Loading...

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Tác giả: Thái Kinh Đông Mạn
Thể loại: Cổ Đại , Drama , Harem , Manhua , Romance , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 24-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cái chết bi thảm của kiếp trước, trùng sinh lần nữa, có được thể chất tu luyện nghịch thiên, phế tài? Không tồn tại! Sáu loại nguyên tố nước, lửa, băng và sấm sét, được chuyển đổi tự do, cấp phẩm thần đan, khi hạt đậu được tung khắp trời, thần thú thượng cổ, quỳ xin khế ước, nàng là nữ chủ toàn năng kiêu ngạo, thiên mệnh khó làm trái? Vậy nàng nghịch thiên này!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 77 23-05-2020 23:55:09 Tải xuống
Chapter 76 20-05-2020 12:12:09 Tải xuống
Chapter 75 16-05-2020 18:30:43 Tải xuống
Chapter 74 13-05-2020 17:37:10 Tải xuống
Chapter 73 09-05-2020 20:48:43 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 06-09-2019 14:42:09 Tải xuống
Chapter 1 06-09-2019 14:42:12 Tải xuống
Chapter 2 08-09-2019 23:02:03 Tải xuống
Chapter 3 08-09-2019 23:01:33 Tải xuống
Chapter 4 10-09-2019 05:00:26 Tải xuống
Chapter 5 10-09-2019 23:12:08 Tải xuống
Chapter 6 14-09-2019 17:03:01 Tải xuống
Chapter 7 19-09-2019 08:03:35 Tải xuống
Chapter 8 21-09-2019 18:00:24 Tải xuống
Chapter 9 25-09-2019 13:24:13 Tải xuống
Chapter 10 29-09-2019 20:10:22 Tải xuống
Chapter 11 09-10-2019 22:06:13 Tải xuống
Chapter 12 15-10-2019 12:00:42 Tải xuống
Chapter 13 17-10-2019 10:54:12 Tải xuống
Chapter 14 19-10-2019 12:39:20 Tải xuống
Chapter 15 23-10-2019 21:54:47 Tải xuống
Chapter 16 27-10-2019 22:42:46 Tải xuống
Chapter 17 30-10-2019 16:19:18 Tải xuống
Chapter 18 02-11-2019 19:23:24 Tải xuống
Chapter 19 06-11-2019 17:11:32 Tải xuống
Chapter 20 09-11-2019 20:12:42 Tải xuống
Chapter 21 13-11-2019 11:49:26 Tải xuống
Chapter 22 16-11-2019 11:00:49 Tải xuống
Chapter 23 20-11-2019 20:40:24 Tải xuống
Chapter 24 23-11-2019 17:30:53 Tải xuống
Chapter 25 28-11-2019 13:19:35 Tải xuống
Chapter 26 01-12-2019 12:24:48 Tải xuống
Chapter 27 04-12-2019 22:42:47 Tải xuống
Chapter 28 09-12-2019 12:06:44 Tải xuống
Chapter 29 12-12-2019 15:01:20 Tải xuống
Chapter 30 16-12-2019 20:43:13 Tải xuống
Chapter 31 18-12-2019 18:54:49 Tải xuống
Chapter 32 22-12-2019 04:41:14 Tải xuống
Chapter 33 26-12-2019 11:42:14 Tải xuống
Chapter 34 30-12-2019 14:18:21 Tải xuống
Chapter 35 03-01-2020 22:59:21 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2020 14:16:11 Tải xuống
Chapter 37 08-01-2020 17:37:11 Tải xuống
Chapter 38 11-01-2020 16:18:10 Tải xuống
Chapter 39 16-01-2020 13:12:42 Tải xuống
Chapter 40 19-01-2020 09:12:13 Tải xuống
Chapter 41 23-01-2020 20:40:36 Tải xuống
Chapter 42 25-01-2020 21:06:41 Tải xuống
Chapter 43 28-01-2020 19:42:12 Tải xuống
Chapter 44 29-01-2020 12:54:38 Tải xuống
Chapter 45 29-01-2020 16:28:13 Tải xuống
Chapter 46 30-01-2020 22:07:39 Tải xuống
Chapter 47 06-02-2020 21:07:12 Tải xuống
Chapter 48 08-02-2020 11:20:10 Tải xuống
Chapter 49 09-02-2020 12:13:45 Tải xuống
Chapter 50 12-02-2020 12:30:41 Tải xuống
Chapter 51 15-02-2020 18:02:08 Tải xuống
Chapter 52 21-02-2020 11:14:43 Tải xuống
Chapter 53 22-02-2020 20:45:13 Tải xuống
Chapter 54 26-02-2020 11:48:39 Tải xuống
Chapter 55 29-02-2020 21:06:16 Tải xuống
Chapter 56 04-03-2020 21:49:43 Tải xuống
Chapter 57 07-03-2020 12:08:13 Tải xuống
Chapter 58 14-03-2020 22:33:25 Tải xuống
Chapter 59 14-03-2020 23:05:44 Tải xuống
Chapter 60 18-03-2020 19:30:43 Tải xuống
Chapter 61 21-03-2020 18:17:12 Tải xuống
Chapter 62 25-03-2020 19:50:10 Tải xuống
Chapter 63 28-03-2020 17:43:11 Tải xuống
Chapter 64 04-04-2020 11:43:16 Tải xuống
Chapter 65 08-04-2020 13:04:38 Tải xuống
Chapter 66 11-04-2020 23:30:50 Tải xuống
Chapter 67 15-04-2020 18:25:15 Tải xuống
Chapter 68 18-04-2020 20:42:40 Tải xuống
Chapter 69 26-04-2020 02:00:41 Tải xuống
Chapter 70 29-04-2020 18:38:39 Tải xuống
Chapter 71 02-05-2020 23:32:39 Tải xuống
Chapter 72 06-05-2020 19:37:10 Tải xuống
Chapter 73 09-05-2020 20:48:43 Tải xuống
Chapter 74 13-05-2020 17:37:10 Tải xuống
Chapter 75 16-05-2020 18:30:43 Tải xuống
Chapter 76 20-05-2020 12:12:09 Tải xuống
Chapter 77 23-05-2020 23:55:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh