:12:38 Tải xuống
Chapter 101 20-05-2021 18:50:37 Tải xuống
Chapter 101: Video 30-03-2020 08:55:38 Tải xuống
Chapter 102 20-05-2021 18:50:37 Tải xuống
Chapter 102: Video 08-04-2020 20:01:07 Tải xuống
Chapter 103 20-05-2021 18:50:37 Tải xuống
Chapter 103: Video 08-04-2020 20:00:38 Tải xuống
Chapter 104 20-05-2021 18:50:37 Tải xuống
Chapter 104: Video 11-04-2020 17:43:10 Tải xuống
Chapter 105 20-05-2021 18:50:37 Tải xuống
Chapter 105: Video 18-04-2020 09:25:03 Tải xuống
Chapter 106 20-05-2021 18:50:37 Tải xuống
Chapter 106: Video 26-04-2020 02:36:07 Tải xuống
Chapter 107 20-05-2021 18:50:37 Tải xuống
Chapter 107: Video 26-04-2020 02:35:37 Tải xuống
Chapter 108 20-05-2021 18:50:37 Tải xuống
Chapter 108: Video 02-05-2020 12:36:07 Tải xuống
Chapter 109 20-05-2021 18:50:37 Tải xuống
Chapter 109: Video 10-05-2020 02:29:12 Tải xuống
Chapter 110 20-05-2021 18:50:37 Tải xuống
Chapter 110: Video 19-05-2020 13:42:40 Tải xuống
Chapter 111 20-05-2021 18:50:38 Tải xuống
Chapter 111: Video 22-05-2020 01:35:37 Tải xuống
Chapter 112 20-05-2021 18:50:38 Tải xuống
Chapter 112: MH 22-05-2020 01:35:07 Tải xuống
Chapter 113 20-05-2021 18:50:38 Tải xuống
Chapter 113: MH 26-05-2020 10:48:09 Tải xuống
Chapter 114 20-05-2021 18:50:38 Tải xuống
Chapter 115 20-05-2021 18:50:38 Tải xuống
Chapter 116 20-05-2021 18:50:38 Tải xuống
Chapter 117 20-05-2021 18:50:38 Tải xuống
Chapter 118 20-05-2021 18:50:38 Tải xuống
Chapter 119 20-05-2021 18:50:38 Tải xuống
Chapter 120 20-05-2021 18:50:38 Tải xuống
Chapter 121 20-05-2021 18:50:38 Tải xuống
Chapter 122 20-05-2021 18:50:38 Tải xuống
Chapter 123 20-05-2021 18:50:38 Tải xuống
Chapter 124 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 125 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 126 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 127 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 128 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 129 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 130 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 131 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 132 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 133 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 134 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 135 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 136 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 137 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 138 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 139 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 140 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 141 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 142 20-05-2021 18:50:39 Tải xuống
Chapter 143 20-05-2021 18:50:40 Tải xuống
Chapter 144 20-05-2021 18:50:40 Tải xuống
Chapter 145 20-05-2021 18:50:40 Tải xuống
Chapter 146 20-05-2021 18:50:40 Tải xuống
Chapter 147 20-05-2021 18:50:40 Tải xuống
Chapter 148 20-05-2021 18:50:40 Tải xuống
Chapter 149 20-05-2021 18:50:40 Tải xuống
Chapter 150 20-05-2021 18:50:40 Tải xuống
Chapter 151 20-05-2021 18:50:40 Tải xuống
Chapter 152 20-05-2021 18:50:40 Tải xuống
Chapter 153 20-05-2021 18:50:40 Tải xuống
Chapter 154 20-05-2021 18:50:41 Tải xuống
Chapter 155 20-05-2021 18:50:41 Tải xuống
Chapter 156 20-05-2021 18:50:41 Tải xuống
Chapter 157 20-05-2021 18:50:41 Tải xuống
Chapter 158 20-05-2021 18:50:41 Tải xuống
Chapter 159 20-05-2021 18:50:41 Tải xuống
Chapter 160 20-05-2021 18:50:41 Tải xuống
Chapter 161 20-05-2021 18:50:41 Tải xuống
Chapter 162 20-05-2021 18:50:41 Tải xuống
Chapter 163 20-05-2021 18:50:41 Tải xuống
Chapter 164 20-05-2021 18:50:41 Tải xuống
Chapter 165 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 166 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 167 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 167.5: - Thông báo sắp có chap 168 26-12-2020 11:54:32 Tải xuống
Chapter 167: - Thông Báo 21-12-2020 11:37:12 Tải xuống
Chapter 168 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 169 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 170 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 171 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 172 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 173 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 174 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 175 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 176 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 177 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 178 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 179 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 180 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 181 20-05-2021 18:50:42 Tải xuống
Chapter 182 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 183 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 184 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 185 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 186 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 187 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 188 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 189 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 190 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 191 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 192 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 193 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 194 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 195 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 196 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 197 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 198 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 199 20-05-2021 18:50:43 Tải xuống
Chapter 200 20-05-2021 18:50:44 Tải xuống
Chapter 201 20-05-2021 18:50:44 Tải xuống
Chapter 202 20-05-2021 18:50:44 Tải xuống
Chapter 203 20-05-2021 18:50:44 Tải xuống
Chapter 204 20-05-2021 18:50:44 Tải xuống
Chapter 205 20-05-2021 18:50:44 Tải xuống
Chapter 206 21-05-2021 22:06:04 Tải xuống
Chapter 207 25-05-2021 19:54:05 Tải xuống
Chapter 208 27-05-2021 11:42:12 Tải xuống
Chapter 209 29-05-2021 21:12:12 Tải xuống
Chapter 210 01-06-2021 13:54:08 Tải xuống
Chapter 211 01-06-2021 20:42:08 Tải xuống
Chapter 212 10-06-2021 20:24:03 Tải xuống
Chapter 213 10-06-2021 22:06:09 Tải xuống
Chapter 214 12-06-2021 13:54:02 Tải xuống
Chapter 215 12-06-2021 21:00:11 Tải xuống
Chapter 216 12-06-2021 21:18:11 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh